Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy


A

Menu-volba témat

1
Aktuálně k dílům v modelu

V našem modelu se doplňují další aktuality k dílům modelu, jak přicházejí nové informace. Stávající informace v dílech budou upřesněny na základě nových zjištění nebo přicházejí nová témata.

----- Mojmír Štěrba -----