Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy


A

Menu-volba témat

10
Hledání Hall of Records -
Komory záznamů

Hall of Records - Book of records se stala magickým objektem na plošině Gíza. Má obsahovat vědomosti o kultuře, která vybudovala objekty a artefakty, které přesahují možnosti i současné technologie.

Hall of Records hledaly báje a papyry, hledali již první faraonové Staré říše, hledají egyptologové a badatelé z různých oborů v dějinách starého Egypta, v stavbách, tunelech, pomoci nejnovějších vědeckých prostředků. Payrus olevitační
Báje
Obr. 0 Popsaný papyrus jako jeden z historických pramenů tvrdí, že staří Egypťané umisťovali pod nebo na kamenné bloky listy popsaného papíru, aby tyto předměty mohly levitovat. Staří Egypťané měli znalosi uložené v Komoře záznamů, které teprve nyní začínáme objevovat.
Papyrus Westcar: Jeho veličenstvo Chufu trávilo čas hledáním tajných komor Thovtovy svatyně, aby vytvořilo něco podobného pro svůj Horizont.
Imhotep

Pátrání po Imhotepovi
Začalo to již na počátku staré říše. Kdo byl tím stvořitelem uvedených nálezů a celého areálu s pyramidou? Byl to architekt a lékař panovníka Džosera Imhotep. Ten měl přístup k tajným vědomostem o stavbě z kamene a tvorbě kamenné pasty pro tvorbu kamenných váz s úzkým hrdlem tvrdosti žuly.

Stále nevíme, kde je hrob Imhotepa, který hledá po celý svůj život britský vědec Emery. Tajemství stavby pyramid zůstalo v neodhalené Hall of Records.

Chufu Pátrání faraonů
Podle pověsti se kouzelník Djedy setkal s Cheopsem, který pátral po bohu Thowtovi. Cheops pověřil kouzelníka úkolem, aby mu pomohl komoru objevit a aby vypátral jak se stavěla Velká pyramida. Djedy tajemství boha Thovta Hall of Records neprozradil ani faraonovi, takže Hall of Recors zůstala neodhalena.


Zahi Hawass považuje objevení Komory záznamů v Cheopsově pyramidě a hrobku architekta Imhotepa za základní výzvu egyptologii. (viz. FB Hawass, 2017)

Stále nevíme, co je za tajemnými dveřmi ve Velké pyramidě v šachtách z Královniny komory, přesto byl tento výzkum zastaven. Robot obr. 7 dostal jméno Djedi po kouzelníkovi, který Chufuovi zjišťoval jak se stavěla hrobka. Podle pověsti se navíc kouzelník Džedi setkal s Cheopsem když pátral po bohu Thowtovi, aby mu pomohl komoru objevit.

Zahi Hawass u šachty Pátrání archeologů
Obr. 3. Hlavními protagonisty výzkumu na plošině Gíza jsou Zahi Hawass a Mark Lehner, kteří mají přístup na každé místo na plošině. Jejich účast je dokumentována v dílech Západně Východně. Shodně prohlašují, že žádné tunely a tajné komnaty pod plošinou Gíza neexistují, že jsou to všechno hroby. Badatel Zahi Hawass se nechal vyfotit na začátku tunelu v šachtě pod Sfingou i v šachtě Osíris, ale do tunelu nevstoupi řka, že tam stejně nic není. Takže Hall of Records nebyla nalezena.
Kromě toho provádí výzkum alternatívní badatelé, kteří připouštějí existenci hrobů, ty však byly umístěny do podzemních dutin, které vznikly před rokem 10.500 př.n.l.
Jejich výzkumy se střetávají s oficiální egyptologií a právě ze střetnutí dochází často k závažným objevům.

Roboti Roboti Objevená komora Robot Djedy

Pátrání robotů
Pátrání po tom, co je za druhými dveřmi v šachtě z Královniny komory prováděli postupně roboti, nikoliv z vlastní vůle. Roboti postupně narazili na první dveře, potom je provrtali-obr. 4, prostor za dvěřmi vyfotili a narazili na druhé dveře, za které Z. Hasass zakázal proniknout viz. Průzkum dutin
S roboty začal kybernetický inženýr Gantenbrink Vepuauet. Za pomoci robota šachty vyčistil a umístil větráky. Gantenbrink učinil několik překvapivých nálezů. Severní šachta se po 8 metrech ostře stáčela k západu, robot proto nemohl pokračovat. Robot Djedy již stočení severní šachty zvládnul obr. 7. V jižní šachtě robot narazil na desku se dvěma měděnými držadly obr. 6. Ještě ve starověku upadla část 2 m před deskou. Dále nalezl dlouhý kus dřeva vhodného pro radiouhlíkovou metodu a moderní kovovou tyč. Ani u jednoho nebyla provedena anlýza. Další pokus po úpravě robota nebyl povolen. Následující roboti našli ve vzdálenosri 21 cm další desku. Takže roboti Hall of Records neotevřeli, ale ne jejich vinou. Hall of Records nebyla nalezena. Objevené komory

Pátrání vědců
Pátrání stále probíhá a ke konci roku 2017 bylo velmi úspěšné. Byly nalezeny 2 komory, jedna velká nad Velkou galerií a jdna malá nedaleko vstupu, viz Objevené komory

Jak hledání probíhá?
Probíhá klasickým zůsobem. To znamená průzkumem existujících dutin, vrtáním sond do horniny, chemickým vyhodnocováním vzorků, měření fyzikálních veličin jako tlak, teplota, vlhkost, radioloakčním skenováním, měření průniku kosmického záření.

Doposud jsme Hall of Records nenašli, ale pro náš model je důležité, že ty vědomosti existují a stále se přibližujeme k rozluštění. Bude následovat hledání Hall of Records pomoci různých teorií a v mýtech..----- Mojmír Štěrba -----