Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy


A

Menu-volba témat

13
Výbuch ve Velké pyramidě

----- Návrat do Údolí Nilu -----

Výzkumem Cheopsovy pyramidy se od začátku prolíná problém k čemu byla pyramida vybudována.
Základní verze egyptologů je, že sloužila jako pohřební místo faraona. Bohužel, k tomu není dostatek důkazů. O tom v podstatě pojednává uvedený seriál.

V minulosti došlo k jistému poškození pyramidy, našly se praskliny a anomálie, které nevznikly lidskou činností. Je otázka, jak tomu došlo:

1. Podle egyptologů k poškození došlo během zemětřesení v roce. 1301. K tomu není dostatek důkazů.

2. Podle ochránce starých vědomostí Egypta, Hakima Awyana došlo ke katastrofické události, která nastala před tisíci lety v globálním měřítku, což je událost, která mohla být zapálení kometárním průletem, úderem meteoritu nebo nějaká jiná nebeská událost. Výbuch a požár čeho? - když pyramida byla od samého prvopočátku bez hořlavého inventáře.

3. Další teorie pochází od inženýra Christophera Dunna, který vytvořil teorii o možnosti, že pyramida byla zdrojem energie - v podstatě elektrárna viz Elektrárna.
Podle teorie inženýra Chris Dunna, že pyramida fungovala jeko mohutný zdroj energie, kde při chemických reakcích došlo k výbuchu a poškození některých částí pyramidy.

Tuto teorii uvádím proto, že je založena na možných měřitelných fyzikálních procesech a nálezech a jejich zhodnocení, které uvedu.
Uvedený popis vychází z výzkumu, který provedl Stephen S. Mehler a konstruktér inženýr Christopher Dunn.Uvedu několik obrázků s poškozením pyramidy. Chris Dunn provedl výzkum a hodnocení anomálií:

Odkud pochází poškození Velké pyramidy

1.V Králově komoře je sarkofág z růžové žuly z Asuánu. Červená žula Tmavá žula
Na obrázku 1 je asuánská červená žula nezasažená vnějším působením, na obr.2 je začouzená žulová schrána a kvádry stěny v současném stavu v Králově komoře. Změna barvy mohla být způsobena obrovským teplem, které by mohlo znamenat, že vnitřek byl chemicky změněn výbuchem nebo ohněm v komoře ve starověku. Pokud by mohl být získán vzorek schrány, mohl by být testován, aby se zjistilo, zda tomu tak bylo. Zatím nebylo možné získat povolení nedestruktivního odejmutí vzorku. Rozborem by se jednoznačně zjistilo z čeho ztmavnutí pochází.

2.Ve Velké galerii se nacházejí další anomálie.
Horní začouzená zeď
Horní zeď Velké galerie, v blízkosti vchodu do Královy komory, je vyrobena ze žuly, nikoliv vápence. Stěna ukazuje zuhelnatění a je zčernalá, nikoli původní růžová barva žuly. Celá stěna vykazuje hluboké tmavé skvrny, které mohou být výsledkem toho, že stěny byly vystaveny ohromnému teplu, možná výbuchem, viz obr. 3.
3. Další anomálie
Trhliny ve stropu Královy komory
Trhliny v jihovýchodním stropu Královy komory přesahují dva nosníky. Napříč jsou patrny další trhliny na obrázku 4, které byly Správou plošiny Gíza zabetonovány. Egyptologové vysvětlili praskliny jako výsledek zemětřesení. Uvedené trhliny se ale nevyskytují v dalších prostorách pyramidy, ani v podzemní části, která byla nejblíže epicentru.4. Podélné štěrbiny a strop Grand galery
Podélná štěrbina Velké galerie Strop Velké galerie

Podél bočních ramp galerie je několik obdélníkových otvorů nebo zásuvek, rovnoměrně rozmístěných po celé délce rampy. Někteří egyptologové, jako například Mark Lehner a Zahi Hawass, spekulovali, že sochy Khufu, předpokládaného stavitele Velké pyramidy, se nacházely v těchto dírách, ale v pyramidě nebyl nikdy nalezen žádný důkaz o sochách.

Chris Dunn spekuloval, že nějaký druh zařízení, třeba Helmholtzovy Rezonátory, mohou být vloženy do těchto slotů pro zesílení energie vyrobené v pyramidě. Existují důkazy o tom, že tyto rezonátory, nebo některá jiná zařízení, mohou explodovat během předpokládané kataklyzmatické události, ke které došlo v pyramidě, protože na stropě Velké galerie jsou přímo nahoře umístěny stopy po hoření nebo popálení, které odpovídají štěrbinám na bočních rampách . To může být také důvod, proč nebyly nikdy nalezeny žádné stopy rezonátorů.


Ve Velké pyramidě se vyskytuje řada anomálií, které nejsou dostatečně vysvětleny-kromě zásahu lidskou rukou. Působení zemětřesení je možné, ale poruchy jsou příliš lokalizovány, místo aby byly rozloženy po větším prostoru pyramidy. Vyskytují se další doposud nevysvětlené jevy. Např. Wellingtonova komora viz komory je pokryta nedotčenou vrstvou černého prachu neznámého původu.

Nabízí se vysvětlení, že to všechno jsou spekulace. Stoprocentně nebyla potvrzena žádná teorie. Jsou však možnosti, jak tyto anomálie prokázat - nedestruktivně odebrat vzorky a komisionálně provést analýzu dostupnými prostředky dnešních moderních technologií.
Bohužel, jsme svědky toho, že ministerstvo Egypta pro památky všechny snahy nekompromisně blokuje.----- Mojmír Štěrba -----