TD Cheops stavitelem?

Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy


A

Menu-volba témat

17
Astronomie ve Starém Egyptě

Staří Egypťané žili s hvězdami, pod hvězdami i na hvězdách

Hvězdná obloha Na hvězdnou oblohu se promítá celá civilizace starověkého Egypta. Pěticípými hvězdami jsou zdobeny pohřební komory králů počínaje hvězdou nejbližší Sluncem. Podle hvězd byly orienotovány stavby pro rituální účely, z nichž hlavním cílem bylo odeslání faraona k Orionu, kde se promění v boha Osírise a bude žít věčně.
Hvězdy hrály důležitou roli v každodenním životě. Oznamovaly příchod záplav, dobu sklizně i dobu hladu.

Vznikla otázka, jak mohla být dodržena přesnost zaměření severu
Precese K tomu krátké vysvětlení. Sever zeměpisný je dán směrem rotace osy otáčení Země. V současné době se směr osy odchyluje o 1° od Polárky, ale v minulosti to tak nebylo. Následkem precese se směr osy rotace mění jako káča a opíše kružnici, kterou osa prochází. Do původního směru se dostane za 25 800 let. Na obrázku 2 je patrná rotace a precesní kružnice, která je po obvodu vroubkovaná. Samotný výpočet průběhu precese je velmi komplikovaný. Na rotaci Země působí 2 základní gravitační vlivy. Hlavní je t.zv. lunisolární působení Měsíce a Slunce, který vytváří kružnici hladkou, na obrázku 2 označen jako P. Druhý vliv je t.zv. nutace, krouživý pohyb kolem precesní kružnice, označen písmenem N. Ten je způsoben pohyby planet.
Následkem precese se pohybuje i t.zv. jarní bod, neboli průsečík ekliptiky se světovým rovníkem, čímž se posunuje i jarní rovnodennost. (Podrobnosti Základy astronomie a astrofyziky / V. Vanýsek. - Praha : Academia, 1980).

Poznámka - Někomu se bude zdát, že zacházím přliš do podrobností. Smyslem toho je poukázat na skutečnost, že se jedná o složité výpočty, vyžadující znalosti matematiky a alespoň základní znalosti o pohybu Země, gravitaci a struktuře planetární soustavy.
V následujícím vyprávění se přesuneme do minulosti a budeme zkoumat, jaké měl člověk možnosti dospět k tak přesným zaměřením severu, jak je vidíme např. u Cheopsovy pyramidy.


Pohled do minulosti, přítomnosti a budoucnosti
Kružnice precese Polárka Na obrázku 4 je precesní kružnice, která znázorňuje pohyb osy rotace Země na hvězdné obloze.
Začneme v bodě 0 na začátku letopočtu. Směrem doprava se pohybujeme do budoucnosti a doleva do minulosti.
Jsme na začátku letopočtu. Polárka se od severu odchyluje o 10°, v blízkosti se nenachází žádná výrazná hvězda pro orientaci. Nesmíme to zaměňovat s Betlémskou hězdou, která není ve skutečnosti hvězdou, ale kojunkcí planet Jupitera, Saturnu spolu se všemi měsíci. Tato "hvězda" neukazuje na sever, ale k jihozápadu. Letos shodou okolností došlo ke stejné kojunkci 21. prosince jako před 800 a 2000 lety.

Nyní se časově posuneme do roku 2500 př.n.l., údajné doby stavby Cheopsovy pyramidy, která je orientována k severu s přesností 3', měřeno současnými měřícími přístroji. V té době byla v blízkosti severu slabá hvězda Thuban ze souhvězdí Draka odchýlená od severu o 10'. A zde nastává problém. V egyptologických publikacích se uvádí, že orientace staveb byla prováděna pomoci hvězd. Pokud by orientace Cheopsovy pyramidy byla orientována podle hvězdy Thuban, byla by odchylka od severu 3× větší, než je skutečná současná odchylka.
V součné době jsou některými badateli uváděny směry některých šachet a komor k různým hvězdám: jako Orion, Kochab, Sírius a jiné. K tomu se nebudu vyjadřovat, protože to spíš připomíná spekulaci vycházející z rituálních představ.

Podud by stavitelé Cheopsovy pyramidy měřili sever podle hvězdy Thuban, byla by úhlová ochylka 10', ale skutečná úhlová odchylka jsou 3'. Znamená to, že museli měřit jinými metodami než podle hvězdy.

Podle Abd´El Hakima byla Cheopsova pyramida starší než 10 000 let. V tom případě by severkou byla Deneb v souhvězdí Labutě, nebo před 14 000 lety Vega v souhvězdí Lyra, viz obr.4. Samozřejmě, nikdy to nebyl přesný sever.

Ať již byla Cheopsova pyramida postavena kdykoliv v minulosti, vždycky musel existovat přesný způsob meření precese zemské osy. Vždycky byly nablízku nějaké hvězdy nebo hvězdičky. Kdyby se měřilo podle nich, nikdy by nebylo dosaženo úhlové přesnosti 3' jako u Cheopsovy pyramidy.
Je to stejný problém jako v dílu Technologie, kde jsou nelezeny produkty vyspělé technologie, které nebylo možné uskutečnit technologií doby kamenné nebo měděné .


----- Mojmír Štěrba -----