Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy


A

Menu-volba témat

2
Časové rozpětí stavby

V dílu A23 Experimenty, nálezy a měření jsme se dověděli o některých možnostech stavby 3 pyramid na plošině Gíza a došli jsme ke zjištění možných časových posunů při stavbě pyramid.
Připojíme k tomu další informace o výzkumu pyramid na plošině Gíza.
Nejdříve shrneme indicie předdynastické stavby pyramid:

- Prvním historickým příznakem časového posunu stavby Cheopsovy pyramidy je tak zvaná "Inventory stéla". V každém případě lze říci, že odpovídá-li text stély pravdě, není pochyb, že Sfinga i Velká pyramida byly vytesány a postaveny před Cheopsem, ta již stála, když se dostal na trůn. Stéla naznačuje možnost, že Cheops doplnil, opravil nebo zvětšil stavbu.

- Americké výzkumné centrum v Egyptě po vedením Roberta Wenkeho provedlo analýzu malty pomoci radiokarbonové metody, která často obsahuje dřevěné uhlí nebo kousky rákosu vhodné pro radiokarbonovou metodu. Wenke odebral vzorky malty z vnější části všech tří pyramid. Výsledkem bylo, že vzorek z Cheopsvy pyramidy byl z roku 3800 př.n.l. to je 1400 let před vládou Cheopse, z Chefrénovy pyramidy v rozmezí 3196 až 2723 př.n.l., z Mykerínovy pyramidy dokonce do let 3076 až 2067 př.n.l., to by znamenalo, že Mykerínova pyramida byla dostavována cca 500 let po 4. dynastii.

Jsou to vzorky z vnější části pyramid, které zřejmě nebyly součástí původní stavby, ale spíše sloužily pro jejich opravu nebo dostavbu.

Dalším překvapivým zjištěním je fakt, že vzorky odebrané z horní části Velké pyramidy vycházejí starší než ty spodní.

Jestliže předpokládáme, že Velká pyramida byla postavena najednou, pak by to absurdně naznačovalo, že ji stavěli shora. Musíme tedy připustit, že Velká pyramida byla stavěna na několikrát, někdy v době předdynastické.

- O časovém posunu svědčí skutečnost, že spodních 8 vrstev Chefrenovy pyramidy se zřetelně odlišují od těch horních.
Chefrénova pyramida


- Totéž platí i o Mykerínově pyramidě Mykerínova pyramida. Žulové obklady byly pravděpodobně instalovány ve 4. dynastii, ale již na dříve postavenou.

V žádné z pyramid v Gíze se nenašly ostatky panovníka. V Mykerínově pyramidě došlo k nálezu mumie, ale radiokarbonovou metodou se zjistilo, že ostatky pocházejí z křesťanské epochy, v Chefrénově pyramidě se našly kosti býka a v Cheopsově pyramidě se nenašlo nic.

Je tu mnoho neujasněných skutečností v egyptském starověku, že i věhlasný egyptlog Mark Lehner ve své knizeThe Complete Pyramids napsal:

Tyto záhadné skutečnosti svědčí o tom, že historie pyramid není vždy tak jasná, jak se někteří egyptologové domnívají.

----- Mojmír Štěrba -----