Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy


A

Menu-volba témat

3
Výzkum podzemí pyramid - západně

Zahi Hawass

Prohlášení egyptologa Zahi Hawasse, generálního tajemníka Nejvyšší rady pro památky a správce plošiny Gíza:

Henry Salt Henry Salt

Prohlašuji, že na pozemku plošiny Gíza není žádný jeskynní podzemní komplexV roce 1817 britský konzul Henry Salt vsoupil západně od Velké pyramidy do katakomb a pronikl několik set metrů, než přišel do prostorné komory, spojené s dalšími třemi stejného rozměru. Svou cestu popsal ve svých 'Pamětech', které byly nalezeny v Britském muzeu.


Zde začíná příběh, který popsal archeolog a spisovatel Andrew Collins, který publikaci 'Paměti' získal a po stopách uvedeného příběhu pronikl se svou manželkou a přítelem Simpsonem do podzemních prostor západně od Velké pyramidy se souhlasem Nejvyšší rady pro památky.
Byla to dobrodružná výprava do světa, který se hemží jedovatými pavouky a koloniemi netopýrů v absolutní tmě, fotografování jen pomoci blesku. Přestože prostor pyramid patří k turisticky nejnavštěvovanějším místům na Zemi, tak podzemní svět dosud unikal pozornosti.

Henry Salt Henry Salt Henry Salt Henry Salt


Jak to popisuje Andrew Collins:

Do podzemí jsme vstoupili branou obr.1, která byla volně přístupná. Začátek komplexu byl v chodbě obr. 2 s hladkými stěnami se zářezy, na zemi byla suť kamení. Dále pokračuje mohutný komplex obr.3 do podzemních jeskyní, ze kterých vylétly stovky netopýrů, na zemi bylo množství guana. Jeskyně byly propojeny tunely v jednom stojí manželka Sue obr 4. Severo-jižní tunel, kterým protékala voda, je v hornině s okrovou rudou. V jeskyních nebyly žádné hieroglyfy. Po 45 minutách pobytu jsme pociťovali nedostatek kyslíku. Guano naplňovalo celý prostor s nebezpečím nevyléčitelných nemocí.
Podzemní systém je složitý a vyžaduje další zkoumání.

Collins s pomocí egyptologa Nigela Skinner-Simpsona rekonstruoval Saltovu průzkumnou cestu a našel i vchod do podzemního systému západně od Velké Cheopsovy pyramidy. Pod pyramidami Egypta je mnoho katakomb, v kameni vytesaných komor, o kterých se zmiňují starověké texty a arabské legendy, ale dodnes byly ponechány bez výzkumu. Poprvé do nich vstoupil a provedl základní výzkum Andrew Collins a poskytl rozsáhlou foto dokumentaci.

Bylo provedeno satelitní radarové mapování plošiny Gíza s cílem identifikovat trasy podzemních dutin, přírodních jeskyní, umělých tunelů. Na pravém obrázku je radarový snímek terénu, pod kterým probíhaly podzemní prostory. Je tam vyznačena podzemní trasa od vstupu do jeskyně až do Chefrénovy pyramidy.
Henry Salt Henry Salt

Byl vytvořen dokumentační materiál, který byl dán k dispozici Zahi Hawassovi.

A jak to bylo dále.
V dubnu 2009 měl Andrew Collins setkání se Zahi Hawassem v jeho kanceláři v Káhiře, kde mu předal foto dokumenty. Zahi Hawass nicméně Collinsova tvrzení odmítl jako lež s tím, že vědci o plošině v Gíze už vědí vše a on neobjevil nic nového.
Collins však jeho zpochybňování odmítá. Podle něho v moderní vědecké literatuře zcela chybí popis podzemí v Gíze.
„Starověké texty se jasně zmiňují o existenci podzemního světa pod pyramidami v Gíze," upozorňuje Collins.

Henry Salt Henry Salt
Po tomto rozhovoru Zahi Hawass s týmem pracovníků jeskyni v následujícíh měsících navštívil a provedl tam stavební úpravy mezi dubnem a listopadem 2009. To dokazuje google snímek. Spodní obrázek je z února 2009, horní obrázek z listopadu 2009. Na spodním obrázku nejsou patrny stavební práce na horním snímku jsou patrny velké hromady trosek. Byla zde odklizena podzemní galerie se čtyřmi sloupy. Pravý snímek ukazuje schéma vstupu na horní úrovni po schodišti do spodní úrovně jeskyně. Nakonec dal pan Hawass vstup zabetonovat mříží viz obrázek. Snímek zamřížovaného vstupu provedl Larry Hunter na počátku roku 2010.

Tímto je prokázáno, že Zahi Hawass vzal existenci podzemních jeskyní na vědomí a podle svědků do nich sám vstoupil.

Henry Salt Henry SaltHenry Salt

To je konec příběhu o objevu podzemních dutin plošiny Gíza, který vychází z veřejné přednášky Andrewa Collinse. Nejsem soudce, abych mohl rozhodnout o tom, co je fikce a co realita, nikdy jsem u popisované jeskyně nebyl a uvedené informace považuji za dobře zdokumentované. Tak alespoň současný snímek. Na snímku Google earth je červeně označen prostor údajného vstupu do katakomb. Oproti snímku NOV 2009 již nejsou patrny nějaké zemní práce, ale místa vstupu jsou patrná. Před místem vstupu je patrný uměle vytvořený průchod ve sklalní vyvýšenině, který na snímcích FEB 2009 a NOV 2009 není. Znamená to, že byl vytvořen v pozdější době. Nejlepší bude osobní svědectví, až pojedu do Egypta, tak se na to místo půjdu podívat, ale nebude to jednoduché, protože pohyb osob mimo turistické trasy podléhá úřednímu povolení s průvodcem. Pokud jsou katakomby realitou, tak jde o vědomé utajování.

Bude stát za to porozhlédnout se po východním území plošiny Gíza.

Pro model z příběhu plyne poučení, že starověké texty mohou přispět k rozluštění existence vyspělých technologií v minulosti, vytvářejících objekty, které není možné vytvořit nástroji doby kamenné".

----- Mojmír Štěrba -----