Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy


A

Menu-volba témat

4
Výzkum podzemí pyramid - východně kolem Sfingy

Prohlášení egyptologa Zahi Hawasse, generálního tajemníka Nejvyšší rady pro památky a správce plošiny Gíza:

Prohlašuji, že na pozemku plošiny Gíza ani pod Sfingou není žádný podzemní komplex.

Spekuluje se o tom, že uvnitř Sfingy, pod ní a v okolí se nacházejí tunely, šachty a komory s možností, že obsahují 'Síň záznamů'. Do Sfingy jsou možné 2 vstupy. Jeden jeden dole na boku obr.1, jeden shora za hlavou Sfingy obr.3
Zahi Hawass-dolní vstup Zahi Hawass-dolní vstup
Zahi Hawass-horní vstup
Zahi Hawass-horní vstup

Přes svá prohlášení Dr. Hawass neodolal a do dutin vstoupil s náležitým doprovodem kamery.

S horního vstupu to bylo možné jen pro Dr.Hawasse, nikdo jiný se na Sfingu nedostal bez povolení. Pod dvířky se objevila vyzděná šachta obr.5, na dolním konci se jeví nějaký průchod, ale neznámo jakým směrem. Radarem byly zjištěny 2 dutiny.

Podíváme se na dolní vstup vlevo vzadu při základně obr.1. Je tam chodba doleva. Sám Dr. Hawass tento tunel ukazuje obr.6. Sestupuje dolů do komory skrze šachtu i s kameramanem. Zahi Hawas na videu říká, že to nikam nevede, nic tam není.
Šachta shora V komoře pod Sfingou

Koment:
Očekáváme, že Z. Hawas provede kamerový výzkum na dně šachty i v komoře, ale to neprovedl. Těžko si představit, že budou dělníci pracně prorážet tunel, který nikam nevede. Přes přítomnost kameramana není k dispozici záběr toho "nic", které nikam nevede. V sedmdesátých letech prováděl Mark Lehner a Zahi Hawass vykopávky a vrty pod Sfingou, které tvaly 3 týdny, ale dle Lehnera nic nebylo nalezeno.

V komoře pod Sfingou

ČÁSTEČNÝ NÁRYS SFINGY, PODZEMNÍ CHRÁM, NÁSEP A CHODBY. Na schématu je předpokládaný prostor pod Sfingou podle starodávných legend. Další anglický popis nebudu překládat, kdo umí, tak si to snadno přečte. Snad jednom to, že šrafovaný prostor je skalní masiv, vyčárkovaný prostor je vyplněný pískem.

V komoře pod SfingouZahi Hawass vedl tým, který provedl zkušební vrty a jejich závěr byl, že nenašli vůbec nic. Tím vyloučil i radarové nálezy.

Závěr:
Dochází k rozporným informacím, na jedné straně se kamera dostala na začátek tunelu s Dr. Hawassem. Nejsou však k dispozici záběry do tunelu, kterým je směrem, kam vede. Na druhé straně byly provedeny vrty pod Sfingu, viz obrázek, které žádné tunely neprokázaly. V každém případě stojí za to sledovat další vývoj výzkumu.

Pro náš model to potvrzuje skutečnost, že dávní stavitelé byli schopni provádět rozsáhlé pozemní i podzemní stavby.
Představa, že to prováděli pomoci měděného dláta a pazourku je pouhá fantazie.


Příště se podíváme na další lokality plošiny Gíza.

----- Mojmír Štěrba -----