Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy


A

Menu-volba témat

5
Šachta mezi Sfingou a Chefrénovou pyramidou - Osíridova

Prohlášení egyptologa Zahi Hawasse, generálního tajemníka Nejvyšší rady pro památky a správce plošiny Gíza:

Prohlašuji, že na pozemku plošiny Gíza není žádný podzemní komplex.

Jaká je skutečnost..
V komoře pod Sfingou

Dr. Hawass vystoupil v americké televizi TV Fox:

Objevil jsem šachtu 29 m hlubokou přesně uprostřed mezi Sfingou a Chefrénovou pyramidou. Na dně byla šachta naplněna vodou, našli jsme pohřební komoru se čtyřmi sloupy. Uprostřed je velký žulový sarkofág v kterém předpokládáme je hrob boha Osírise. Nazveme ji Osíridova šachta.

V komoře pod Sfingou V komoře pod Sfingou

Podle americké TV Fox je možné spatřit následující snímky se Zahi Hawassem, asistentem, kameramanem a s reportérkou. Při sestupu museli projít dvěmi úrovněmi. Na první úrovni je řada hrobek se sarkofágem. Na obrázku 3 jsou v komoře na první úrovni, následuje sestup na druhou úroveň obr.4 do druhé úrovně do hloubky 29 m.
V komoře pod Sfingou Sestup do dolní komory

Sestup do dolní komory byl velmi dobrodružný obr. 5, po žebřících. V dolní komoře byly 4 masivní sloupy pokryté hieroglyfy a petroglyfy a rozsáhlé pohřebiště obklopené vodním příkopem. Na obrázku 6 je vidět voda kolem sloupů, na obrázku 7 je vidět ve spodní části. Tato komora byla úplně ponořena ve vodě, do sdoučasného stavu musela být voda vyčerpána.
Sestup do dolní komory Dolní komora

Na obrázku 8 Dr.Hawass ukazuje reportérce mohutný sarkofág, který je ještě částečně ponořený do vody. Sarkofág má délku 2,7 m víko i pouzdro váží 12 tun. Odhadem má šachta šířku maximálně 2 m. Reportérka se zeptala, jak ten sarkofág dostali dolů.
Z.Hawas vyslovil teorii, že vedle této šachty souběžně vyhloubili druhou šachtu, tu zaplnili pískem, položili tam sarkofág a postupným odebíráním písku se sarkofág posouval dolů až na úroveň komory.
Koment:
Bohužel arecheologové náznak nějaké souběžné šachty nenašli. Šachta by podle teorie měla ústit do pohřební komory.

Sestup do dolní komory Sestup do dolní komory

Dr.Hawas zavedl reportérku ke vstupům do dvou tunelů, které vycházejí na opačnou stranu z pohřební komory. Na obrázku 9 ukazuje stup do jednoho tunelu. Na obrázku 10 jsou znázorněny oba protilehlé tunely z pohřební komory. Tunely podle Hawasse nebyly nikdy prozkoumány. Kam tunely vedou zřejmě Dr. Hawasse nezajímá neboť po zjištění skutečnosti by se mohl dostat do nepříjemné situace.. Do síně záznamů? K některé pyramidě? Pod Sfingu?
Sestup do dolní komory Sestup do dolní komory

Tak končí příběh jedné šachty na plošině Gíza. Na začátku tohoto dílu jsou uvedeny kategorické citáty Dr. Hawasse "Prohlašuji, že na pozemku plošiny Gíza ani pod Sfingou není žádný podzemní komplex."

Podle uvedených informací dochází k řadě nesrovnalostí. V TV Fox Dr. Hawass prohlašuje, že objevil šachtu 29 m hubokou. - Při návštěvě šachty se dovídáme, že spodní komora byla zaplavena vodou, která byla odčerpávána. Z toho plyne, že komora byla v minulosti známá, když se tam čerpala voda. Na konci dílu docházíme ke zjištění, že tunely existují, dokonce se záběrem Dr. Hawasse před tunelem, ale kam vedou..? zatím nevíme.


Vypadá to, že z jistých důvodů se jejich existence zatajuje a hraje se nepoctivá hra.
V pátrání budeme pokračovat s využitím všech dostupných zdrojů.

----- Mojmír Štěrba -----