Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy


A

Menu-volba témat

6
Další podzemní prostory jižně od Osiridovy šachty

Nejdříve shrneme výsledky pátrání ve východní části plošiny Gíza:

1. Velká Sfinga: Horní vstup-vyzděná šachta hluboká 18 m, dolní vstup-chodby 1,5×0,1 m. Voda nezjištěna. Oba vstupy navštívil Zahi Hawass.
2. Osiridova šachta: Umístění 250 m od Sfingy k Chefrénově pyramidě. Hloubka 29 m. Má dvě patra, na prvním je pohřebiště, na spodním je pohřebiště se čtyřmi masivními sloupy s hieroglyfy a petroglyfy. Kolem příkop s vodou, do něho částečně ponořený sarkofág. Donedávna byla celá komora zatopena vodou, která byla odčerpána. Šachtu navštívil Zahi Hawass s kameramanem.

Koment:
Vznikla otázka - odkud voda pochází? Vstup do šachty je 50 m nad současnou hladinou Nilu, komora je 50-29 m = 21 m nad hladinou Nilu. Přitom voda donedávna zaplavovala celou komoru. V oblasti téměř celý rok neprší. Že by tam voda přetrvávala tisíce let z období dešťů? Neumím to posoudit.
Pokud to někdo ví, tak ho prosím, aby nás v Komentářích poučil.

Druhá otázka je, jak spustili 12 tunový sarkofág a víko do hlobky 29 m pomoci lidské síly bez kladky?
Pokud má někdo reálnou představu, tak opět prosím, aby nás v Komentářích poučil.

Nejdříve se musíme zorientovat, kde se nacházíme. K tomu je uvedena mapa prostoru.
Podle Dr. Hawasse je šachta Osíridova přesně na poloviční vzdálenosti od Sfingy k Chefrénově pyramidě. Na mapě je označena Osiris na spojnici Sfinga-pyramida. Pod spojnicí jsou žlutě vyplněné obdélníčky, které egyptologie označuje jako mastaby a skalní hrobky velmožů. Celý prostor označuje jako centrální pole mastab a skalních hrobů.
Mapa prostoru šachet


Co se v uvedeném prostoru nachází?
1. Probíhá archeologický výzkum pod patronací Zahi Hawasse. Jak je uvedeno na přiložené mapě, nazývá se "Central field of Mastabas and rock thombs" neboli Centrální pole Mastab a hrobek ve skále. Zahi Havass prohlásil, že jde výhradně o pohřebiště, nikoli o podzemní soustavy chodeb. Bohužel nepřipustil badatelům vstup na dno šachet, aby ověřili skutečnost. Prohlásil - O plošině Gíza již víme všechno..

2.Probíhá neoficiální výzkum "Chemitská škola starověkých tajemství". Protagonistou je Abd'El Hakim Awyan, strážce moudrostí ústní tradice, sahající tisíce let, před dobou dynastickou, do minulosti. Pokračovatelem je jeho syn Yousef Awyan. Ten přísně rozlišuje stavby resp. jejich části na dynastické a stavby předdynastické. Dynastické jsou hrubě tesané měděným dlátem, předdynastické - chemitské - jsou hladce opracované.
Labyrint Šachty
Do některých dutin se podíváme.
První tři dutiny jsme absovovali s Dr. Hawassem v minulých dílech, další kroky budou s Brianem Fosterem a průvodcem Yousefem Awyanem, který má licenci ke vstupu do prostor mimo turistické trasy, ale nemá klíče k mřížím.

Nejdříve se rozhlédneme po prostoru jižně od Osírida.
Na obr.1 vidíme labyrint různých staveb, v pozadí Sfinga, zahrnující stovky šachet a místností, na obr.2 vidíme, že něktetré jsou zamřížované, aby zabránily vstupu. To je jasný důkaz, že to proběhlo pod patronací správce plošiny Gíza.
Jižně od šachty Osiris resp. od posvátné cesty z údolního chrámu do Chefrénovy pyramidy jsou patrny další zamřížované otvory obr.3, z toho je patrné, že jsou v péči Správy plošiny Gíza. Uvedené šachty mají čtvercový průřez 3×3 m a hloubku 18 m. Hlouběji jsou vyplněny pískem. Do šachty se nedostaneme, ale můžeme tam nahlédnout přes mříže na obr. 4. Egyptologie uvádí, že to jsou to pohřební komory. Bohužel, ani jeden, Hawas ani Awyan, neposkytují záběry ze dna šachty. Stálo by za to alespoň u jedné šachty dostat se na dno a zjistit, jestli jsou napojeny tunely. Ze strany Zahi Hawasse není zájem, když tvrdí, že tam žádné tunely nejsou. Nejvíce by egyptologii prospěl, kdyby umožnil přístup nezávislému týmu odborníků, který nemá omezeno, kam se může a kam se nemůže podívat. Snad k tomu jednou dojde.
Vstupy Šachty

Od údolního chrámu k Chefrénově pyramidě vede vzestupná cesta obr. 5, která je vytvořena z mohutných vápencových bloků, z boku jsou pod cestu vstupní otvory, které jsou zamřížované, zamezující vstup do prostor pod cestu obr.6. Pod cestou jsou komory a tunely, které vedou do spodní části Chefrénovy pyramidy, jak uvádí Awyan, ale on do těch tunelů ještě nevstoupil. Cesta Vstup do cesty
Awyan striktně rozlišuje stavby provedené Chemitskou, předdynastickou technologií a technologií dynastického Egypta. Všiměte si hladkých stěn u Chemitské kultury na obr.7 a hrubého opracování u dynastické kultury na obr.8. Cesta Vstup do cesty

Tolik zatím k šachtám a komorám jižně od Osirise, příště budu pokračovat.

Zjištění rozdílnosti opracování kamene odpovídá závěrům simulačního modelu - dokonale opracované kvádry dokáže právě technologie D ovládající výkonné nástroje.


----- Mojmír Štěrba -----