Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy


A

Menu-volba témat

8
Opět do šachty Osíris

Motto: Arabské přísloví: Když dva vidí totéž, často to není totéž.

V dílu Aktuálně 5-Šachta Osíris jsme navštívili Osíridovu šachtu v doprovodu Zahi Hawasse a TV Fox. Z. Hawass šachtu prezentuje jako hrobku a vše co v ní bylo vytvořeno bylo dílem faraonů Staré říše.

Od listopadu 2017 je možno šachtu navšívit za poplatek 2000 až 3000 dolarů za 2-hodinovou návštěvu. Do té doby byla šachta přístupná jen pro několik vyvolených návštěvníků. Co se v té šachtě provádělo ví jen oni - instalace žebříků, elektrické instalace, potrubí pro vyčerpání vody a další zásahy. Do listopadadu 2017 byla šachta nepropustně uzavřena mřížemi.
Zásahem progresívního současného ministra pro starožitnosti bylo umožněno v omezeném rozsahu šachtu navštívit. Na rozdíl od videa je v kritických místech možné se zastavit s komentářem.

V tomto dílu budeme porovnávat to co viděl a prezentoval na TV Fox Zahi Hawass a co vidíme po 10 letech my s našimi průvodci.

Nyní společně navštívíme šachtu s badatelem Brienem Foersterem, s průvodcem Jusufem Ali a Jasonem, návštěva se jako první uskutečnila v březnu 2018. Nyní půjdeme krok za krokem šachtou a sledovat co prezentoval Zahi Hawass a co viděli první návštěvníci po otevření. Porovnání je možné si ověřit v dílu Aktuálně 5-Šachta Osíris


Vstup do šachty Osíris.
Mapa plošiny Gíza Mapa plošiny Gíza Mapa plošiny Gíza Mapa plošiny Gíza
Šachta je umístěna vedle vzestupné cesty k Chefrénově pyramidě v poloviční vzdálenosti ke Sfinze. K šachtě se přichází od Chefrénovy pyramidy po vzestupné cestě obr. 1. Na obrázku 2 sestoupíme z cesty k areálu šachty a přijdeme ke vstupnímu vchodu, kde nás čeká průvodce Jason obr. 3 a zavede nás na základní úroveň šachty do vstupní komory vlevo, vysekané ve skalním podloží obr. 4. Dopředu je tunel vysekaný pod vzestupnou cestou. Ze základní úrovně do první podzemní úrovně je nainstalovaný žebřík, zábradlí a lano, které v minulosti nainstalovala Správa plošiny Gíza - samozřejmě, není to původní výbava.

Vstupní šachta
Mapa plošiny Gíza Mapa plošiny Gíza Mapa plošiny Gíza Mapa plošiny Gíza
Obr. 5 pohled ze základní plošiny nahoru. Tato část je nad úrovní základní úrovně, ale je ve skále.
Obr. 6 pohled ze základní úrovně dolů na první úroveň po zemí. Podle instalací - žebřík, kabely, lana atd. tam byly novodobě provedeny značné stavební zásahy. Tam je malá prázdná komora bez výzdovy a hieroglyfů.
Obr. 7 pohled z první úrovně pod zemí až na nejvyšší místo šachty.
Na obr. 8 Dále pokračujeme v šachtě z 1. podzemního stupně na 2. podzemní stupeň. Tam může pokračovat jenom 12 návštěvníků z hlediska nedostatečného prostoru. Z důvodu bezpečnosti byl nainstalován souběžně druhý žebřík. Můžeme uvážit, jak bylo možné vysekat šachtu 1×1 m do hloubky 30 m měděnými nástroji, které měl starý Egypt k dispozici. Nyní jsme se zorientovali, jak šachta probíhá, komory si můžeme zevrubně prohlédnout.

Komory
do první komory do první komory Pohled do druhé komory Pohled do druhé komory
Komora v první úrovni pod zemí obr. 9, 10. Je to nevelká místnost, podle obrázku je vyzděná hrubě tesanými kvádry, strop se jeví beze spár, jakoby s omítkou. Na stěnách i na stropě nejsou patrny žádné příznaky pohřební komory, rakví nebo sarkofágů, hieroglyfů nebo soch.
"Hawass: Na první úrovni je řada hrobek se sarkofágem."
Bohužel žádné hrobky jsme neviděli.

Do komory na druhé podzemní úrovni obr 11, 12 jsme sestoupili po žebříku. V šachtě je šest výklenků, 2 z nich jsou velké obr. 12, ve dvou z nich jsou mohutné 15 tunové kvádry, jakoby sarkofágy, na kterých jsou vidět stopy po obráběcím nástroji. Kvádry na sebe dosedají s obrobenými plochami.
Jak mohlo dojít ke vložení kvádrů do výklenků a kde byly vytvořeny není patrné. To je nad možnosti i současné technologie.

Povrchové opracování kvádrů
Stopy nástrojů po opracování Stopy nástrojů po opracování Stopy nástrojů po opracování Stopy nástrojů po opracování
Na obr. 13 vidíme stopy po nástroji, který umožňoval oddělovat kvádry od podloží, na povrchu jsou vetikální stopy po nástoji.
Na obr. 14 jsou stopy po trasovaním nástroji pro hloubení a prosekávání tunelů.
Na obr. 15 je horní část kvádru vsunutého do schránky, na povrchu je vidět povrchové opracování připomínající chemickou reakci.
Na obr. 16 je část stropu, nejsou žádné stopy po kouři nebo ohni za účelem osvětlení. Pravděpodobně tam bylo osvětlení, jaké tam je zavedeno dnes.
Stopy na stropě se jeví jako po zásahu nějakého trasovacího nebo frézovacího zařízení. Rozhodně to nejspu stopy po měděném dlátu.

Další zákoutí dolní komory
Stopy nástrojů po opracování Materiál kvádru Stopy nástrojů po opracování Stopy nástrojů po opracování
Na obr. 17 je vidět na stropě nános povlaku nějaké jakoby organické látky, kterou vidíme i na kamenech vpředu, která se na strop dostala při jistých chemických reakcích, které v komoře proběhly. Je to jen v některých částech komory, např. na obrázku 16 to není.
Na obr. 18 kvádr ve výklenku, minimálně 30 tun, není ani žula, ani čedič ani diorit ani vápenec.
Je to materiál neznámého původu, který se v Egyptu nenachází. Je otázka, jak byly 30 tunové kvádry dopraveny dolů do spodní komory.
Na obr. 19 jsou na zdech velkoplošné stopy po opracování nějakým brusným nebo frézovacím strojem. Dole v místnosti je prosekaný průchod pro kabely, který zřejmě novodobě vytvořili při instalacích.
Na obrázku 20 sestupuje průvodce Jusuf Ali do nejspodnější komory, která je v současné době zatopena, v době návštěvy Zahi Hawasse byla voda odčerpána. Podél sestupné šachty vede potrubí, kterým byla odčerpávána voda. Přístup je možný jen s výbavou do hluboké vody, který mají průvodci.

Nejnižší komora šachty
Nejnižší komora Na obr. 21 sestoupil na dno šachty jeden z průvodců Jusuf Ali s potřebným vybavením do vody. Jusuf Ali stojí na mohutném 30 tunovém kvádru. V komoře nejsou patrny žádné kresby, hieroglyfy, sloupy. Egyptologie považuje kvádr za sarkofág. Vpravo je bednění-lešení, zejmě pozůstatek po novodobých instalačních procesech jiné stavby umělého původu jako sloupy, sochy se zde nenacházejí.
"Hawass:V dolní komoře byly 4 masivní sloupy pokryté hieroglyfy a petroglyfy a rozsáhlé pohřebiště obklopené vodním příkopem.

V pohledu Zahi Hawasse a dnešních návštěvníků jsou značné rozdíly. Něco je způsobeno desetiletým odstupem obou návštěv. Hlavní rozdíl je v tom, že Zahi Hawass považuje výsledek práce na šachtě Osíris za dílo pomoci kamenných a měděných nástrojů, kdežto dnešní odborný pohled říká, že to není možné.

Pro náš model je důležitý průzkum šachty Osíris v tom, že objevil stopy po trasovacích nástrojích při hloubení, které ukazují na pokročilé technologie při hloubení.
V souladu s výsledky modelu se ukazuje, že není možné kamennými nebo měděnými nástroji takovouto stavbu provést. Toto jsou odborníci schopni exaktně prokázat - viz. Ztracené technologie.----- Mojmír Štěrba -----