Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy

A

Menu-volba témat

B18
Těžba žuly v Asuánu

Motto: Albert Einstein: Vyvrátit nějaký předsudek je těžší než rozbít atom

Jak si architekt Pierre Houdin představoval těžbu, opracování a přepravu žulových kvádrů?
Nám nezbývá než citovat z jeho knihy

Tajemství Velké pyramidy

ve které se zabývá především teorií ramp a přepravou kvádrů. Problémem těžby a opracováním se zabývá jen okrajově, jako kdyby šlo o bezvýznamný problém. Zřejmé je, že bez toho by se pyramida nepostavila při sebelepší teorii ramp. Svůj postup popisuje krok za krokem, ale jak poznáme, některé kroky nehodící se prostě vynechá :

Stavitel do Asuánu poslal 500 mužů, podpůrných a odborníků. Práce bude zdlouhavá, závislá na ročních obdobích. Žula je pro měděná dláta příliš tvrdá, proto bude malá spotřeba mědi, ale velká spotřeba doleritovvých koulí. Stavitel připraví velké množství dřevěných klínů, které bude vkládat do přirozených prasklin a zatloukat je doleritovou paličkou. Po namočení vodou klíny skálu roztrhnou.

Stavitel opatřil cedrové dřevo z Libanonu na zhotovení velkých člunů pro přepravu žulových nosníků. V době sucha - Shemu - bude stavitel dohlížet na kopání příkopů v záplavových územích. Tyto zákopy budou dostatečně hluboké, aby udržely čluny tak, aby jejich paluby byly rovnoběžné se zemí. Jakmile budou dokončeny žulové nosníky, budou naloženy na velké sáně ze dřeva, které je také získáváno z Libanonu, a tyto saně budou vlečeny na čluny a kvádry tam zanechány. Když se pláně zaplaví v sezóně Akhet, budou čluny zvednuty na Nilu a dopravovány do Gízy rychlými proudy.
Dobývání kvádrů bude pomalé a jejich opracování ještě pomalejší.

Tolik slova P. Houdina.

Koment
Tolik slova architekta Pierre Houdina a my se budeme ptát:
Žulový lom Asuán

...žulové nosníky, budou naloženy na velké sáně,...
otázka -
jak budou až 63 tunové žulové kvádry naloženy na saně ?

... sáňky budou vlečeny na čluny a kvádry tam zanechány ...,
otázka
- jak budou saně vlečeny v podmínkách žulového lomu, aniž by saně byly zdemolovány ? Na obrázku je patrné, jak vypadal žulový lom v Asuánu,

... Dobývání kvádrů bude pomalé ...,
otázka
- jak dlouho bude trvat dobývání kvádrů ?

... jejich opracování ještě pomalejší ...,
otázka
- jak dlouho bude trvat opracování 60 tunového kvádru ?

Pan Houdin neodpovídá, pokusíme se na ně odpovědět v dílu A19

----- Mojmír Štěrba -----