Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy


A

Menu-volba témat

Civilizace


1
Civilizace, ze kterých Egypťané mohli přijít

Tento dokument "Civilizace" není náhradou za zeměpisné publikace, ale hledá odpověď na otázku kde je možný původ egyptské civilizace. Uvedené informace jsou veřejně dostupné, kde se čtenář může dočíst dalších podrobností.

Tento vstup navazuje na díl A1 a B1 modelu Odkud Egypťané přišli.. Budeme zkoumat průběh teploty a na ní závislou výšku mořské hladiny, která zatopila nebo odhalila velké části pevniny. Budeme zkoumat pleistocén zejména svrchní pleistocén, to znamená období starší doba kamenné (126.000 let př.n.l. - 11.000 let př.n.l.).

Nás bude zajímat, jaké byly v jednotlivých oblastech podmínky pro rozvoj civilizace schopné stavět velké stavby, používat pokročilé nástroje. Budeme zjišťovat, jestli některé civilizace jsou v souladu s výsledky modelu.

Zalednění severní Hladina moře
Budeme zkoumat, jak to v které o blasti probíhalo.

Poslední doba ledová začala před 2,5 milionem let a skočila 10 000 let př.n.l. My se dnes nacházíme v interglaciálu doby ledové.

Podle Dějiny klimatu(Behringer) došlo k prvnímu glaciálu - t.zv. würmská první studená doba - před 70.000 lety snížením hladiny moří o 120 m. Období suché země trvalo maximálně 10 000 roků. Asi před 55 000 roky teplota začala stoupat a pevnina byla opět zaplavována s vrcholem interglaciálu před 50.000 lety.

Ke druhému glaciálu došlo v období 25 000 až 20 000 let př.n.l. - tzv. würmská druhá studená doba. Druhá doba byla hlubší než první. Pro evropské území to bylo období krajně nepříznivé, bylo pokryto ledovcem až 2000 m vysokým. V tropických oblastech byl t.zv. pluviál - období silných dešťů a mírného klimatu v tropických a subtropických šířkách. A to bylo důležité pro rozvoj zatopených oblastí, o kterých budeme pojednávat v dalších dílech Civilizace.

V poslední době ledové pokrývaly pevninské ledovce Antarktidu, část Jižního ostrova Nového Zélandu, Patagonie a značnou část severních oblastí Evropy, Asie a Severní Ameriky. Horské ledovce zalehly vrcholové partie všech velehor světa. Nejrozsáhlejší byly v Kordillerách, Himálaji, Alpách, Kavkazu a Pamíru. Ledový příkrov, který pokrýval Severní moře a Británii až k Londýnu do výšky 2000 m, ustoupil před 10 000 – 15 000 lety. Na přiloženém obrázku je polární snínmek zalednění severní polokoule před 20 000 roky. Hladina moře nepoklesla všude stejně, jak je patrné z přiložené tabulky. Nejvíce hladina poklesla v Sundském souostroví o 140 m.

----- Mojmír Štěrba -----