Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy


A

Menu-volba témat

Civilizace


13
Možnosti zániku a obnovy civilizací

Jak lidé s dinosaury žili

V minulém dílu jsme dospěli k poznání, že lidé žili s dinosaury. Na jakém stupni vývoje lidé byli v době nálezu stop? Bydleli v jeskyních, nebo si stavěli nízké příbytky, nebo stavěli mrakodrapy? Čím stavěli svoje příbytky? Živili se sběrem a lovem nebo pěstovali kulturní plodiny? Jak a v čem si potraviny připravovali? Jaké bylo klima a jaké byly zdroje potravy pro přežití? Kde brali lidé energii? Těžili a využívali uhlí?
Tyto a další otázky odpovíme v tomto dílu.

Pozn. ml = milionů let


Jaké bylo klima v druhohorách?

V průchodu prvohorami a druhohorami jsme dospěli k poznání, že život na Zemi má úžasnou schopnost obnovy od jednoduchých živočichů až po dinosaury a primáty.

Hned na začátku odpovíme na první otázku.

Klima bylo příznivé, zejména druhá část období jura a křída až do poslední katastrofy, ve které vyhynul život na Zemi viz tabulka. Byla bujná vegetace, dostatek kyslíku, vytvářely se zásoby černého uhlí, jehož tvorba začala již v prvohorách v karbonu a permu.

Na jakém stupni vývoje lidé byli v době nálezu stop?

Jak je patrné z tabulky, nepřetržitý vývoj probíhal od konce vymírání v období jury až do začátku vymírání v období křídy, t.j. 128 milionů let. Mary Leakeyová objevila v Tanzanii stopy lidského předka Australopiteka, které vznikly před 3,5 milionem let. Když započítáme jenom období křídy s největším rozmachem, které trvalo 79 milionů let, než došlo ke katastrofě, mohl by vývoj člověka proběhnout 22 krát. A zde se dostáváme k otázce o stupni vývoje. Nastává možnost, že vývoj mohl proběhnout od prvobytně pospolné společnosti až po úroveň, které jsme ještě dnes nedosáhli.
Vývoj mohl proběhnout v jednom z těch 22 období, nebo jen částečně nebo mohl probíhat souvisle v několika obdobích. Potom dochází k rozdíným stupňům vývoje. Nakonec člověk mohl dosáhnout úrovně vysoko přesahující dnešní. Civilizace byla pádem asteroidu zcela vyhubena. Naštěstí zůstalo mnoho památek, nad jejichž vysokou úrovní kroutí hlavou i ti největší učenci, aniž by byli ochotni hledat příčinu.

Stupeň vývoje byl velmi proměnlivý podle toho, ve kterém období vývoj probíhal.

Čím stavěli svoje příbytky?
Kladivo z Texasu Rentgen kladiva z Texasu To záleželo na dosažené úrovni. Budeme zpětně od používaného nářadí odvozovat úroveň společnosti.
Kladivo (obr.1) má tvar jako současné kladivo pro ruční práci. Zřejmě to není ukaztel vyspělosti společnosti. Kladivo používáme, i když létáme do vesmíru. Obrázek 2 je již zajímavější, protože ukazuje na kvalitativní vlastnost. Kladivo je z čistého nerezavějícího železa 96,6% bez příměsí jiného kovu s 2,6% chlóru a 0,74% síry. (Podobně jako nerezavějící sloup v indickém Delhi). Obecně každé nerez železo svědčí o vyšší urovni technologie.
Kovová část byla v roce 1989 metaulurgy z Batelle Memorial Laboratory v americkém státu Ohio podrobena testům na rentgenu, rezonanci a ultrazvuku. Podle sdělení metalurgů neumíme takovou slitinu vyrobit ani pomocí nejmodernějších technologií. Pozn. provést chemický a metalurgický rozbor je velmi obtížné, protože kladivo je nepřístupně uzavřeno v trezoru.

Zde je již odpověď závažnější a komplikovná. Samotné kladivo není svědkem kulturní úrovně vyšší, než je naše současná. To je pro ruční páci používáno v každé kultuře. Ovšem chemické složení v podobě čistého železa je závažné svědectví o vysoké vědecké úrovni tehdejších tvůrců. Současní lidé byli schopni vytvořit nízké přízemní příbytky, ale i podzemní nebo vysoké nadzemní.

Živili se sběrem a lovem nebo pěstovali kulturní plodiny?

Pfrofesor Pedro Huerto Zkamenělý bannán a koka Zkamenělé ovoce v muzeu Glen Rose Na to můžeme odpovědět tehdy, pokud se nám podaří získat nějaké produkty pěstování, byť by byly zkamenělé.
Takové produkty pěstování jsme získali k nahlédnutí od profesora Huerto v texaském muzeu Glen Rose (obr.3). Na snímku 4 je zobrazen zkamenělý banán a koka. Na snímku 5 je sbírka několika kusů zkamenělého ovoce a zeleniny, které byly nalezeny v okolních nalezištích jako stopy.

Nález zkamenělého pěstovaného ovoce a zeleniny je velmi závažný nález, svědčící o vysoké úrovni tehdejší společnosti. Není to přímo odvislé od technologické úrovně, pěstované plodiny jsou základní podmínkou pro rozvinutou společnost.

Jak a v čem si potraviny připravovali

Miska z uhlí Miska z uhlí v Oklahomě Různé druhy živočichů konzumovali stravu přímo po uchopení kořisti. Primáti se živili přímo přírodní rostlinnou stravou, někdy i pomocí ruky. Lidé oproti primátům přípravu stravy zdokonalili. Zpočátku používali vyhloubených jamek ve skále. (U nás hloubené mísy na čtyřpaličatých skalách na Českomoravské vysočině z doby paleolitu). Později je oddělili od země a začali vyrábět nádoby nejprve na uchování a úpravu pokrmů, později z materiálu umožňujícího tepelné zpracování na ohni a nakonec přípravu s využitím různých druhů energie.
Lidé v druhohorách se mohli nacházet v některém z uvedených stupňů. Náš člověk používající železných nádob, uvedených na obr. 6 a 7, byl již člověk ovládající zpracování železné rudy v železo. Ať už bylo čisté nebo legované, měli vysokou úroveň. Naše nádoba byla dobře tvarovaná, dokonce vhodná pro odlévání.

To je závažné zjištění. Náš druhohorní člověk ovládal zpracování rudy na železo a jeho legování. Mohl si vyrábět pracovní nástroje a zbraně pro ochranu proti dinosaurům a jiným predátorům.

Kde brali lidé energii? Těžili a využívali uhlí?

Miska z uhlí v Oklahomě To je závažná otázka. Pokud vyráběli jednoduché nářadí nebo zbraně, k tavení používali dřevěné uhlí. (U nás tavicí pec v nalezišti Keltů V Nasavrkách). Potom se nacházeli v naší době železné. Pokud vyráběli výrobky z legované oceli, museli používat černé uhlí potažmo elektrické pece.

Černé uhlí měli k dispozici z předcházejících období prvohor karbonu a permu a využívali ho zejména pro zpracování železa. (obr.8)

Co ještě bylo nalezeno

V druhohorních vrstvách bylo nalezno velké množství dalších zkamenělých předmětů nebo zarostlých ve skále, které byly používány jako potřeby při výrobě předmětů, obydlí, k obraně před predátory na různé úrovni provedení. Např. hřebíky, šrouby vyčnívající z kamene, zlaté řetízky vypadlé z kusu uhlí, kovové trubičky, váza ze slitiny stříbra, galvanický článek, váleček z keramiky obklopený měděnými prstenci a mnoho dalších nálezů.
Z uvedeného výčtu je patrný velký rozsah kulturních úrovní od prvobytně pospolných až po pokročilé.

Vytvořil jsem pravděpodobný model tehdejší druhohorní společnosti na základě potvrzených nálezů, nikoliv jako snahu o zpochybnění Darwinovy evoluční teorie vývoje druhů. Toto téma nechám hlavám moudřejším, i když mě to nenechává v klidu.
----- Příště budeme pokračovat v pátrání po historii civilizací -----

----- Mojmír Štěrba -----loe