Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy


A

Menu-volba témat

Civilizace


15
Možnosti zániku a obnovy civilizací

Ve společnosti homo sapiens

Dostáváme se do období ptáků, obratlovců, savců a primátů a na obzoru se rýsuje člověk dnešního typu. Komě člověka homo sapiens se našly stopy a kostry dalšího z rodu člověk. Uvedené nálezy zasahují do Darwinovy teorie o evolučním vývoji druhů.

Pozn. ml = milionů let

Erupce supervulkánu Toba na ostrově Sumatra 74 000 let př.n.l.

Třetí událostí pleistocénu byla erupce sopky Toba na Sumatře. Měla rovněž lokání působnost zejména v Indonéském souostroví, kde napadlo v okruhu 1000 km 8 m popela a způsobilo oblastní katastrofu se silným vlivem na celou zeměkouli. Mohlo to způsobit globální vymírání, ochladilo se o 5° až 15 °, došlo k polární zimě, kyselé deště kyseliny siřičité zničily veškerou vegetaci.
Erupce nastala v probíhající době ledové, což ještě prohloubilo sopečnou zimu. Zasáhlo to i vývoj člověka homo sapiens , který byl v této oblasti v počátečním stádiu vývoje. Vymřela velká část populace, zůstali pouze ti nejodolnější jako genetický základ nové generace lidstva. I když došlo k poslednímu velkému vymírání, nezasáhlo to celou planetu Zemi.

----- Mojmír Štěrba -----loe