Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy

A

Menu-volba témat

Civilizace


2
Beringie

Obnažené území Beringie Zalednění severní V letech před 27000 až 20000 lety došlo k vrcholu zalednění. Na severní polokouli pokleslo moře o 120 m a odkryly se oblasti mělkého moře. Byla to ohromná oblast od Aleutských ostrovů kolem Čukotky a podél sibiřského pobřeží až k poloostrovu Tajmyr, dále již byla zem pokryta ledem. Na mapce je to oblast označena bílou barvou. Mezi Severní Amerikou a Sibiří to byla oblast zvaná Beringie. Světlejší žlutou je označena původní pevnina Sibiře a Aljašky, tmavší žlutou je označeno obnažené území po poklesu hladiny moře o 120 m. Na mapě je patrné, že zaledněny byly pouze vysokohorské oblasti s výškou nad 2000 m, jinak bez ledu byla celá východní a jižní Asie.

Tímto se umožnil nomádským lovcům přechod suchou nohou ze Sibiře na americký kontinent. Dál to ale nešlo. Nedovolily jim to dva obrovské ledovce, jež se spojily v prostoru dnešní Kanady a severní části USA. Je to patrné i z polárního obrázku v minulém dílu Zalednění

Tento stav trval až do 12 000 let př.n.l. Nomádi a lovci zůstávali v nezaledněné části Aljašky a teprve potom, když začaly tát ledovce, začali putovat do nitra kontinentu. Nejstarší bezpečně ověřený doklad lidské přítomnosti v Severní Americe je před 15 000 lety, tedy 13 000 let př.n.l.

A zde dochází k prvnímu zádrheli
Podle analýzy DNA se původní lidé dostali do jižních částí kontinentu ještě před zaledněním, to znamená kolem roku 30 000 let př.n.l. DNA však potvrzují, že lidé se na americký kontinent mohli dostávat i přes Tichý oceán nebo na malých loďkách podél pobřeží. Oficiální analýzy DNA však potvrzují, že obyvatelé přišli ze severovýchodní Sibiře. Další nálezy však prokazují, že někteří lidé mají kořeny v Evropě, někteří v Polynésii. Tolik o oficiálních teoriích o osídlování amerického kontinentu. Je celá řada dalších měření, které přinášejí další a další teorie.

Výzkum však nadále probíhá. V lokalitě Monte Verde v Chile se Dillehayovu týmu podařilo identifikovat osídlení kolem roku 12 700 let př.n.l. s hodnověrnými důkazy. Tím to ale nekočí.

Další nález Stejný tým v Monte Verde objevil na jiném nalezišti dřevěné uhlí datované radiokarbonovou metodou do doby 31 000 let př.n.l.

Další nález Nálezy v nalezišti Toca do Boqueirao ve velké jeskyni v severovýchodní Brazílii ukazují na období 50000 až 30000 let př.n.l.
Mějme na paměti, že na americkém kontinentu jsou pozůstatky civilizací včetně megalitických staveb a pyramid. Takže vyčkejme, všechno může být jinak.

My se však vrátíme k našemu tématu. Tedy na jaké úrovni byla civilizace na území Beringie. Na americké straně na Aljašce byl nalezen z doby před 12000 lety oštěp s pazourkovým hrotem, který potvrzuje, že obyvatelé se živili lovem bizonů, mastodontů a mamutů. Podnebí bylo relativně příznivé, nebyla zaledněna velká část Aljašky a Sibiře. O použití kovu není nikde ani zmínka.

Zatím se musíme spokojit s tím, že v Beringii byla civilizace lovců a sběračů, po nějakých stopách staveb nebo pokročilého nářadí z té doby nejsou ani památky. Takže kontakty s touto civilizací pravděpodobně nevedly k obohacení jiných kultur a jejich prostřednictvím Egypta.

----- Mojmír Štěrba -----