Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy


A

Menu-volba témat

21
Stopy vedou do nebe

[Sokrates] Motto: "Vím, že nic nevím .."
- čím více toho víme, tím více si uvědomujeme, kolik toho nevíme ..

V našem seriálu jsme prošli všemi významnými cilivilizacemi v minulosti Země. Předložili jsme pohledy archeologů, egyptologů, matematiků, fyziků, stavitelů, konstruktérů, které nevynechávaly tzv. bílá místa, o kterých se nemluví.

Mnoho nezodpovězených skutečností zůstává na úrovni mýtů.

Na zdech pyramid, chrámů, hrobek a kamenných plastikách jsou zobrazeny objekty, které se objevovaly na nebi. Byly podrobně popsány v textech pyramid, klínopisných tabulkách, staroindických védách a literárních dílech, jako Mahámbhárata, Rámajána. Objekty nebyly popisovány dnešní terminologií, která byla neznámá, ale přirovnáním k tehdy současným objektům.

Vzhledem k tomu, že velmi pokročilé znalosti a technologie egyptologové přisuzují lidem z doby kmenné nebo začátku doby bronzové, obrátil jsem se na kvalifikované alternativní badatele. Zdroje postupně uvádím.

Své zraky obracely k nebesům všechny velké civilizace
V civilizacích docházelo k událostem, jevům a stavbám, které vyžadovaly velké znalosti a velmi pokročilé technologie, které v době kamenné nebo na počátku doby bronzové v lidské populaci neexistovaly.
Ptáme se, odkud ty mimořádné znalosti přišly, kdo je přinesl? Kdo na jejich základě vytvořil artefakty, které existují, můžeme je změřit a zvážit (pokud seženeme tak mohutné váhy). Dokumentují stav, kdy pokročilé artefakty vytvořily jiné bytosti jinými prostředky, které nám doposud nejsou známy.

Komentář:
Vzdáváme hold archeologům na celém světě, kteří často v těžkých pouštních podmínkách odkrývají naši minulost. Přitom narážejí na artefakty a jevy, které se vymykají našemu poznání. Prostě to přeskočí a jedou v odkrývání dále, aby mohli druhý den přijít do práce.
Narozdíl od nich se snažíme neznámé jevy a artefakty identifikovat a hledat jejich původ, i když to někdy překročí současnou úroveň poznání vědy a někdy to zavání mýty.


V následujícím textu uvedeme, jak jsou neznámé jevy v daných civilizacích dokumentovány a zjišťovány a uvedeme poznatky špičkových odborníků. Začneme v Egyptě a budeme klást otázky.

Staří Egypťané žili pod hvězdami a s hvězdami
Souhvězdí ORION Souhvězdí ORION nad pyramidami Staří Egypťané byli precizní astronomové, stavěli své chrámy podle hvězd, obr.2, rovnodennosti či slunovratu. Znali cyklus Sothis, periodické objevování a mizení stálice Sirius, (obr.1), a vlastnili kalendář, jehož rok se skládal ze 360 a pěti doplňkových dní, museli znát základní konstanty kvantové mechaniky, precesi, postup jarního bodu, planety sluneční soustavy.
Sirius byl uctíván v osobě bohyně Isis a bůh Osiris měl svůj nebeský protějšek Orion.

Sirius se skrýval za horizontem a jeho východ oznamoval příchod záplav na Nilu a zůstal viditelný 40 dní po celou dobu záplav. Když zmizel, řeka se vrátila do normálního stavu. Tento vztah vytvořil ze Siria velmi významnou hvězdu, přinášející život nebo smrt.

Prastaré vědění o nesmrtelnosti
Někdejší bohové sdělili egyptským kněžím své vědomosti a představy o onom světě. Kněží je opatrovali a vtělili je do textů jako Texty pyramid a do knih podsvětí Amduat, Kniha bran, Kniha jeskyní. Klasický egyptolog Mark Lehner povžuje texty o onom světě za holou mytologii.

Někteří egyptologové odhalili, že představy Egyťanů o onom světě byly spojeny s důkladným astronomickým věděním.
Při cestě zesnulého krále ho sledujeme na cestě podsvětím Duat. Badatelé Bauval a Hancock přemístili podsvětí Duat na nebe, lépe řečeno do kosmu. Egypťané věřili, že jejich země má na Zemi odpovídat nebi. Podle staroegyptských představ se na nebi odehrávají "kosmické pašijové hry". Každý z hlavních představitelů byl ztotožňován s určitým nebeským tělesem. Re měl být Slunce, Osiris Orion, Isis Sirius, Thot Měsíc atd.

Egyptolog Clark uvádí, že tvorba mýtů byla vytvořena na určitých principech:
1. Základní principy života, přírody a společnosti byly stanoveny bohy, ještě před zřízením království. Tento věk, Zep Tepi, "první čas", se rozprostíral od první vlády nejvyššího boha až po nastolení vlády Hora a spásu Osirida.
2. Všechny věci nebo lidé museli být uvedeni do souvislosti s "prvním časem". To platilo pro přírodní úkazy, královské insignie, plány chrámů, recepty léků, hieroglyfické písmo, kalendář, tedy pro celé vybavení civilizace.

Zep Tepi, první čas, byl považován za v dávné minulosti šťastné období, jež navazovalo na stvoření.
V té době bohové sestoupili z nebes a zřídili v Egyptě svou říši. Měl to být Zlatý věk absolutní dokonalosti - dokud se nevyskytla zlost či nepokoj, svár nebo vzpoura. V této době nemělo být žádné smrti, nemoci a neštěstí.

Čtení uvedených textů je velmi náročné
Planeta Nibiru
Jádrem textů je rituál pro pohřbívání krále v pohřebních komorách pyramid, obr.3. Vedle toho v textech nacházíme v rozsáhlých pasážích hodnotné odkazy astronomického charakteru, které mohou svědčit o hlubokých vědomostech v otázce počátku naší sluneční soustavy. Vypravují o událostech, které se staly dávno před okamžikem jejich sepisování. Jejich vysvětlování je velmi náročné. Klasičtí egyptologové v textech vidí popis rituálu pohřbívání, alternativní badatelé rozebrali návaznosti všech textů s vyústěním do představy o sluneční soustavě a dráze slunečního boha Re, prezentujícího planetu Nibiru.

Kde se nachází místo, odkud bohové sestupovali na Zemi
Planeta Nibiru
Podívejme se nyní na dráhu oběhu Re/Nibiru kolem Slunce, obr. 12. Orion a Sirius mají dvě funkce.
První souvisí s nasměrováním šachet Cheopsovy pyramidy a má časový význam, kdy odkazuje na datum potopy světa 10 500 let př.n.l.
Druhý význam spočívá v tom, že se Orion nachází v nejvzdálenějším bodu oběhu Re kolem Slunce.

Spolu se závěrečným obrazem Knihy bran se před námi nachází znamenité vyobrazení dráhy Re.

Pátrání po planetě Re/Nibiru
Pokud Re není Slunce, ale tajuplná planeta, hodiny v knize Amduat odpovídají jednotlivým částem oběžné dráhy Re, velkého oválu. Pokud podle znalce sumerského klínopisu Sitchina doba oběhu Re představuje 3600 let, potřebuje 300 let, aby proběhla jednou částí Sluneční soustavy, pásmem asteroidů mezi Marsem a Jupiterem. A právě odtud sestupovali "bohové" na naši planetu, aby nám přinesli vědomosti, které v době kamenné byly nedostupné.

Poznámka:
Zdali Nibiru existuje a periodicky se vrací do naší planetární soustavy není prokázáno přímo, ale nepřímo. Dráha externí planety NIBIRU (Marduk) křížila dráhy planet Sluneční soustavy. V lednu 2016 oznámili Konstantin Batygin a Mike Brown z Kalifornského technologického institutu, že objevili novou planetu Sluneční soustavy, planetu Devět.

Takto si představovali staří Egypťané podle alternativní interpretace
Knih podsvětí
příchod vědomostí z vesmíru. Příště budeme zkoumat, jak to probíhalo v jiných civilizacích podle dobových dokumentů.
----- Mojmír Štěrba -----