Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy


A

Menu-volba témat

22
Bohové jsou na nebesích

[William Faulkner] Motto: "Málokdo ví, kolik toho člověk musí vědět, aby poznal, jak málo toho ví"

V minulém dílu Civilitace21 "Stopy vedou do nebe" jsme hledali stopy v textech starého Egypta, které vedly do sluneční soustavy a daleko za ni.

Je to mýtus nebo fantazie?
Ať již je to tak nebo tak, ty stopy existují, tak se po nich vydáme do dalších civilizací na Zemi. Dovíme se, jak si svoje bohy představovali nebo dokonce, jak je viděli. Budeme porovnávat různé pohledy, jaké byly iniciovány v různých civilizacích a pokusíme se najít nějaký společný pohled.

Tentokrát se vydáme do starověké Indie, abychom se přesvědčili, jak své bohy a jejich koráby viděli a prezentovali ve starověkých Védských hymnech, eposech Mahábhárata a Rámájána.

Tímto čtenářům nepředkládám otázku, jestli tomu věří či nikoliv. Uvádím dokumenty, které existují a jsou pro čtenáte k dispozici.

Nejstaršími dokumenty Indie jsou Védy
Doba vzniku je velmi nejistá, indologové se liší až o tisíce let. Podle některých indických badatelů pocházejí z doby až 25 000 let př.n.l. Nebyly však psány písmem, ale byly přenášeny ústně. A právě v tom je velký problém při datování událostí. Nositelé průběhu historie byli kněží, kteří texty citovali slovo od slova. Změna byť jediného písmene v mantře by způsobila smrt toho, kdo ji pronáší. To probíhalo tisíce let bez jediné odchylky a teprve v 1. století př.n.l. byly texty převedeny do písemné formy.

Sbírky Védských hymnů se zmiňují o třiatřiceti bozích a dělí se na tři kategorie:
- bohové nebes
Z nebeských božstev je to zářivý bůh slunce Súrja, projíždějící každodenně na svém voze nebeskou klenbu, bohyně noci Rátri a jitřenka Venuše Ušas. Strážcem věčného řádu vesmíru byl bůh Varuna, který ovládá veškeré dění ve světě - cyklus ročních období, tok řek, střídání dne a noci.
- bohové povětří
Značná část rgvédských písní je věnována vládci všech bohů Indrovi.
- bohové pozemští
Mezi pozemskými má první místo Agni, bůh ohně. Je přítelem a spojencem člověka.

Védy jsou souborem obětních hymnů, obsahujících kromě obětních formulí soubor vědění, poznatků a znalostí. Hymnus o stvoření klade řadu otázek o původu světa, všemohoucnosti božských bytostí. Dialogové písně uvádějí dialog mezi králem Purúravasem a nebeskou nymfou Uravaší o lásce smrtelníka a nebeské bytosti.

Sanskrt
Vývojovým pokračovatelem védského jazyka byl sanskrt, který se stal výsadním nositelem veškeré brahmánské náboženské literatury. Představuje nejbohatší indoevropský jazyk, dodnes ho využívají všechny novoindické jazyky k tvorbě moderní vědecké technické terminologie. Vaimanika šastra

Není divu, že sanskrt byl v Indii považován za víc než jen pouhý jazyk - ale za boží výtvor, jímž hovoří nadpozemšťané, a posvátný nástroj dorozumění s nimi.

V královské sánskrtské knihovně byl v roce 1918 nalezen rukopis s tituem Vimána šástra. Prastará forma verše svědčila o daleké minulosti. Obsahují 500 slok staroindických textů, které se zabývají výhradně létáním, viz obr.5. Znalci sanskrtu texty přeložili do angličtiny pod názvem Vymanika-Shaastra or science of aeronautics., viz obr.5.

V deseti kapitolách jsou rozebírána moderně znějící témata, v současné terminologii jako Letecká příručka, popisující části strojů, použitých kovů, jakož i kovů pohlcujících teplo, druhy pohonných hmot; pokyn, jak lze stroje řídit, jak může pilot vidět do všech stran. Údaje o rychlosti strojů, v přepočtu na naše měrné jednotky to činí 5 760km/hod. Text uvádí například suroviny pro 16 slitin pohlcujících teplo. Je uvedeno 28 slitin, které mění sluneční energii ve využitelnou sílu pomocí "různých zrcadel" a další.

Komentář:
Tyto texty mohou být lahůdkou pro každého výrobce letadel, ale i metalurgy nebo skláře, kteří by mohli vyrobit nové slitiny a nová zrcadla.

Co je ve Védách uvedeno
Védští učenci tvrdí, že v těchto textech jsou pečlivě zachovány znalosti týkající se architektury, vědy, techniky, výzbroje a medicíny. Hinduisté věří, že vědění pochází přímo od bohů – mimozemšťanů.

Na vědeckém kongresu v Bombaji byly prezentovány pokusy o realizaci létajících strojů popsaných ve Védách. V letecké oblasti jsou zde zmiňovány mnohem pokročilejší přístroje než ty, které máme v dnešní době, nazývané Vímány.

Uvedené přednášky vzbudily velkou kontroverzi a rozdělily odborníky na dva tábory:
- jedni tvrdili, že starověké indické civilizace disponovaly neuvěřitelnou leteckou technologií;
- druzí, že je to nesmysl.

My se zatím přikloníme k té první skupině, abychom poznali, jak takové stroje mohly vypadat. Podle mých informací se zatím nepodařilo sestrojit létající aparát podle textů, použitelný v našich podmínkách. Až na jeden:


Byla vytvořena řada modelů a rekonstrukcí
První vimana V roce 1895, osm let před prvním úspěšným letem bratří Wrightů, sanskrtský učenec Shivkar Talpade testoval letadlo, které vytvořil pouze na základě informací získaných z pradávných indických spisů. Talpade byl studentem védských textů, který se rozhodl postavit jeden z Vímánů, létajících strojů popsaných ve védských písmech. Údajně se mu podařilo odstartovat a 30 sekund se udržel ve vzduchu před zraky 5 000 diváků na pláži v Bombaji.

Piloti a letečtí konstruktéři se nenechali odradit a vytvořili novodobě další modely létajícíh strojů, které ověřovali v aerodynamickém tunelu.
První vimana Na univerzitě v indickém Dillí byl vytvořen model Vímány podle návodů ve Védách, obr.2. Byl ověřen v aerodynamickém tunelu, kde prokázal letecké schopnosti. Zatím není prokázáno, že by na něm člověk v moderní době letěl. Podobné pokusy prováděl i Hitler za 2.světové války, aby překvapil nepřítele a zachránil Říši před zničením. Podařilo se mu to pouze u raket V2, které skutečně létaly na Londýn, ale Německou říši nezachránily. Snad se brzy dočkáme i my, nějakého létajícího aparátu podle staroindických textů.

Další modely podle technických informaci
RUKMA VIMANA RUKMA VIMANA schéma Popisy létajících strojů byly tak podrobné, že bylo podle nich možné zobrazit modul pro bohy, do kterého mohli nastoupit i pozemští lidé, a to se podle legendy odehrávalo.
Na obrázku 3 je zobrazen modul, schopný létat všemi směry i v pozemských podmínkách, na obrázku 4 je rekonstruované schéma létajícího stroje. Takovéto stroje jsou popisovány i v dalších textech.


Nerezavějící sloup v Dilí Nakonec jsme se dostali k závěrečné otázce, jestli tomu máme věřit nebo nikoliv. Věřit ale čemu - obsahu textů o létání, správnosti vyluštění a překladů; věřit, že nedošlo k falzifikaci.
Navrhuji víru v další poznávání staroindické historie, víru v technickou vynalézavost a vytvoření skutečně letuschopných létajících aparátů, vytvoření nerezavějících slitin podle staroindických textů.

Přiznávám se, že i já jsem si sáhl na nerezavějící sloup v Dilí, když to ještě šlo (všimněte si jak je dole ohmataný), abych se dotkl indické historie. Dnes je kolem mříž, která má sloup chránit před zničením. A to je dobře.

Tímto jsme navštívili hlubokou indickou historii. Příště se přesuneme do Ameriky, kde se to nebeskými příběhy jen hemží.


----- Mojmír Štěrba -----