Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy


A

Menu-volba témat

Staří Egypťané žili pod hvězdami a s hvězdami
Souhvězdí ORION Souhvězdí ORION nad pyramidami Staří Egypťané byli precizní astronomové, stavěli své chrámy podle hvězd, obr.2, rovnodennosti či slunovratu. Znali cyklus Sothis, periodické objevování a mizení stálice Sirius, (obr.1), a vlastnili kalendář, jehož rok se skládal ze 360 a pěti doplňkových dní, museli znát základní konstanty kvantové mechaniky, precesi, postup jarního bodu, planety sluneční soustavy.
Sirius byl uctíván v osobě bohyně Isis a bůh Osiris měl svůj nebeský protějšek Orion.

Sirius se skrýval za horizontem a jeho východ oznamoval příchod záplav na Nilu a zůstal viditelný 40 dní po celou dobu záplav. Když zmizel, řeka se vrátila do normálního stavu. Tento vztah vytvořil ze Siria velmi významnou hvězdu, přinášející život nebo smrt.