Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy

A

Menu-volba témat

Civilizace


3
Severní moře

Severní moře Severní moře


Severní moře

Před 24 tisíci až 14 500 lety panovaly v Evropě tak brutální přírodní podmínky, že lidské osídlení se udrželo jen v útočištích na jihu dnešního Španělska, Francie i Itálie a v částech Balkánu. „Zbytek Evropy byl liduprázdný," řekl Cosimo Posth z německého Institutu Maxe Plancka pro lidské dějiny.

Severní moře má šelfový charakter, hloubka je od 20 m do 170 m. V době vrcholného pleistocénového zalednění 20 000 let př.n.l bylo dno s poklesem hladiny moře na suchu, ale bylo pokryto ledovcem. S ústupem ledovce se v roce 10 000 let př.n.l. jižní část stala bažinatou zemí, kde žili losi, jeleni a drobná zvěř a i lidé. Moře postupně zaplavovalo pevninu a v roce 6000 let př.n.l. již byla Velká Britanie oddělená od Evropy.
Obyvatelé odkryté oblasti to neměli jednoduché. Na levé mapě severně od čáry je schematicky znázorněna oblast pokrytá ledovcem, jižně je odkryté mořské dno, které spojovalo Britské ostrovy s pevninou. Na mapě vidíme, že z nově vzniklého kontinentu byla obyvatelná asi polovina po dobu asi 5000 let.

Podle nálezů na dně moře tam žili lidé, drobná zvěř a vegetace umožňující rozvoj civilizace. Nebyla to však civilizace budující mohutné stavby, ale byli to spíše lovci a sběrači doby kamenné. Kontakt jižní Evropy a Afriky byl snadný, ale pravděpodobně velké obohacení nepřinesl.

Na pravé mapce vidíme rozšíření ledovce t.zv. würmského období před 10 000 lety. Na mapě jsou vytečkované oblasti šelfu, včetně Jaderského moře, jižně od hranice ledovce jsou rozsáhlé oblasti tundry a barevně jsou označeny stepní oblasti, řídce se vyskytovaly lesy podobné dnešním severským.

Můžeme dát za pravdu sdělení Institutu Maxe Plancka, že pro rozvoj civilizace byly vhodné jen jižní části Evropy. Většinu Evropy mezi severským a alpským zaledněním však pokrývala bezlesá krajina a například území dnešního Dánska pokrývala polární pustina. O něco jižněji se pak prostírala tundra, kde se hojně vyskytoval pelyněk (Artemisia). Pelyňková step byla během posledního glaciálu typická také pro Středomoří(Davis, 1983).

Na vzniklé pevnině v Severním moři byla civilizace lovců a sběračů, po nějakých stopách staveb nebo pokročiých nástrojů z té doby nejsou ani památky. Takže kontakty s touto civilizací pravděpodobně nevedly k obohacení jiných kultur a jejich prostřednictvím Egypta.

----- Mojmír Štěrba -----