Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy


A

Menu-volba témat

Civilizace


4
Yonaguni - východoasijský šelf

Další částí zemského povrchu, které bylo vysušeno následkem poklesu hladiny moří o 140 m bylo dnešní Čínské a Žluté moře východně od čínského pobřeží. Na jeho východní straně se nachází šelf-Yonaguni - podnebí mírné, subtropické, nikdy nebyl zaledněn.
Yonaguni

Na dně šelfu jsou kamenné bloky různých tvarů z velmi jemného pískovce. Formace zelva Yonaguni-průzkum

Kolem Yonaguni se rozběhla živá diskuse o původu skalních útvarů. Yonaguni leží v oblasti zatopené pevniny východoasijského šelfu, který je jednou z možných oblastí existence dávné civilizace.
Za účelem potvrzení nebo vyvrácení původu artefaktů byla uspořádána expedice, které se zúčastnily známé osobnosti kolem výzkumu starověkého Egypta jako Anthony West, Graham Hancock, geolog Robert Schoch, mořský geolog Masaaki Kimura, který útvary zkoumá trvale a filmový štáb Discovery Channel.

Někteří došli k názoru, že podmořské monolity byly vytvořeny uměle, jiní, že jsou to přírodní útvary.

Argumenty pro přírodní útvary:
Robert Schoch z Bostonské univerzity považuje útvary za přírodní, které mohou vzniknout při častém zemětřesení a lámání podloží. Osobně se zúčastnil potápění, odběru vzorků, fotografování na souši i pod vodou. Formace zelva Yonaguni-průzkum
Potvrdil i moji představu o potopených civilizacích. Pokud existovala zatopená, existovala i na přilehlé nezatopené souši. Na prvním obrázku jsou vidět horizontální i vertikální vrstvy vystupující na souši na pravém obrázku jsou vrstvy ponořeny a pokryty mořským sedimentem.
Vzniklé útvary lidé v minulosti využívali nebo modifikovali.
Profesor Patrick Nun z univerzity jižního Pacifiku zjistil, že monolity jsou zarostlé do podloží a pokračují ve skalách břidlice. Faktem je, že se nenašel kromě kvádrů žádný artefakt.

Argumenty pro umělou strukturu:
Pravoúhlý tvar objektů, 2 kulaté otvory, které mohly být vytvořeny lidskou rukou, nepravděpodobnost soustředění tolika zvláštních útvarů na jednom místě.

Co z toho pro nás plyne:

Kromě nepotvrzených dokladů o existenci civilizace se nenašly žádné památky po dávné civilizaci. Můžeme konstaovat, že uvedená oblast východoasijského šelfu byla vhodná pro rozvoj civilizace. Bylo by velmi nepravděpodobné, že by se zde žádná civilizace nerozvíjela, když k tomu docházelo v dalších oblastech s příznivým klimatem. Oblast sousedí s další oblastí, Sundaland, kterou mohla příznivě ovlivňovat a prostřednictvím Sundalandu mohla přenášet prvky civilizace do Egypta.

----- Mojmír Štěrba -----