Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy


A

Menu-volba témat

Civilizace


5
Bahamské ostrovy

Další částí zemského povrchu, které bylo vysušeno následkem poklesu hladiny moří o 140 m jsou Bahamské ostrovy na americkém kontinentu.

V dílu Beringie jsme řešili příchod lidí přes Beringovu úžinu ze Sibiře na Aljašku 12000 roků př.n.l. podle oficiální historie. Dalšímu přesunu lidí do jižních částí kontinentu jim bránil mohutný ledovec až na úroveň 40. rovnoběžky. Šíření se mohlo uvolnit koridorem mezi Laurentinským a Grónským ledovcem až kolem roku 6000 př.n.l. Tím došlo k pomalému osídlování Ameriky směrem k jihu.
Oblast Bahamských ostrovů byla odkryta v době 20000 až 6000 let př.n.l, kam přístup byl velmi omezený nebo žádný.
Bahamy-Amerika Bahamy Na levém obrázku je vidět, jak obtížné bylo osídlování kontinentu z Aljašky k jihu. Ledovec tlouštky 2000 m byl pro člověka zcela neprostupný. Pokud připustíme osídlování z Pacifiku, tak osídlení Baham bylo snažší. Další možnost je osídlení před zaledněním, ale to by muselo být v rozmezí 30.000 až 50.000 let př.n.l., ale v té době nebylo možné přejít Beringii suchou nohou. Musíme počkat na další výzkum.

Přesto byly v oblasti Bahamského šelfu nalezeny objekty připomínající silnice a pyramidy a další objekty. Výzkum v oblasti pokračuje, ale zatím nejsou nálezy jednoznačně doloženy.
Bahamy-objeklty Bahamy-Kuba
Faktem je, že podobné objekty existují ve střední a jižní Americe, u kterých není známa doba vzniku. Může jít o průnik tehdejší civilizace na dnešní kontinent.

Průnik na americký kontinent je možný, ale do oblasti Egypta nebo navazujících oblastí je v cestě Atlantický oceán a průnik civilizace je málo pravděpodobný. Fenomén stavby pyramid je po celém světě, takže muselo dojít k nějaké centrální události, která to způsobila.

----- Mojmír Štěrba -----