Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy


A

Menu-volba témat

Civilizace


6
Zelandie

Bahamy Zélandii se také říká potopený kontinent nikoliv z hlediska zalednění v pleistocénu, ale proto, že se před 60 až 80 miliony let v období křídy v druhohorách odtrhl od Australie, když se oddělila od Antarktidy.
V roce 2017 tým jedenácti geologů z Nového Zélandu, Nové Kaledonie a Austrálie dospěl k závěru, že Zealandia splňuje všechny požadavky, aby mohla být považována za utopený kontinent.

Tím vzniklo mělké moře, které podléhalo výkyvům v pleistocénu během období glaciálu a interglaciálu. Dodnes je Nový Zéland obohacen jedinečnou faunou a flórou. To poznamenalo možnosti vývoje civilizace v době iterglaciálu. V době zalednění byla zasažena i jižní část Zélandie a Patagonie v Jižní Americe, ale život tam přerušen nebyl. V současné době se provádí výzkum mořského dna Zelandie.
Abd'El Hakim
Důležité je, že Zelandie sousedí s dalším zátopovým územím Sundaland a australskou pevninou. Podle svědectví badatele Hartwiga Hausdorfa je v australském vnitrozemí vyryto více než 250 archaických hieroglyfických znaků a egyptských náboženských symbolů posvátných zvířat. Na obrázku je staroegyptský bůh smrti Anubis se šakalí hlavou. Podle svědectví domorodců jsou ty nápisy známy od koce 19. století, ale byly částečně zasypány sutí a kamením.


Nejsou to jednoznačné doklady o dávných civilizacích, ale indicie neboli nepřímé důkazy připouštějí, že předdynastické civilizace měly větší okruh působnosti než se předpokládalo.

Zelandie je jediné území na jižní polokouli vhodné pro rozvoj civilizace. V pleistocénu měla poněkud jiné podmínky než území rovníková nebo severní polokoule. V době zalednění byla částečně pokryta ledovcem, takže vývoj byl omezený, ale možný.

----- Mojmír Štěrba -----