Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy


A

Menu-volba témat

Civilizace

<>

9
Přišli od východu nebo od západu?

Druhý díl - civilizace od západu.

V seriálu jsme dospěli k poznání, že Egypťané přišli od východu nebo od západu.
Východní oblasti jsme navštívili a našli jsme mnoho nadějných indicií.
Nyní se podíváme na západ od Egypta.


Archeologické nálezy západě od Egypta

Západně od Egypta má svůj rozměr:
- země bezprostředně sousedící s Egyptem
- země na celém území Afriky
- země západně od Afriky

Země bezprostředně sousedící s Egyptem

Na toto téma jsem uvedl v díl A2 předdynastický Egypt.

Jde o oblast kolem jezera Nabta Playa. Jedná se o kulturu, která po sobě zanechala v poušti obrazy na skalách, četné skupiny vztyčených kamenů (stél) a mnoho pohřebních mohyl viz obr.1 a 2. Pochází z doby, kdy Sahara byla rájem divokých zvířat v příznivém prostředí zavlažovaných savan a buší z období před 10 000 lety. Země začala postupně vysychat a obyvatelé se sěhovali do údolí Nilu, kde našli přírodní podmínky vhodné k životu. S sebou přinášeli i svoji kulturu.

Malby na skalách Stély v podopbě kalendáře Koment:
Když se podíváme na obrázky 1 a 2, tak sice vidíme prvky kultury neolitické společnosti, ale nikoliv předobraz mohutných staveb s vyspělou technologií, vzniklých krátce po přechodu z neolitické společnsti jako stavby v Sakkáře a v Gíze.

Několik set kilometrů severně se nachází ve směru severojižním pásmo vyschlých jezer, kde dnes leží oázy Charga, Bahária, Dáchla, Faráfra. viz obr.3. Zde je obraz trochu odlišný. Novodobá historie oáz v Libyjské poušti sahá pravděpobně do do 4. až 6. století př.n.l., do 30. dynastie, posledních panovníků egyptského původu. A právě z tohoto období se na uvedeném území nacházejí stavební památky na kterých se provádí výzkum.

Západně od řeky Nil Koment:
Při podrobnějším zkoumání se zjistilo, že pod stavebními objekty jsou mnohem starší objekty, které jsou zatím pro dnešní egyptologii tabu. To by mohlo podpořit teorii o příchodu kultury do Egypta ze západu, která je hlavním motivem domorodé ústní tradice Chemit.

Závěrem můžeme konstatovat možnost, že uvedená vyspělejší saharská kultura přinesla do údolí Nilu nové prvky kultur v podobě jako pěstování obilí a stavbu nízkých příbytků ze sušených cihel, ale nikoliv předobraz vyspělé technologie. V záloze máme možnost dalších objevů, které se nacházejí pod povrchem saharské pouště a čeká na se další objevy .


Země na celém území Afriky

I v dalších oblastech Afriky se nacházejí kulturní památky na zaniklou civilizaci. Které to jsou, si uvedeme.

Národní park Tassili Alžír Nejdříve se podíváme do samého středu Sahary do národního parku Tassili v regionu Tamanraset v Alžírsku. V pohoří Ahagar jsou skalní kresby staré kolem 15 000 let př.n.l. Pokusíme se zjistit, na jaké úrovni kultura byla. Jediné, co máme k dispozici jsou kresby na skalách. Doposud nebyly nalezeny žádné artefakty, které by dokumentovaly úroveň společnosti.

Uvedu několik obrázků, které nám prozrazují něco o tehdejší společnosti.

Skalní kresby v pohoří Ahagar Na obrázku 5 vidíme taneční scénu. Dvojice muž a žena provádějí taneční piruetu jako dnešní krasobruslaři. Na první pohled jsou moderně oblečeni jako muž a žena. Nevypadá to, že by paleolitický člověk právě vylezl z jeskynního příbytku zahalený kožišinou zvěře. Na obrázku jsou stromy, pravděpodpobně datlovníky, což prokazuje mírné subtropické klima před 15 000 lety. Datování bylo potvrzeno radiokarbonovou metodou.

Skalní kresby v pohoří Ahagar Zobrazená zvířata na obrázku 6 dokumentují, že paleolitické podnebí na Sahaře bylo velmi příznivé i pro mohutná zvířata jako je bůvol nebo slon (nebo mamut?). Z jejich přítomnosti vyplývá hojnost potravy pro zvěř i pro lidi.

Skalní kresby v pohoří Ahagar Na obrázku 7 vidíme scénu z lovu na velké kopytníky které se účastní více lovců. Na snímku jsou patrny lovecké nástroje např. luk délky až 2 m. Vypadá to, že se jedná o uštvání zvířete skupinou lovců.
Na tomto obrázku je patrný zcela primitivní způsob lovu, který nesvědčí o úrovni tehdejší společnosti, která by se přibližovala naší. Takže by do údolí Nilu přinesla kulturu, kterou vidíme na obrázcích.

Na skalní stěně bylo více obrázků. Zvolil jsem několik obrázků, které mohly charakterizovat tehdejší civilizaci. I když některé orázky např. č. 5 by mohly ukazovat na značně civilizovanou společnost a příznivé přírodní a klimatické podmínky, tak naproti tomu na obrázku 7 vidíme celkem primitivní způsob lovu odpovídající paleolitické představě o úrovni člověka.
Závěrem můžeme konstatovat, že kresby v Ahagaru nepředstavují v této lokalitě Sahary společnost, která by mohla být předobrazem vyspělé technologie při stavbě pyramid 3. a 4. dynastie v Egyptě.

Nezbývá než pátrat dále. Podíváme se do Jižní Afriky, kde je možné podobné skalní kresby nalézt.

Dalším nalezištěm je Cederberg v Jižní Africe.
Jedná se o skalnaté hory, protkané množstvím podzemních jeskyní, které skýtaly mnoho úkrytů pro tehdejší obyvatele. Na skalních stěnách se nachází podobné kresby jako na Sahaře. Nález nějakých konkrétních artefaktů ukazujících na pokročilou tehnologii není známý.
Podíváme se proto na některé obrázky, abychom si udělali nějakou představu o úrovni kultury.
Mapa Jižní Afriky Skalní kresby v pohoří Cederberg Skalní kresby v pohoří Cederberg Skalní kresby v pohoří Cederberg

Při porovnání skalních obrázků na v pohoří Ahagar na Sahaře s kresbami v lokalitě Cederberg se zdá, že v lokalitě Cederberg jsou kresby primitivnější, zřejmě ze staršího paleolitu. Zobrazují divoká zvířata, která tam v té době byla, ale i lidi kolem. Rozhodně vykreslení postav je mnohem primitivnější než na Sahaře. Ani zde nebyly nalezeny artefakty.

V Africe by se daly nalézt další skalní kresby, ale podobné úrovně, kterou jsme představili. To je pro naše účely postačující ke zjištění, že se zatím nepodařilo zjistit stopy civilizace, která by do nilského údolí přinesla kulturu, která by byla na technologické úrovni pyramid 3. a 4. dynastie faraonů.

Dále na západ
Nám nezbývá než se posunout dále na západ, ale tam je Atlantský oceán. Tady nezbývá, než se přiklonit k mýtu o Atlantidě viz díl Atlantida, která při jejím potápění přiměla mnohé její obyvatele zanikající zemi opustit a uchýlit se do nových domovů. Z hlediska možného přínosu pokročilých technologií je to co hledáme. Ale bohužel je to zahaleno do mlhy mýtů. Ani lidová moudrost Chemitů nepřipouští příchod předků z Atlantidy. Jejich přesvědčení je, že předkové přinesli kulturu ze západu Afriky nikoliv z oblasi Atlantského oceánu. Snad je jejich dávná civilizace skryta někde hluboko pod zemí. Jejich legendy tomu napovídají.

Při průzkumu afrických kultur jsme nenašli jediný důkaz, který by nás přivedl k nějaké africké kultuře, která by přinesla prvky pokročilé technologie.
Dál budu pátrat po neznámých civilizacích, jejich vzniku a zániku, které mohly přinést pokročilou technologii. Dostatek důkazů o existenci takové předhistorické technologie jsem předložil v řadě dílů tohoto seriálu.


----- Mojmír Štěrba -----