Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy

Nejnovější výzkum dutin Cheopsovy pyramidyDjedy drevo