Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy

Dřevo nalezené v severní šachtěDjedy drevo