Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy

Pohled na plošinu GízaDjedy drevo