Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy

Vývrt do prvních dveří

Všiměte si, že mezi hranami bočních stěn šachty a jejím stropem není žádná spára, ta je pouze u základny.

Djedy drevo