Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy

Nejnovější robot DžedyDjedy drevo