Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy

A

Menu-volba témat

B25
Co nám řekly experimenty, nálezy a měření
modely

Kriteria hodnocení
V seriálu máme dostatek informací k tomu, abychom mohli provést vyhodnocení stavby Velké pyramidy a některých staveb na plošině Gíza. V posledním dílu seriálu hodnotíme výsledek podle souběhu pěti kriterií:


dostupnost materiálu - úroveň technologie - doba(technologická) - přesnost - čas (historický).

Do hodnocení jsou okrajem zahrnuty okolní stavby na plošině Gíza uvedené v dílu A5, které se svým rozsahem blíží samotné stavbě Velké pyramidy. Vlastní stavba trvala 20 roků. K době stavby jsme přidali další 3 roky pro přípravné práce dohromady 23 roků stavby. Každý díl seriálu přispívá svým dílem k celkovému hodnocení.
- fází stavby podle úrovní.

-->

Princip hodnocení
Celkové hodnocení vychází z hodnocení jednotlivých technologických fází procesu za předpokladu, že každá technologie může vytvořit celou nebo část stavby. Při průchodu technologickými fázemi jsou načítány procentní body pro každou technologii podle úrovně podílu. Součet procentních bodů ukazuje na schopnost dané technologie postavit pyramidu resp. stavbu. Číslo menší než 100 a větší než 0 vyjadřují schopnost plnit technologickou položku částečně.

Při průchodu simulovanými fázemi se průběžně každá váze vyhodnocuje a načítají se jednotlivé podíly na celkové stavbě. Výsledkem je zjištění, která technologie postavila Velkou pyramidu.

Úroveň dynastická
Pokud výstavba probíhala v době historické, bylo nutné dodržet dobu výstavby pyramid, protože jejich stavitlé následovali po sobě v historickém čase, to znamená, že stavba jedné pyramidy se odehrávala po dobu života panovníka a nemohla zasahovat do dalšího období, protože v té době se stavěla další pyramida.

Úroveň předdynastická
Do doby předdynastické nás zavedl sám egyptolog dr.Lehner.
Pokud by souhrn dob technologických fází překračoval dobu života panovníka a musela se odehrávat někdy v době předdynastické a tam by se mohl podle egyptologa M. Lehnera A9 uplatnit jeho výrok: -

Otázka:
Čím byly řezány, tvarovány a opracovány artefakty a kvádry z tvrdého kamene?

Odpověď dr.Lehnera:
Egyptští tvůrci artefaktů byli velmi šikovní, pracovití a vynalézaví, takže ty artefakty dokázali vytvořit. Používali měděná dláta, doletritové koule a brousili a brousili a brousili.. , pracovali přesně, milimetr po milimetru. Čas pro ně nehrál žádnou roli, brousili třeba celý život.
Pro prostého člověka je obtížné vžít se do mentality egyptského člověka. My egyptologové jsme to během svého výzkumu pochopili.

Potom mohli stavět další tisíce let a to se týká všech panovníků 3. až 12. dynastie. A tím jsme se dostali do doby předdynastické.

Z toho důvodu jsem zařadil další kriterium Technologie D.

Není to z důvodu víry v nadpřirozené síly, ale jako reakce na názory egyptologů.

Koment:
Příčinou jsou postoje 98% renomovaných egyptologů, kteří prosazují teorie měděného dláta, ruční těžby, opracování a přepravy, připouštějí, že by to trvalo velmi, velmi dlouho, ale nikde jsem nenašel alespoň rámcový výpočet technologických časů. Proto se o to pokouším v našem programu. Do předdynastické doby mě dotlačily právě názory egyptologů.

  • Technologie A- současná, referenční
  • Technologie B - měděné dláto, doleritová koule
  • Technologie C - geopolymery-umělý kámen - doba dynastická nebo předdynastická?
  • Technologie D - pokročilá, předdynastická nebo dynastická

Koment
  1. Simulační program spustíte klikutím na červený kód Spuštění simulace.
  2. Během chodu simulačního programu se na monitoru zobrazují zprávy o průchodu fázemi výstavby.
  3. Pokud nechcete na monitoru sledovat průběh zprávy o průběhu simulace, klikněte levou myší na okénko vlevo. Celý průběh bude zobrazen do souboru.html, který je k dispozici po skončení simulace.
  4. Na monitoru se budou zobrazovat výsledky jednotlivých fází, podrobnější popis bude v protokolu a v okazech na jednotlivé díly.
  5. Během chodu programu se se vytváří protokol v podobě souboru ex25simul1.html, který si můžete prohlédnout nebo vytisknout (pravé tlačítko na myši).Výsledný protokol ze simulace stavby při zadaných podmínkách.


Spuštění simulace

Hodnotíme jednotlivé fáze technologického procesu.

Závěrečné hodnocení stavby.

----- Mojmír Štěrba -----