Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy

A

Menu-volba témat

Fáze technologického procesu.


Posoudíme jednotlivé technologie pro každou fázi procesu.
Technologie A: současná, referenční
Technologie B: měděné dláto, doleritová koule
Technologie C: umělé reaglomerované kvádry
Technologie D: předdynastická vysoká úroveň

Čísla v buňkách A,B,C,D vyjadřují pravděpodobnost s jakou jednotlivé technologie zvládnou provést uvedenou položku. Číslo 0 vyjadřuje fatální neschopnost provést položku, číslo 100 vyjadřuje 100% schopnost.
Číslo menší než 100 a větší než 0 vyjadřují plnit položku částečně. To znamená, že technologie byla schopná postavit celou nebo část pyramidy, ale nikoliv s takovou přesností a v předpokládaném čase.
Velká pyramida byla postavena na 100%, ostatní, zejména další pyramidy mohly být postaveny částečně a podle toho také vypadaly jako hromady kamení.

Poř.
Položky procesu stavby

číslo Položky technologického procesu Některé hodnoty položek
A B C D
1 3 pyramidy - Lomy Gíza Lomy 14,15,17=2 760 000 m3, L13=400 000 m3, L4,5=440 000 m3.= 3 600 m3-30%´=2 520 000 m3 50 50 0 100
2 3 pyramidy – Lomy+Wádí Gíza 2 520 000+2 000 000 =4 520 000 m3 50 50 100 100
3 Cheops nebo Chefren+ Mykerin Lomy=2 520 000+Wadí 100 0 100 100
4 Schopnost těžit a přepravit každé 3 minuty kvádr Lomy=2 520 000+Wadí 100 20 100 100
5 Lom Tura 100 000 bloků 15 tunových za 20 roků Podmínka - pro přepravu je třeba 125 lodí pro nepřetržitý transport. 80 20 100 100
6 Lom Asuán Těžba 272 žulových kvádrů v lomu Asuán za 20 roků.
100
10
90
100

7
Přeprava z lomu Asuán do Gízy na stavbu.
Přeprava žulových kvádrů, žulového kamene, suti.
100
0
100
100

Kritická místa technologie


8
Šachty z Královy a Královniny komory.
4 šachty-2 severní 2 jižní s monolitickým U profilem kvádru
80
0
80
100

9
Dokonale pravoúhle opracované všechny strany žulových kvádrů
Králova komora
80
0
80
100

10
Megatunové kvádry pokládány kolmo shora
Králova komora s nemožností dorovnávíání posouváním
80
80
0
80
100

11
Vzájemné těsné křivkové spárování kvádrů
Křivkové spárování nebylo možné provést v lomu
50
0
100
100

12
Plochá železná deska v severní šachtě z Královy komory
Nalezl ji plukovník Vyse a předal do Londýnského muzea
100
0
0
100

13
Zvednutí 60ti tunového megalitu do výšky 60 m nad základnu
Teorie o tom, že to tahali na provaze je absurdní
100
0
100
100

14
Obložení pyramidy 15ti tunovými leštěnými kvádry
S přesností na milimetry
80
0
70
100

15
Vyměření základny pyramidy s přesností 2,1 cm
Nebylo provedeno prostředky doby kamenné, ale moderními měřícími přístroji.
100
0
0
100

Celkové procentní body

1250 150 1100 1500

Procenta technologií

83% 10% 73% 100%

Konec simulačního běhu.
návrat