Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy

A

Menu-volba témat

B16
Velká galerie

Motto: Werner Jäger:Skutečnost nekončí tam, kde končí naše vědomosti o ní


Pokročili jsme do výšky 43 m až ke stavbě komor a tady nastávají další problémy, jak do té výšky a výše dopravit až 70 tunové kvádry. Pro egyptology to je jednoduchá záležitost, stačí do saní zapřáhnout tažné dělníky a táhnout a táhnout .. Odvolávají se na přepravu Džehutihotepovy sochy, která slouží k podpoře tradiční teorie o stavbě pyramidy.

Tajemství tehdejších technik odkryli vědci z University of Amsterdam.

Ve skutečnosti staří Egypťané používali daleko jednodušší prostředky – saně a vodu. Stavební materiál byl naložen na obří dřevěné sáně, které byly taženy desítkami otroků. K tomu byl navíc prostor těsně před saněmi poléván vodou, aby bylo podloží co nejkompaktnější a nedocházelo k hrnutí písku.

Svůj výzkum zveřejnil vědecký tým pod vedením profesora Daniela Bonna na konci dubna 2015 v časopise Physical Review Letters.


Přeprava sochy

Koment:
Jaká je skutečnost.

  • Doposud se nenašla jediná zmínka o tom, jak staří Egypťané staré říše transportovali stavební materiál na stavbu pyramidy.

  • Uvedený transport socha Džehutihotepa se neodehrávala v době 4. dynastie staré říše, ale o 800 let později ve 12. dynastii Střední říše.

  • Přeprava sochy není přeprava nákladu na stavbu pyramidy, kdy museli přepravit a umístit kvádr každé 3 minuty, aby to stihli za 20 roků.

  • Socha byla přepravována po rovině a táhne ji 170 mužů ve čtyřech řadách po rovině.

  • Podle egyptologa Jean-Philipe Lauera používali nakloněnou rovinu 26 až 35 % (t.j. 15° až 19°). V tom případě k vytažení šestitunového bloku bylo třeba 200 mužů

Architekt Henri Chevrier dokázal, že jedinec s použitím dřevěných saní je schopen utáhnout břemeno 150 kg, takže břemeno 60 000 kg by muselo táhnout 400 mužů. Šestitunový blok by tedy utáhlo po rovině 40 mužů. V případě 35% stoupání by to bylo až 200 mužů. Průměrný dvoutunový blok by táhlo 67 mužů.

Z toho plyne, že pro 1400 bloků denně při tříměsíční stavbě za rok (Herodotos) by to bylo 1400×67=94 000 přítomných jen pro transportování bloků na přístupové pološině.

Jak to vypadalo v lomech
Stéla Ahmose z XVIII. dynastie Nové říše (1580-1558 př.n.l.) byla objevena v lomech v Tuře. Tato stéla již dnes neexistuje, náčrt pořídili Vyse a Prring. Náčrt ukazuje přepravu kamenného bloku na saních tažených býky. I když v této době již v Egyptě znali kolo, tak stéla dokazuje, že k přepravě kamenů se kolo nepoužívalo.
Ahmose znovu otevřel lomy v Tuře kvůli krásnému měkkému bílému vápenci, který potřeboval ke stavbě chrámu boha Ptaha v v Memfidě.
Stéla z Tury však nepředstavuje dostatečný důkaz k obhájení klasické teorie bloků, přemisťovaných na saních, protože stéla pochází z doby přibližně 1000 let po stavbě velkých pyramid.
Přeprava sochy
V každé civilizaci existují nové technologie, jež nahrazují technologie zanikající. Archeologové nejsou pověstni tím, že by předkládali bláznivé teorie; uznávají však, že musela existovat nějaká zvláštní metoda, kterou znali stavitelé velkých pyramid.

Podle anglického archeologa I.E.Edwardse:

"Chufu by nikdy nemohl za dobu své třiadvacetileté vlády postavit památku takové velikosti a životnosti jako je Velká pyramida, kdyby jeho architekti neměli k dispozici vyspělé technologie, díky nimž byli schopni manipulovat s kamennými bloky obrovských rozměrů a hmotnosti.

Někteří egyptologové jako např. M.Lehner jsou neoblomní a do konce svého života budou tvrdit, že ty megatunové kvádry tahali na provaze třeba do 35% stoupání.

Příště půjdeme do Královy komory.

----- Mojmír Štěrba -----