Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy


A

Menu-volba témat

O čem je tento model

Vážení čtenáři,
tento seriál se zabývá tématem modelování průběhu stavby Velké pyramidy a dalších navazujících staveb na plošině Gíza a okolnostmi, které tomu historicky předcházely. Aby pohled nebyl jednostranný, budeme se ptát hlavních protagonistů plošiny Gíza a dalších, z různých oborů. Jsou to egyptologové Dr. Mark Lehner, Dr. Zahi Hawass, Dr. Miroslav Verner, geochemik profesor Joseph Davidovits, architekt Jean-Pierre Houdin, geolog profesor D. Klemm, Univerzita Mnichov a kostruktér Christopher Dunn.

Zeptáme se jich, kolik vápence se vytěžilo a kde, jak a kolik se spotřebovalo na stavbu pyramid, jak se kvádry těžily, opracovávaly, přepravovaly a zvedaly a jak dlouho to trvalo.
V průběhu seriálu je hodnocen průběh technologického procesu staveb, s tím související nálezy a technické hodnocení provedení jednotlivých fází staveb. Při tom seriál nezůstává jen u hodnocení egyptologů, ale předkládá znalosti a pohledy odborníků v oblasti stavebnictví, geologie, chemie, fyziky, kteří se stavbou pyramidy zabývají.

Seriál má 25 dílů. Ty je možné spustit z levého menu A - Menu volba témat i pravého menu B - dalších 25 dílů - Alternativní témata a zatím dalších 41 dílů, které budu postupně doplňovat. Témata je možné spouštět v libovolném pořadí. Doporučuji je postupně procházet od začátku, protože na sebe navazují. V pravém sloupci B - Alternativní témata jsou k dílům uvedeny odkazy a další informace o historii, geologii a geografii našeho seriálu. V jednotlivých dílech jsou připojeny poslední informace o výzkumu pyramidy k roku 2017.


Ve volbě B25 je možné spustit z kterékoliv úrovně vlastní Simulační program, který vytváří Simulační model výstavby Velké pyramidy a dalších pyramid na planině Gíza. Díly 1 až 24 A a B tvoří datovou základnu.
Program probíhá samostatně procesem výstavby s tím, že uživatel odmačkává enter> nebo myší OK nebo "esc", (podle prohlížeče webu) nebo může výstup na monitor vypnout podle typu prohlížeče a vytvoří se zápis, který je možné i tisknout.
Při každém odmáčknutí se vypíší stavy výstavby, kterými prochází. V průběhu simulace se vytváří protokol o průběbu výstavby.
Podrobný popis pro obsluhu je uveden ve volbě B25 Simulační program. Ke vstupu do Simulačního programu a jeho obsluze nejsou třeba znalosti v oboru programování. Bližší informace jsou uvedeny přímo v programu.


Pokud někdo nebude chtít spouštět Simulační program, může spustit volbu A25 - Závěrečné resumé - shrnuje výsledky zkoumaných procesů a popisuje, jak by se která technologie se stavbou pyramidy vypořádala.

Ve zkoumání technologických procesů stavby budu nadále pokračovat, aktualizovat a doplňovat nové díly na základě nejnovějších poznatků.

----- Mojmír Štěrba -----