Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy


A

Menu-volba témat

Technologie

Civilizace

Teorie

B

Alternativní témata

Mýty

O čem je tento web

Vážení čtenáři,
tento seriál se zabývá tématem modelování průběhu stavby Velké pyramidy a dalších navazujících staveb na plošině Gíza a okolnostmi, které tomu historicky předcházely. K tomu se vážou témata, která se stavbou úzce souvisí a je možné libovolně volit podle zainteresovanosti čtenáře.

V každém tématu budu hledat indicie, které by potvrdily nebo nepotvrdily výsledky simulačního modelu. Vyhodnocením budou možné korekce výsledků modelu. Budu hledat průniky modelovaných událostí s dalšími tématy, uvedené v liště voleb. Na liště je dostatek místa pro další témata, která budu postupně doplňovat.

Při volbě tématu na liště voleb se přejde na samostatné menu ve kterém je možné volit položky tématu nebo narolovat v pravém nebo levém sloupci přímo na požadovanou volbu. V internetových prohlížečích jsou možné odchylky, proto je možné použít volbu, která vyhovuje prohlížeči.

----- Mojmír Štěrba -----

Pokud má někdo dotaz nebo připomínku,
může poslat email:
sterbam60@gmail.com