Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy

A

Menu-volba témat

B6
Komory Velké pyramidy

Miroslav Verner-Pyramidy: Komplex Stupňovité pyramidy odrážel v mnoha ohledech jiný svět, než byl ten z konce pravěku.

Jak proběhly pokusy o analýzu barvy Cheopsovy Kartuše
O tom, kdo rozhoduje o vstupu do komor je v rukách Nejvyšší rady pro památky. Získat vzorek malby z Cheopsovy kartuše bylo vždycky obtížné, dnes již zcela nemožné, protože Nejvyšší rada jakýkoliv odběr zakázala.
V minulosti se o to pokusil badatel Zecharia Sitchin a jak dopadl se dovíte v dílu A6
O získání vzorku se pokusili dva němečtí amatérští archeologové Erdmann a Dr. Dominique Goerlitz, kteří se rozhodli využít nejnovější metody datování. Archeologové dostali povolení a vzorek odebrali k analýze. Výsledkem bylo, že Velká paramida byla postavena mnohem dříve než uvádí současná egyptologie. To samozřejmě způsobilo nevoli oficiálních míst egyptologie a výsledky prohlásili za podvrh. Celá akce byla legální až do chvíle zveřejnění výsledků.

Zatím to vypadá, že pokud odběr vzorku a analýza nebude provedena pod dohledem meznárodního týmu odborníků, tak jakékoliv jiné výsledky budou považovány za falsifikáty.

Co se týká průzkumu druhých dveří v šachtách z Královniny komory, tak ten byl zastaven a další pokračování je ve hvězdách. Blíže o tom píšu v dílu A7

Poznámka autora:
V dílu A6 jsme popsali komory s nápisy. Komory byly do jejich objevení neprodyšně uzavřeny. Kromě karuší byly na stěnách další původní nápisy, které nebyly tak hlídány proti odběru vzorku barvy. Snad by stačilo pro analýzu odebrat vzorek z některého nápisu prokázaného jako původní. Nicméně, nestalo se, tak záhada pokračuje dále.Pro zájemce přidávám přehled egyptologické literatury, ve které je možné získat zevrubné informace o stavbách Staré říše z pozice egyptologů, architektů a dalších odborníků. Čtenář se nedočká alternativních teorií, ty uvedeme v samostatné kapitole. Ale i tak jsou informace užitečné pro pochopení stavitelů z období Staré říše.

Bibliografie Staré říše

----- Mojmír Štěrba -----