Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy

A

Menu-volba témat

B17
Další komory Velké pyramidy

Motto: Werner Jäger:Skutečnost nekončí tam, kde končí naše vědomosti o ní


Další pátrání po komorách Velké pyramidy
Podezření, že se ve Velké pyramidě nalézají další dosud neobjevené prostory se začínají vyplňovat.
První podezření je na existenci prostoru na konci šachty z Královniny komory za druhou přepážkou. Průzkum tohoto prostoru byl zastaven, nebylo povoleno provedení průvrtu s následným vložením sondy popsané v dílu A7. Manažer projektu Whitehead si je jistý, že druhé dveře byly dvakrát proraženy a výsledky měly být zveřejněny před mnoha měsíci, dokonce v televizním přenosu.

Dalšími neprozkoumanými objekty jsou dutiny kolem Královniny komory popsané v dílu A14
Jakýkoliv další přímý výzkum dutin byl zastaven v roce 2012.

V roce 2015 povolilo egyptské Ministerstvo pro starožitnosti mezinárodní projekt průzkumu Velké pyramidy s použitím neinvazivních a nedestruktivních technik pod titulem "ScanPyramids", který byl zahájen v říjnu 2015. Projekt měl vést k odhalení jejich struktury a technologie stavby.
Tepelný průzkum VP
V první fázi se výzkum zaměřil na měření příjmu tepla při východu slunce a vyzařování tepla v průběhu západu. Byly zjištěny rozdíly až 5°C při přechodu mezi bloky. Byla vytvořena tepelná mapa a zjištěny rozdílnosti v hustotě prostředí, které signalizují duté prostory. Na obrázku jsou vidět tepelné přechody mezi bloky. To potvrdilo představy dalších dutin ve Velké pyramidě. Průzkum pokračoval dalšími metodami.Souběžně s tímto výzkumem společnost Iconem realizuje projekt s využitím dronů a laserových scanerů s cílem simulace 3D plošiny Gíza s přesností 1 cm s cílem poskytnout podklady pro pochopení staveb pyramid na Gízské plošině.

Mionový průzkum VP V roce 2016 byl zahájen projekt měření průniku mionů, které byly vytvořeny kolizí mezi kosmickými paprsky a jádry atomů v atmosféře. Ty dopadají na zem rychlostí světla konstantním průnikem částic 10.000/m2/minutu a mohou pronikat jakoukoliv strukturou jako jsou skály. Při průchodu hustším prostředím dochází k odchýlení nebo absorbci a tím je možné detekovat duté prostory. Detektory byly umístěny 2 ze severní strany a 2 z jižní strany pyramidy a provedly měření během 3 měsíců. Na známých dutinách detektory ověřily validitu měření.
Dutina se nachází nad Velkou galerií v rozsahu délky Velké galerie. Zatím není známo, jestli je to jednolitý prostor nebo členěn dalšími chodbami. Průzkum v tomto směru pokračuje. Výzkumný tým podal žádost o možnost vytvoření průvrtu 3 cm a vložení průzkumných minirobotů ve stropu Velké galerie. Zatím to ministerstvo pro starožitnosti nepovolilo.
Vpravo dole je další malý prostor za kvádry původního vstupu, podrobnosti na dalším obrázku.
Mionová dutina u vstupu Na obrázku je detail další dutiny za bloky původního vstupu na začátku sestupné chodby. Pod ní je prokopaná chodba z 9. století, kterou dal prokopat El Maamún. Touto chodbou se návštěvníci dostanou do vzestupné chodby, Velké galerie a Královy komory. Prostor za původním vchodem je nepřístupný.

Závěr:

Výzkumný tým prezentoval Vědeckému Výboru Ministerstva statožitností zprávu o výsledku prvního roku operace :#ScanPyramids

1. Toto je poprvé v historii, že tři komplementární techniky využívající Miografie, Termografie a 3D simulace byly použity ke skenování Velké pyramidy.
2. Tým #ScanPyramids je schopen potvrdit přítomnost neznámé dutiny na severovýchdní straně pyramidy ve výšce 105 m od země.
3. #ScanPyramids tým je schopen potvrdit přítomnost neznámé dutiny za krokví nad sestupnou chodbou Velké pyramidy, přičemž jeho tvar a rozměr je předmětem dalšího průzkumu týmu.


Egyptologové předpokládají (ale nezaručují), že Královu komoru postavil Cheops v době 2600 let př.n.l. pomoci měděného dláta a doleritové koule. Týká se to i objektů ze žulových kvádrů, které vytěžili a přepravili z 900 km vzdáleného Asuánu do přístavu Gíza, na provaze kvádry vytáhli s lidským spřežením na 50 m vyvýšenou plošinu Gíza a vytáhli do výšky 43 až 60 m na dosavadní úroveň stavby Královy komory a komoru postavili.
Tolik písmo svaté egyptologů.

My krok za krokem budeme v dalších dílech postupovat podle průběhu výstavby od těžby, opracování, transportu a usazení kvádrů na místo stavby. Budeme zkounmat, jestli je z fyzikálního hlediska možné některé úkony provést nebo nikoliv a jestli ano, tak jakým způsobem.

Příště se se stavitelem přesuneme do Asuánského lomu, kde bude stavitel provádět testování těžby a přepravy žuly. Tam se rozhodne o postupu.

----- Štěrba -----