Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy

A

Menu-volba témat

A14
Královnina komora

Motto: Ramesse I. : Chytrému stačí jediné slovo, hlupák však pochopí až tehdy, když slepíš z jednotlivých střepů celý hrnec.

V minulém dílu jsme se dostali na začátek Velké galerie a zde odbočíme do Královniny komory vodorovnou chodbou.
Královnina komora je obestřena mnoha záhadami, pokusíme se o jejich objasnění. Vědomosti o tom, jak se pyramida stavěla, ukládal stavitel do tajných komor. Sám jich využíval při stavbě pyramid v Gíze, ale ukryl je, aby nemohly být zneužity. Od té doby byly pyramidy hromadami kamení a Velkou pyramidu již nikdy nikdo nepostavil. Po těchto vědomostech pátral i sám faraon Chufev a pátráme po tom dodnes.

Vstupujeme do Královniny komory
Královnina komora

Vodorovná chodba obr.1 odbočuje na začátku Velké galerie uchýlena o 30° od severojižní osy. Měří 33,6 m a má proměnlivou výšku, na začátku 1,1 m až 1,7 m 5 m před vstupem do komory.
Chodba ke Královnině komoře Konec chodby
Na konci chodby je schod 60 cm obr.2, pod kterým je skryt vstup do podzemní chodby, která vede do radarem objevených dvou tajných komor nad sebou K1 a K2, které jsou jihozápadně od Královniny komory, nejsou však přístupné. Vede k nim chodba 20 m dlouhá pod Královninou komorou. Výzkum provedl Gilles Dormion a Yves Verdhurt pomoci fibrooptického kabelu, který protáhli dříve vyvrtaným otvorem a nález potvrzen radarovým odborníkem J. P. Baronem obr.

Podlahová plocha Královniny komory je 5,7×4,9 m. Má dvojitý strop z obrovských vápencových kvádrů západo-východním směrem se sklonem 30°.
Když byla komora objevena, byly její zdi pokryty 1,27 cm silnou vrstvou soli. Během "úklidu" komory byla sůl

odstraněna!,

čímž byl odstraněn důležitý doklad o možné funkci a stavbě komory a potažmo dalších dutin pyramidy. Viz A15

To je doklad toho, jak egyptská společnost využívala přírodní zdroje s využitím chemicko-fyzikálních procesů a v pyramidě určité procesy probíhaly. V komoře byla žulová schrána (truhla), ale byla prázdná bez zdobení, ale dnes tam není. Zdobení nebo písmo nebylo prokázáno v žádných částech komory.
Do Královniny komory se vstupuje ze severní strany, na severní stěně je vstup do severní šachty 20×20 cm, obr.4 a 5. Na východní straně je výklenek vysoký 4,5 m s přečnělkovou architekturou, ve spodní části výklenku začíná 15 m dlouhý tunel směrem k východu, na jehož počátku je komůrka, na ni navazuje tunel, který vytvořili později zloději viz obr.6 a 9. Na obrázku 7 je otvor vstupu jižní, t.zv. Větrací šachty 20×20 cm, na obr. 8 je západní stěna a sedlový strop z mohutných kvádrů.V tajných komorách stavitel ukládal vědomosti o tom, jak byly kvádry těženy, opracovány, vrtány, přepravovány, zvedány do velké výšky, jak byly tvarovány s geometrickou dokonalostí, proces, jak rozložit žulu pro tvorbu přesných bloků na sebe přiléhajících, jak byly postaveny tzv. Větrací šachty z Královniny komory.

Pod horizontální chodbou se nachází komora K3 obr.1 o rozměrech 5×3 m, která byla naplněna čistým jemným křemičitanovým pískem s obsahem 99 % křemíku velikosti 100 až 400 mikronů. Tomuto druhu písku se říká „zpívající písek“ protože při větru vydává šeptavý zvuk. Takto zpívaly i Memnonovy kolosy v Luxoru z křemence, než je archeologové zazdili, aby nezpívaly.
Zdá se, že písek pochází z El Tur na jižním Sinaji, vzdáleném několik set kilometrů. Další výkopy a výzkum byly zakázány.
Takovýto písek je výsledkem fyzikálně-chemických procesů, který byl Egypťanům známý a používali ho k tvorbě a dokonalému spojování obrovských kvádrů.

V omezené míře se používal i v pozdější době při tvorbě dokonale symetrických soch a dalších artefaktů. Musíme vzít v úvahu, že staří Egypťané byli mistry ve využívání přírodních zákonů a zpracování přírodních materiálů, s jejichž pomocí byly pyramidy postaveny.

Na schématu obr. 10 jsou zobrazeny další duté prostory, které objevili japonští fyzikové. Je to dutina probíhající paralelně s vstupní horizontální chodbou za západní částí severní stěny Královniny komnaty. Gravimetrickým měřením byly indikovány další duté prostory, ale egyptská vláda další průzkum zakázala. Problémem je, když nějaký výzkumný tým ohlásí objev, další týmy se na něj vrhnou jako na škodnou, dokud ho nezničí. Na obrázku 10 je pohled severním směrem, vpravo vidíme výklenek na východní straně a dole je průchod z horizontální chodby do komory.
Zdokonalováním přístrojů se zvyšuje pravděpodobnost nových objevů, jen můžeme doufat, že egyptská vláda povolí další nedestruktivní výzkum. Přístroje jsou stále dokonalejší.

A nové objevy se dostavily. V roce 2017 byly zjištěny další duté prostory - velký nad Královou a Královninou komorou a jeden menší za původním vstupem. Více je uvedeno v dílu A7

Závěr V tomto dílu jsme se seznámili s chodbami, hlavní komorou a skrytými dutinami, které nás obohatily o další poznatky o stavbě Velké pyramidy. A hlavně jsme se seznámili s existencí znalostí fyzikálně chemických procesů, kterých využívali při stavbě

V dalším dílu si se stavitelem projdeme, jak se Královnina komora stavěla.

----- Štěrba -----