Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy


A

Menu-volba témat

1
Postavení mýtů v historii

V našem modelu se obracíme na mýty, jestli nám potvrdí, nebo nepotvrdí naše závěry simulace.

Mýty nacházíme všude na celé planetě. Obsah těchto příběhů je velmi podobný. Věda je však nepovažuje za reprodukci reálných událostí, nýbrž je odkazuje do říše lidské fantazie. Ale ne vždycky. Např. Bible je mytologickou knihou. Na těchto mýtech jsou založena tři největší náboženství na světě - křesťanství, židovství a islám - kolem 3 miliard lidí.
Církevní Otcové rozhodli, které mýty budou přijaty a které nikoliv. Nehodící se odložili např. křesťané do apokryfů. Čili o tom, čemu by se mělo věřit a čemu nikoliv, rozhodli lidé podle svých potřeb.
Na druhé straně mýty Mayů a Inků, které vypovídají o božských bytostech, jež těmto národům měly předat znalosti o astronomických pozorováních hvězd a přesný kalendář, jsou zprovozeny ze světa jakožto fantazie. A tak bychom mohli pokračovat. U nejrůznějších národů po celé Zemi jsou velké shody v obsahu tradičního podání mýtů.

Abychom se v mýtech snáze orientovali, uvedeme 3 základní kategorie:

1. Mýty, které mají různé příběhy, ale opakují se v nich číselné hodnoty o precesi pohybu Země a astronomických pozorováních. Do mýtů bylo zakódováno vědecké poselství šedého dávnověku.
2. Další mytologické texty pojednávají o apokalyptických událostech, např. o potopách, vulkanických a kosmických událostech.
3. Další kategorií jsou mýty o stvoření.

----- Mojmír Štěrba -----