Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy


A

Menu-volba témat

10
Svědkové potopené pevniny v Pacifiku - Rutas Mu

Motto:Philip Mountbatten, vévoda z Edinburhu:
Nemůžete sfouknout prach, aniž by někdo začal kašlat.

V Paciku je řada kamenných svědků rozvinuté civilizace. V Tichém oceánu kdysi existoval světadíl, který se v průběhu času rozpadl a jeho jednotlivé části se poté od sebe vzdalovaly a srazil se s kontinentálními krami na okrajích Pacifiku. Tento náraz vyzdvihl do výše americké Andy.
Vydejme se po stopách svědků dávných časů.

Které lokality navštívíme
Megalitická kultura se vyskytuje na mnoha ostrovech Pacifiku. Některé jsme již navštívili, další navštívíme nyní:

  1. Nan Madol
  2. Velikonoční ostrov
  3. Jonaguni
  4. Markézy
  5. Pitcairn
  6. Havaj
  7. Západní pobřeží Ameriky

Jonaguni
V dílu Jonaguni jsme probírali téma z pohledu záplavových oblastí, nyní to je z pohledu zmizelé pevniny v Pacifiku. Tam bylo konstatováno, že stavby v Yonaguni jsou buď umělé nebo přírodní.
Proběhly další výzkumy pod vedením profesore Masajakiho Kimura, za přítomnosti Roberta Schocha, Andrei Makarovičové a dalších.. Byly nalezeny doklady, že stavby jsou umělé-viz obrázky.
Zícenina města v Yonaguni Umělý sloup v Yonaguni Vyvrtané otvory Krápníky v Yonaguni Obr.1 město nebo pevnost, obr. 2 uměle vytvořený sloup, obr 3. otvory vyvrtané do skály, obr. 4 krápníky na vápencové hornině, které pod hladinou vzniknout nemohou. Malé množství odpovídá omezené vápencové lokalitě.
Nalezených artefaktů je malé množství. Důvodem je pravděpodobně silné proudění, které všechno odneslo nebo zaneslo sutí.
V megalitickém městě se dochovaly pozůstatky mnoha dalších svatyní, stupňovitých pyramid a rovněž stadion, který je dnes v hloubce 35 metrů.
Výzkum dlouhodobě provádí mořský geolog Masajaki Kimura z Ryukyu univerzity.

Markézy
Markézy je skupina vulkanických ostrovů ve Francouzské Polynesii, kterou objevil roku 1520 Magelan, blíže je prozkoumal mořeplavec James Cook roku 1774, kde pobyl několik dnů.
Krápníky v Yonaguni Socha na Markézách Socha na Markézách Socha člunu na Markézách Socha člunu na Markézách Na Markézách se nacházejí megalitické stavby, které pocházejí z dob dávno před příchodem současných ostrovanů. Sochy a stavby jsou zarostlé džunglí. Narozdíl od Velikonočního ostrova na Markézách panuje tropické klima. Nachází se tam zřícenina starodávného chrámu, trosky jsou tak zarostlé vegetací, že je nebylo možné vyfotografovat.
Na obr. 5 je socha, která se podobá sochám na Velikonočním ostrovu, je ale značně poškozena. Na obr. 6 je megalitická socha jakéhosi člunu. Na obr. 7 jsou podivuhodné obličeje vytesaných v čediči, jakoby byly z jiného světa. Obr. 8 socha prvního člověka Tiki.

Pitcairn
Pitcairnovy ostrovy jsou zámořským územím Velké Británie viz mapa č. 0. Jde o skupinu čtyř ostrovů v jižním Tichém oceánu. Pouze Pitcairn, druhý největší ostrov, je trvale obydlen, a sice potomky vzbouřenců z lodi Bounty. Další ostrovy – Hendersonův, Ducie a Oeno – jsou neobydleny. Ke vzbouřencům se připojilo 10 žen z Tahiti a tím byl na ostrově zachován rod.
Hora, nakteré byly chrámy Kresby na skále Kresby na skále Kresby na skále
V době objevu Evropany nebylo souostroví obydleno. Na ostrově se vyskytovalo mnoho archeologicky cenných lokalit pocházejících z minulé civilizace, ty však poničili nově příchozí vzbouřenci z lodi Bounty, loď se dodneška nachází potopená v zátoce. Zachovalo se alespň něco.
Byly tam nalezeny terasy, na kterých stály čtyřmetrové sochy obrácené zády k moři. Na vrcholku třistametrové "hory" našli námořníci zbytky chrámu s bystou 1,4 m vysokou obr. 9.
Na skalních stěnách byly nalezny kresby obr. 10-12. Tyto kresby byly namalovány mnohem dříve, než Polynézané osidlovali ostrovy v tomto tisíciletí a dluho před tím, než přistáli trosečníci z Bounty. Tyto znaky se nepodařilo rozluštit ani Polynézanům za spoluúčasti argcheologů.

Havaj

Geologie
Havajské souostroví Havaj má mezi ostrovy z geologického hlediska zvláštní postavení. Zdejší sopečná činnost je způsobena stacionárním hotspotem, což je místo v zemském plášti, kde je neustále vytvářeno magma, které v podobě bazaltické lávy vystupuje na povrch země.
Tenká kůra se posunuje přes stacionární hot spot, takže vznikají za sebou seřazené vulkány, napříkad ty havajské viz obr. 13.
Tichooceánská pánev s 10 000 vulkány stále klesá. Ostrov Manua Kea v pleistocénu poklesl o 1000 m a výška Havajského souostroví se snížila až o 3000 metrů. Takto vznikají podmořské kaňony, které mohou vzniknout pouze na souši. Jak napsal geolog H.T.Stears v knize:"Geologické dějiny Tichého oceánu" jsou charakterizovány neustálým a velkým poklesem mořského dna. Vznikají atoly, obklopené bílými plážemi korálových útesů. Jedním z nich je ostrov Necker 800 km západně od Honolulu. Byly zde nalezeny sochy podobné těm z Markéz. Svým stářím spadají před polynéskou epochu. Tolik ke geologickým podmínkám.

Mýty
Mýty představují studnici vědomostí o dávných časech, kam současná historie nedosahuje. Mýty mají vlastnost, že kvůli klasické vědě jsou nezničitelné - kromě toho, když vymizí jazyk. Americké úřady se pokusily zakázat místní jazyk, ale neúspěšně - mýty žijí dále. Dále žije havajský epos Kumulipo, skládá se z dvou tisíc veršů. Některé z nich uvedu:

... Bůh Kane, král, jenž sestoupil z nebes, se rozhodl, že zahubí neposlušné lidstvo. Postižen jeho vůlí byl kontinent, který se nacházel v oceánu. Země se zachvěla, otřásla a zděsila ... Výbuchy sopky rozervaly zemi na kusy. Pevnina praskala a klesala hlouběji a hlouběji do kypícího moře. Ze všech stran se hnaly vyjící větry... Bouřlivý oceán sevřel pohoří do své náruče a pohltil veškerý život... Zuřící moře doráželo na vrcholky hor, zatímco sopky chrlily oheň kouř, v němž se lidé dusili a hynuli...

Dávnověké kamenné památky
Svatyně Wahaula Mauzoleum Haleoliola Na pobřeží Havajských ostrovů jsou svatyně vytvořené havajskými obyvateli pro uctívání svých bohů. Byly vytvořeny na pozadí původních kamenných staveb, někdy ozdobené jakýmisi bazaltovými sloupy a sochami. Dnes již splývají se současnou polynézskou kulturou. Kolem nich havajští polynézané vytvořili svatyně, dříve to bývala obětiště obr. 14
Jedna z nejzajímavějších je svatyně Wahaula kde byly věže, ze kterých kněží pozorovali oceán.
Ma severním pobřeží velkého ostrova je pohřebiště havajských králů s názvem Heleoliola, kde je mauzoleum s kamennými sochami. Ty jsou z polynézského období na ruinách starých kamenných staveb obr.15.
Podobné svatyně jsou ne všech ostrovech.

Americký kontinent
Při vulkanickém rozpadání penvniny Rutas MU se obyvatelé zachraňovali na okrajových oblastech, zejména v Americe.
Podle Hopiů bylo Tiahuanaco prvním útočištěm uprchlíků ze zanikající Rutas Mu. Tiahuanaco bylo stejně jako mnoho dalších sídlišť opuštěno před svým dokončením. Tiahuanaco je možné navštívit např. na tomto webu Tiahuanaco a spatřit megalitické stavby města.

Sluneční brána
Sluneč ní brána Sluneč ní brána My se zastavíme u Sluneční brány nebo Kalendářové brány. Její kamenný oblouk byl vytesán z jediného bloku vulkanické horniny z lomu vzdáleného 50 km. Hlavní vyobrazená postava představuje velekněze, jehož sluneční tvář s 24 paprsky směřuje směrem k východu viz obr. 17. Vpravo a vlevo od něho se nacházejí 2 skupiny po 24 kněžích ve třech řadách, přičemž celek má představovat kalendář obr. 16. Podle výzkumníka Teotihuacanu Artura Posnanského kalendář ukazuje na stáří Sluneční brány na 13 650 let, což je 5× větší stáří než pyramidy v Gíze. Totéž tvrdil i Hopijský náčelník Bílý medvěd.

Tímto jsme zakončili spolu s výzkumníky Pacifiku cestu kolem Pacifiku - Nan Madol na východě, Velikonoční ostrov a Pitcairn na jihu, Havaj na severu a Ameriku na východě. Zdokumentovali jsme společnou kulturu celého Pacifiku, která ukazuje na společné kořeny civilizací pocházejících z pacifické pevniny Ruta MU.


Knihy
Thor Heyerdahl :Aku Aku
Thor Heyerdahl : Ve znamení Kon-Tiki
A. Métraux : Ethnology of Easter Island
Francis Maziere: Tajemství Velikonočního ostrova
Miloslav Stingl: Neznámou mikronesií
Miloslav Stingl: Očarovaná Havaj
Heinrich Kruparz: Atlantida a Lemurie
Arthur Posnanski: Tiahuanaco - prehistorická metropole Jižní Ameriky

----- Mojmír Štěrba -----