Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy


A

Menu-volba témat

12
Průchod Chemitem

Motto:Lao-c: Co je opravdové tajemství? To co leží přímo před našima očima.

Minule jsme se seznámili s domorodým učením o Chemitu zahrnující místa místa jako Dahšúr, Sakkára, Zvíjet el- Arján, Abusír, Gíza, Abu Roaš, Abú Guráb na území dnešního Egypta. S Abd'el Hakim Awyanem tímto územím projdeme a dovíme se, které objekty jsou Per-Ba - chrámy, Per-Ka - hrobky a Per Neter - dům energie. Abd'el Hakim prováděl mnoho let vlastní průzkum, kterým mýty Chemitu potvrzuje.Dahšúr
Nachází se nachází 70 km jižně proti proudu řeky Nil od Gízy. Řeka Nil protéká 9 kilometrů na východ od pyramid. Kromě nich tam jsou zbytky příslušných staveb k pyramidám.
Pohřebiště Dahšúr Na tomto území jsou stavby, které jsou v různém stupni rozkladu v závislosti na dokonalosti technologie stavby. Některé jsou celkem zachovalé z některých jsou jen ruiny.
Na plošině se nachází 5 pyramid - viz přiložená mapa:
Pyramidy:
Červená - celkem zachovalá - stavěná z velkých kvádrů
Lomená - celkem zachovalá - stavěná z velkých kvádrů
Amemhet II. - srovnaná se zemí
Amenemhet III. - hromada drobného kamení
Senusret III. - hromada drobného kamení

Červená pyramida Lomená pyramida Lomená pyramida Pyramid Senusret III

Popíšu, jak pyramidy vidí egyptologové a jak mýty o Chemitu

Porovnání jednotlivých bodů:
Pohled egyptologů
 1. Egyptologové rozhodli, že první dvě pyramidy mají svůj původ v období staré říše 2 550 př.n.l. Další 3 pyramidy byly postaveny v době 12. dynastie střední říše 1994-1797 př.n.l.
 2. Podle nálezu kartuše nalezené v ruinách nedaleko pyramidy stavby pyramidy Červená a Lomená přisoudili panovníkovi Snofruovi. Ostatní 3 pyramidy a hrobky byly postaveny později v době dynastické. Stavitelé Amenemhet II., Amenemhet III. a Senusret III.
 3. Pyramidy a byly postaveny a sloužily jako hrobky, přesto žádné sarkofágy nebyly nalezeny.

Pohled podle mýtů Chemitu
 1. Pyramidy a stavby Per Neter byly postaveny desítky tisíc let př.n.l. Pyramidy a stavby Per-Ba a Per-Ka byly postaveny jak v době předdynastické, tak v době dynastické.
 2. Podle mýtu Chemitu jméno v kartuši Snofru neznamená jméno jedince, nýbrž termín vztahující se k místu samotnému, které obsahuje pradávné Per Neter případně k budovám, nacházejícím se na tomto místě.
 3. Pyramidy Červená a Lomená byly postaveny jako Per Neter a sloužily principům tvorby energie, transformaci a přenosu skrze akustickou harmonickou rezonanci. Obě pyramidy se doplňovaly.
Sakkára

Sakkára leží 12 km jižně od Gízy. Sakkára byla používána v různých epochách dynastické chemitské historie jako pohřebiště, takže zde můžeme najít velké množství hrobek nebo hrobů. Bylo nalezeno až 11 pyramid v různém stupni rozkladu, ale není jasné, které z těchto pyramid mohou být skutečnými Per-Neter. Podrobnosti o stavbě areálu Džoserovy pyramidy jsou v dílech Džoser a areál.
Zastavím se u pyramidy Džoserovy a třech pyramid textů: Venise (obr.6), Tetiho (obr.7), Pepiho I. (10) a Pepiho II. (obr.9). Z dalších pyramid jsou nepřístupné ruiny se kterými se zatím nebudu zabývat.

Pohledy egyptologů a domorodé tradice Chemit

 • Podle egyptologů: Sakkára byla poprvé použita jako pohřebiště v ranném stadiu dynastické chemitské historie počínaje 1. dynastie 3000 let př.n.l. a pokračovalo to během během 3., 5. a 6. dynastie.

  Podle Chemitu: Sakkára působila jako pohřebiště, ale zároveň jako léčitelské středisko po celou dobu chemitské historie desítky tisíc let.

 • Džoserova pyramida Podle egyptologů byla stupňovitá pyramida postavena Imhotepem za vlády Džoséra 2650 př.n.l jako hrobka faraona. Pyramida, ohradní zeď a chrámový areál byl postaven současně s pyramidou za 19 roků.
  Pozn: Jesti je to technologicky možné v uvedeném čase uvádím technologickým výpočtem s poukazem na denní technologický výkon v dílu areál, výsledkem je, že nikoliv.

  Podle domorodé chemitské tradice byla pyramida původně Per-Ka hrobka, která byla původně zvýšena a rozšířena a připomínala Per-Neter, je stará přinejmenším 6000 let. Ohrazené prostranství není z téže doby, ale je staré přinejmenším 12 000 let. Mezi jednotlivými sekcemi sakárského komplexu může být rozdíl několik tisíc let. V sakarském komplexu jsou objekty typu Per-Ba - chrámy, Per-Ka hrobky a Per-Neter - dům energie.

 • Textové pyramidy
 • Venisova pyramida Pyramida textů Pyramida textů Pepi II Pepi I
  Podle Egyptologů: Texty pyramid byly nalezeny v pyramidách Venise obr.6,7 (5. dynastie), Tetiho a Pepiho I a Pepiho II oba 6. dynastie. Jediná přístupná veřejnosti s omezením na objednávku je Venísova viz obr. 6 a 7.
  Na obr. 6 je Venisova pyramida, na obr. 7 je pohřební komora se sarkofágem a na stěnách s texty.
  Texty představují nejstarší posmrtné představy rozličného původu a data vzniku v průběhu Staré, Stření a Nové říše staroegyptské historie.
  Prolínají se v nich prvky dávného šamanizmu s představami astrálními, podle nichž byl osud panovníka boha-Usíra spjat s určitými hvězdami např. se souhvězdím Orion a hvězdou Sírius. Některé texty jsou součástí Knihy mrtvých.
  Překlad a hledání smyslu zejména těch nejstarších textů je velmi obtížné a mezi egptology probíhá živá diskuze. [Verner-Pyramidy]

  Podle domorodé chemitské tradice byly textové pyramidy z 5. a 6. dynastie Per-Ka, nikoliv Per-Neter. Hakim tvrdí, že se jedná pouze o titul, nikoliv jméno faraona-stavitele, který zní Venis. Hakim uvádí, že texty jsou z dynastické doby 2350 př.n.l., ale tvrdí, že texty jsou staré 6000 až 8000 let a jsou převzaty ze starých chemitských záznamů.
  Ze Sakkáry se stalo komunikační centrum s vyššími realitami vesmíru. Tato skutečnost je zaznamenána v několika náboženských textech na stěnách pyramid vládců prvních dynastií. Nebe se nenachází v naší fyzické dimenzi.
  Sakkára vytvářela obrovské elektromagnetické pole a zvuky, jež vibrovaly na různých frekvencích. Její tvar produkoval a koncentroval energii. Spojoval elektrické částice do vlnícího se sloupu, v němž vznikala tachyonová energie. Ta umožňovala přesun těch nejtěžších kvádrů. To se přeneslo i do dynastické doby a je uvedeno v knihách stavitele a lékaře Imhotepa.


  Podzemí Sakkáry

  Gisr El-Mudir

  Podle egyptologů podzemní prostory pod pyramidami jsou tvořeny chodbami nebo hrobkami pyramid a chrámů a žádná síť, která propojuje objekty podzemních chodeb neexistuje. Popsáno v dílech Džoser, Džoser-stavba,
  Všechny podzemní prostory jsou z období dynastického Egypta. Komplex kolem stupňovité pyramidy byl vytvořen ve stejné době jako pyramida.

  Podle domorodé chemitské tradice existuje propracovaný systém tunelů, který existuje pod všemi sakkárskými objekty. Tunely byly postaveny dávnými Chemiťany jako vodní kanály. Voda byla přiváděna na jednotlivá místa kvůli energii. Voda vytváří harmonické akustické rezonance s vyvřelými horninami. Zdá se, že voda byla přiváděna ze západu ze směru, kde tekl dávný Ur Nil. Dokladem je podzemní objekt Gisr El Mudir, západně od Džoserovy pyramidy a do toho objektu se podíváme.
  Sakara-Gisr Sakara-Gisr
  Na obr.11 vidíme vstup do podzemní komory Gisr el-Mudir v čele s Zahi Hawassem přestože oficiální egyptologie žádné tunely neuznává. Na obrázku 12 je vnitřek vstupní komory, ze které vystupují další chodby, které však nejsou prozkoumané. Do vstupní komory Zahi Hawass umožnil v r. 2011 vstup novinářům. Podzemní prostory jsou pro veřejnost uzavřeny.


  Serapeum

  Kilometr severozápadně od stupňovité pyramidy je další podzemní prostor Serapeum. Podrobný popis je uveden v dílu Serapeum

  Podle současné egyptologie se Serapeum nachází ve skalním podloží, jež tvoří zbytky Serapidova chrámu. Chodby byly využívány ve třech obdobích: Dynastie 18. Amenhotep III. 1350 př.n.l, dynastie 19. Ramses II. 1250 př.n.l., dynastie 26 pozdější Amose II. 600 př.n.l., naposledy byly využívány v Ptolemaiovském období 305-330 př.n.l. Je možné, že některé části byly vykopány až v uvedeném období Střední říše.

  Domorodá tradice Chemit datuje Serapeum tisíce let před začátek dynastického Chemitu. Také se nejedná o sarkofágy pro obětované býky, ale o přístroje pravděpodobně používané k vytváření harmonických rezonancí. V kamenných boxech se nikdy nenašly důkazy o mumifikovaných býcích.
  Podle chemitských mýtů byl uvedený objekt Per-Neter neboli energetická stavba.

  Pozn.: Pravdivost uvedeného mýtu potvrzuje i měření inženýra Dunna. Bouhžel vztupy do odbočujících tunelů jsou zazděny, takže v dohledné době nebude možné do nich vstoupit. Skutečností zůstává, že úřad památkové péče provádí v objektu různé stavební práce, takže tím se zastírá co bylo původní a co pozměněno.

  Oblast Sakkáry

  Sakara-Google Na mapě Google obrázku 13 je celkový pohled na oblast Sakkary.
  Egyptologové o tunelech pod oblastí Sakkáry mlčí.

  Objekty Džoserova pyramida, Serapeum a Gisr el-Mudir jsou propojeny podzemními kanály. Podle mapy jsou jejich vzdálenosti 1000 m resp. 750 m. V podzemí Džoserovy pyramidy jsou chodby délky 4000 m, což je dvojnásobek vzdáleností mezi uvedenými objekty. A k čemu sloužily?
  Tunely byly postaveny dávnými Chemity jako vodní kanály. Voda byla přivádna na jednotlivá místa kvůli energii od západu z řeky Ur Nil. Sakkára vytvářela obrovské elektromagnetické pole a zvuky, jež vibrovaly na různých frekvencích. Tvar pyramidy produkoval a koncentroval energii.
  Jednotlivé objekty byly Per-Ba nebo Per-Ka, ale celá oblast byla prošpikována knály a byla Per-Neter.

  Spolu s Abd'el Hakimem, opatrovatelem domorodé tradice, jsme navštívili začátek cesty po dávném Chemitu a nechali jsme si vyprávět o historii podle tradic Chemitu. Jeho pohledy se často liší od pohledů soudobých egyptologů. V mnoha ohledech je Hakim blíže skutečnosti než soudobá egyptologie.
  Příště budeme pokračovat podél Nilu severním směrem a zastavíme se na dalších místech Chemitské historie.

  ----- Mojmír Štěrba -----