Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy


A

Menu-volba témat

14
Chemit v Gíze

Motto: Johann Wolfgang von Goethe: Nejkrásnějším štěstím člověka je, když prozkoumá poznatelné a uctívá nepoznatelné.

Provedli jsme spolu s Abd'el Hakimem první kroky v říši Chemitu od jihu - Dahšúr, Sakkára, Abusír. Tentokrát navštívíme další středisko Chemitu - Gízu. Zde se necháme provést po gízské plošině synem Abd'el Hakima Jousephem Hakimem, který je pokračovatelem v uchování starodánvé chemitské kultury. Kromě toho uvidíme, jak vnímá nálezy na plošině Gíza Zahi Hawass a jak chemitská tradice.Gíza

Jak vidí Gízu Egyptologové
Trvalou koncesi mají dr. Mark Lehner a samozřejmě dr. Zahi Hawass. Ti mají za sebou řadu významných nálezů např. hřbitovy pracovníků na pyramidách a dalších, jako jsou kněží a písaři faraona.
Zahi Hwass vydal následující prohlášení:

Prohlašuji, že na pozemku plošiny Gíza není žádný jeskynní podzemní komplex.

A tady začíná řada nesrovnalostí. Na jedné straně Zahi Hwass tvrdí, že žádné podzemní komplexy neexistují a na druhé straně je řada důkazů, které právě Zahiho Hawasse zachycují v podzemních prostorách.
Podívejte se na následující obrázky:
Tunel pod sfingou Hawas o podzemí Sestup do šachty Hawas u vstupu do tunelu
Podrobnosti je možné spatřit na následujících odkazech Vrty pod Sfingu
Gíza západ, Gíza východ, Gíza Osíridova šachta

Na obrázku 1 Zahi Hawass vstoupil do šachty pod Velkou sfingou. Přitom Zahi Hawass vedl tým, který provedl zkušební vrty a jejich závěr byl, že nenašli vůbec nic. Tím vyloučil i radarové nálezy.
Na obrázku 2 Zahi Hawass sděluje, že objevil vertikální šachtu 29 m hlubokou v polovině vzdálenosti mezi Sfingou a Chefrénovou pyramidou a do ní také vstoupil viz obrázek 3. Na dně šachty stojí Hawass před tunelem na obrázku 4. Průzkum tunelu doposud nebyl proveden.

To je stručný přehled výzkumu pod plošinou Gíza.
Kromě toho je na plošině 9 pyramid, tři velké a šest malých a pohřebiště nižších královských úředníků a dělníků. Egyptologové tvrdí, že pyramidy jsou královské hrobky a nic víc. Nicméně v pyramidách se nenašel žádný původní pohřeb, žádné zbytky faraona, žádné nápisy, žádné obrazy.
Gízská plošina byla původně před čtvrtou dynastií kamenitá půda, kterou králové 4. dynastie Cheops, Chefrén a Mykerín nechali zplanýrovat a postavili zde pyramidy. Všichni šlechtici a služebníci těchto králů se nechali pohřbít poblíž pyramid.
Podle egyptologické chronologie král Chefrén postavil prostření pyramidu, poté postavil vyvýšenou cestu a teprve nakonec došlo k vytesání Sfingy.

To je sručný pohled egyptologů na plošinu Gíza stavby na ní vytvořené.

Jak vidí Gízu domorodá tradice Chemit.

Tunely
Plošina Gíza je doslova prošpikována podzemními tunely. Egyptologové nikdy nevysvětlili proč a jak byly tunely postaveny. Podle egyptologů byly tunely tesány pomoci těch samých měděných dlát, která používala k opracování granitu a vápence.
Domorodá tradice tvrdí, že hlavní účel těchto podzemních tunelů byl přívod vody do oblasi Gízy. Voda nepocházela z Nilu, ale tekla ze západu na východ, protože tak se svažoval terén a zdrojem vody byl západně Ur Nil. Podle Abd'el Hakima klesají některé šachty až do hloubky 300 m a některé tunely mohou být dlouhé až několik kilometrů. Podle domorodé tradice se tunely táhnou celým územím osad Bu Wizzer to je od Dahšúru, Sakkáry, Abusíru, Gízy až po Abu Roáš na nejsevernějším místě. Tyto tunely jsou staré více než 10 000 let. Dávní chemiťané měli k dispozici neobyčejné vědecké a stavitelské prostředky, jinak je nebylo možné vytvořit. Tunely byly vytvořeny kvůli důležitým reálným potřebám, nikoliv kvůli nějakým náboženským cílům nebo kratochvíli vládců.

Poznamka:
Na snímcích 6 až 10 vidíte labyrint vstupů do podzemních prostor. Některé jsou volně přístupné, některé zamřížované. Každopádně vstup do těchto prostor je jen se zvláštním povolením. Takové povolení má syn Abd'el Hakima Jouseph, udržovatel domorodé tradice, jako průvodce.
Labyrint vstupů Vsupy do podzemí Zamřížovaný vstup Pohled do šachty
Obr. 6 je celkový pohled na labyrint vstupů do podzemí. Vlevo je zezadu Sfinga,
obr. 7 detail vstupu do podzemí
obr. 8 zamřížovaný vstup pod vzestupnou cestu, ke kterému neměl Jouseph Hakim klíč. V horní části obrázku je vidět hrana cesty,
obr. 9 pohled do šach>ty vstupu, na dně šachty jsou vstupy doleva a doprava do tunelů.

Při pohledu na obrázky jsou vidět relativně hladké stěny které nemohly být vytvořeny razící technikou měděného dláta, nýbrž jak říká inženýr Christopher Dunn byly vytvořeny velmi pokročilou technologií.


Pyramidy
Podle chemitského pohledu byly pyramidy na plošině Gíza vybudovány stejně jako tunely před 10 000 a více lety. Podle nálezů ve Velké pyramidě byly účelem uvedených staveb energetické Per-Neter s využitím energetických vlastností použitých hornin. Jedním z funkcí Velké pyramidy byla ohromná radiostanice, která mohla vysílat zprávy kamkoliv.
Chefrénova prostřední pyramida působila jako seismický ventil, rezonující a harmonizující s vnitřní přirozenou vibrací Země.


Poznámka:
Ne všichni egyptologové odmítají reálnost chemitského pohledu. Americký archeolog George Reisner prováděl mnoho vykopávek v třicátých letech 20. století v Gíze a zkoumnal při tom celý labyrint podzemních chodeb. Dokonce existuje šachta, která nese jeho jméno a nachází se přímo pod cestou, jež vede za Sfingou. Tehdy se nemusel ohlížet na to, jestli je nebo není možné objevy zveřejnit. Dnes je bohužel mnoho podzemních tunelů nepřístupných pro výzkum.


Sfinga
Podle domorodé moudrosti Hakima je Sfinga stará více než 52 000 let. Vznikla dříve než jakýkoliv Per-Neter a Per-ba, stavby, které byly provedeny tvořily součást dávného komplexu náležejícího ke Sfinze. Původně se kolem Sfingy rozprostíralo jezero, které Chemiťané nazývali jezero "Hathór" a dvě stavby před ní sloužily jako přístavní doky. Sfinga byla ochráncem Gízy a všech osad v oblasti Bu Wizzer. Dávní Chemiťané dávali Sfingu do spojitosti se souhvězdím Síria a v této soše viděli ztělesnění jistých ženských principů.
Vyvýšená cesta je složena z vápence, přidaného k původnímu podloži a pod ní se nalézají duté prostory a leží na vodních tunelech.

Poznámka:
Jelikož jsme v prostředí mýtů, nemá smysl uvažovat o tom, jestli jsou reálné či nereálné. Přesto je mnoho výzkumníků, kteří mapují současné akustické frekvence všech Per-Neter v oblasti Bu Wizzer. Akustický inženýr Thomas Danley zmapoval zvukové frekvence a dospěl k přesvědčení, že pyramida byla postavena z důvodu využití harmonické rezonance. Každý Per-Neter byl vyladěn na jinou frekvenci a že pak společně rezonovaly v holistické harmonii.
Podobné experimenty jsou uvedeny v dílu měření pyramid.Závěr

Porovnali jsme dva pohledy na stejné objekty: pohled egyptologů a pohled domorodé tradice Chemit.
Podle egyptologů šlo o hrobky a zádušní chrámy, ve kterých však nebyla nalezena žádná mumie.
Podle chemitského mýtu byla oblast Gízy součástí rozvinuté společnosti.


----- Příště se posuneme dál k severu na záhadnou pyramidu Abu Roáš -----

----- Mojmír Štěrba -----