Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy


A

Menu-volba témat

2
Mýty Egypta - Mýtus o Osiridovi

Osiris, bůh v egyptském náboženství. V mýtu vystupuje do poředí Osiridův úděl smrti. Osiris byl zavražděn a rozsekán svým bratrem Sethem se 72 spiklenci na 14 kusů a vhozen do Nilu. Části jeho mrtvoly sesbírá a znovu oživí jeho žena Isis, která s ním má syna Hora. Ten se ujme království a Osiris panuje v říši mrtvých.
Kompletní verzi mýtu uvádí řecký filozof Plutarchos v díle "O Isis a Osiridovi".
I když je několik verzí mýtu, důležité je, že všechny obsahují dále uvedené údaje.:
Bůh Thovt si pohrál s měsícem a vyzískal 5 nadpočetných dnů. V jiné části stojí, že rok se skládá z 360 dnů s 12 měsíci po 30 dnech. Mýtus tedy obsahuje :

  • 5 nadpočetných dnů
  • 12 měsíců po 30 dnech
  • 360 dnů jednoho roku
  • 72 spiklenců proti Osiridovi
Někteří učenci, např. astronomka Jane B. Sellersová nebo Graham Hancock, jsou přesvědčeni, že v mýtu o Osiridovi jsou zakódována určitá čísla, podle kterých je možné vypočítat precesi, pomalý postup jarního bodu.
Jarní bod je jeden ze dvou průsečíků ekliptiky se světovým rovníkem. Jedná se o bod na nebeské sféře, kde se nachází Slunce v okamžiku jarní rovnodennosti. V současné době se nachází v souhvězdí Ryb.

72 spiklenců odpovídá počtu let, které uplynou, než se jarní bod posune o jeden stupneň na ekliptice vůči hvězdám v pozadí.
Rozsah jednoho zvířetníku odpovídá 30 stupňům, bylo by to oněch 30 dnů v měsíci. 12 znamení dává dohromady kompletní oběh o 360° po ekliptice, to je počet dnů jednom roce. Kompletní cyklus precese se skládá ze 360 ° rozdělených na 12 znamení zvířetníku po 30°, posun o jeden stupeň je za 72 let - astrononmicky přesně 71,6). Můžeme vypočítat dobu trvání velkého (platónského) roku=72×360=25 920 let (současný astronomický výpočet činí 25.800 let zdroj: Základy astronomie a astrofyziky / V. Vanýsek. - Praha : Academia).

Komentář:
Tímto nechci čtenáře unavovat astronomickými výpočty. Je třeba si uvědomit, že uvedená čísla jsou obsažena v mýtu o Osiridovi. Lidé v dávných civilizacích věděli, že se Země otáčí, za jak dlouho oběhne slunce, kolik má rok měsíců a dnů. Bylo to mytologické poselství, které mělo být sděleno s využitím uvedených čísel. Faktem zůstává, že jde o jejich interpretaci. Uvedení učenci čísla převzali a vypočítali dobu jednoho platonického roku. Těžko hledat souvislost počtu spiklenců s posunem jarního bodu. Jedná se však o mýtus, takže není třeba v něm hledat nějakou logiku.


Pro náš model to dokazuje, že stavitelé Cheopsovy pyramidy dokázali při těchto znalostech s naprostou přesností změřit polohu a orientaci pyramidy. Naše předpoklady v modelu jsou naprosto oprávněné.

----- Mojmír Štěrba -----