Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy


A

Menu-volba témat

4
Mýty o plošině Gíza

Oblast Gízy je nejproslulejším archeologickým místem na světě. Probíhá zde oficiální archeologický výzkum, výzkum soukromých badatelů a v neposlední řadě je objektem mýtů domorodé tradice.

V tomto dílu budou uvedeny hlavní rysy domorodé tradice, v dílu Aktuálně budeme sledovat, do jaké míry se shoduje mýtus s výsledky archeologického zkoumání.Abd'El Hakim

Hlavním nositelem mýtu je Abd'El Hakim Awyan z vesnice Nazlet el Salman, ležící hned na úpatí plošiny Gíza, kde se nacházejí objekty 4. dynastie. Abd'El Hakim je strážce moudrosti ústní tradice civilizace, která sahá do minulosti vzdálené desítky tisíc let.

Tato civilizace je známa jako dávný Chemit rozprostírající se od Dahšuru na jihu až po Abu Roáš na severu, kde před desítkami tisíc let vzkvétala lidská civilizace. Chemitská civilizace vychází ze základních principů existence: Per-Ka, Per-Ba a Per-Neter.


Per-Ka
bylo místo, kam se umisťovalo mrtvé tělo, neboli hrobka. Dávní Chemiťané kopali jámy, ať už do skalního podloží, do hory nebo do písku, případně na hrob kladli kamenné desky.
Takové hrobky se nikdy nevyvinuly ve skutečnou pyramidu.

Per-Ba
je dům ducha a jednalo se o chrám, místo modliteb, meditací, zpěvu posvátných zvuků rituálů, které pozvedaly vědomí společnosti. V oblasti každého chrámu byla oblast, kde podzemí bylo protkáno hustou sítí tunelů, kterými dávní lidé přivedli do těchto míst čirou vodu. Sem lidé přicházeli, aby komunikovali s bohem. Později na sklonku prehistorie či v raném historickém období se na těchto místech vytyčily pilíře, stély, zdi či brány, a tak vznikaly první chrámy, Per-Ba.

Per-Neter
chemitský termín pro pyramidy, které nemají nic společného s místem pohřbu. V domorodé tradici se Neter překládá jako smysl (zrak, čich atd.). Per-Neter je jako "dům přírody" a "dům energie", což je něco zcela zásadně rozdílného od Per-Ka (domu pohřbu) nebo Per-Ba (domu mdlitby). Původním záměrem Per-Neter bylo vytvářet, transformovat, používat a přenášet energii. Lidská historie probíhá v cyklech: úsvit-rozbřesk vědomí, zralé vědomí a konec-Amen. Právě probíhající cyklus chemitské civilizace začal před 65 000 lety a nyní se blížíme konci, stupně Amen.

Abd'El Hakim Na obrázku je glyf Per-Neter na granitové stéle v Abusíru.

Všechny větší Per-Neter byly postaveny před více než 10 000 lety, kdy Chemiťané disponovali pokročilou obráběcí technikou a propracovanými inženýrskými dovednostmi, měli velké znalosti v přírodních zákonech, matematice.

Chemiťané byli pouze Afričany, v Africe existovalo mnoho pokročilých civilizací. Mluvili chemitským jazykem, který je tvořen z 80% arabštinou a 20% hebrejštinou.


Tolik stručný obsah chemitského mýtu. O tom bylo napsáno mnoho knih, často obtížně srozumitelných. Před námi stojí další úkol -

zkoumnat, jak mýtus koresponduje s realitou a o to se budu snažit v dalších dílech.

Koment:
Je třeba vzít na vědomí, že se jedná o mýtus o Chemitech, který přisuzuje příchod civilizace do Egypta od západu z Afriky, v jiném mýtu civilizace přišla od východu. V mýtu o Chemitech je celá řada údajů, které zcela odporují současné egyptologii. Rozdílnosti budeme v dalších dílech postupně vyhodnocovat a hledat racionální jádro.

Pro nás je důležité, že některé závěry odpovídají našemu modelu, zejména co se týká dokonalosti obráběcí a stavební technologie, bez které dokonalé artefakty nebylo možné vytvořit. Pokud jsou nějaké rozdílnosti, budeme hledat jejich vysvětlení.

----- Mojmír Štěrba -----