Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy


A

Menu-volba témat

5
Hledání Hall of Records

Dnes se musí astronomové uchylovat na vzdálené vysoké hory, aby jim smog nepřekážel při zkoumání vesmíru. Staří Egypťané měli každou noc čistou oblohu a mohli vzhlížet ke hvězdám. Hvězdy řídily každou jejich činnost.
Určovaly den rovnodennosti, slunovratu, dobu precese zemské osy. Určovaly den setí, den sklizně, den záplav Nilu, Souhvězdí Orion s hvězdou Sírius oznamují den zimního slunovratu.
Egypťané souhvězdí pojmenovali, sledovali jejich polohu, a podle toho rozhodovali o rozmístění staveb, jejich propojení, výzdobě a to všechno zaznamenávali v dokumentech.

Při výstavbě pyramid, chrámů a míst pro uctívání se pohybovalo s tunovými megality, byly přesouvány na obrovské vzdálenosti, jako kdyby váha nehrála žádnou roli.

Všechny potřebné vědomosti byly uloženy v Komoře záznamů - Hall of Records - tak, aby nebylo snadné, ale bylo možné se k nim dostat, všechno bylo zakódováno na věčnost v kameni.

V Egyptském muzeu byl nalezen papyrus popisující sen Tuthmose IV. Bart Murphy se pokusil objasnit polohu Komory Záznamů na základě papyru a stély Tuthmose IV.
Wayne Herschel zobrazení na obr. 1 dešifroval:
Na papyru je vlevo bohyně Newt v souhvězdí býka, potom Sfinga s lotusem na zádech, tělo ptáka na solárním člunu, potom 3 postavy jako pás orionu ukazuje na souhvězdí býka a plejády, uprostřed božstvo sestupující na zemi.


Budeme sledovat, jak badatelé dospěli k určení polohy, kde se Hall of Records nachází.

Egyptský mýtus praví, že tři bratři-tři králové - Mintaka, Alnilam, Alnitak v souhvězdí Orion drží klíč k odemčení tajemství Komory záznamů obr. 2.
Na obr. 3 vpravo nahoře je hvězdokupa Plejády, spojnice přes 3 hvězdy v Orionu ukazují v říjnu k severozápadu, kde je Sfinga.

Na obr. 4 je sfinga se zeleně vyznačenými tunely s šipkou v prodloužení tunely směřují na severozápad.
Na obr. 5 je vstup do tunelů Sfingy u levé zadní nohy. Hlava ukazuje k východu, z toho je patrné, že tunel míří k severozápadu, zelená čára rovnoběžná se Sfingou míří šachtě Osíris.
V komoře pod Sfingou

Tunely jsou prokázané, do tunelu vstoupil i sám Zahi Hawass viz obr. 6.

Ve směru tunelu k SZ je hlavní šachta pod severní hranou stěny ve směru levé zadní nohy na jejímž dnu je ohrada . Sfinga má přední packy lva, a tělo a zadní nohy býka. Ty představují souhvězdí Býka s hvězdokupou Plejády. Zadní část sfingy předsatavuje plejády a tam je ohnisko a odtud odstartujeme na Tuthmosovu stélu snu obrázek 7 a 8. To je poslední položka, která nás povede při hledání Hall of Records. Na obrázku 8 vidíme 2 Sfingy, každá směřuje pryč jedna od druhé. Sfinga pravá reprezentuje Velkou pyramidu.

Hawass v tunelu Tuthmosuv sen byl vytesán do kamene v podobě vyobrazení dvou Sfing proti sobě obr. 7, 8. Viděl jak se pod Sfingou nacházejí komory, které ukazují cestu k místu uložení a rozměry Hall of Records jako kdyby byla pohřbena pod Sfingou. Uprostřed dole je malá komůrka, která je vstupní branou k Hall of Records, ale není to skutečně Hall of Records. Bloky pod Sfingou ukazují rozměry Hall of Records ve zdálenosti 230 m směrem k Velké pyramidě jak ukazuje obr. 10.
Na obr. 11 je místo Hall of Records 18 m pod zemí uprostřed mezi Sfingou a Velkou pyramidou pohřbena pod silnicí z Káhiry do Alexandrie. Lokalita je vydlážděná a slouží jako parkoviště, pod dlažbou jsou desky, které kryjí Hall of Records. Místo je jižně od Pyramid Královen a Mastaby, od kterých vedou vstupní stezky, jsou vyvýšené. Do Hall of Records v hloubce 18 m vede tunel z šachty Osiris z hloubky 30 m jihovýchodním směrem, kterou jsme již navštívili-obr. 12, který zároveň vyjadřuje spojitost mezi šachtou Osíris, ze které vede tunel do a Hall of Records. Jeho reálnost dokladuje Zahi Hawass na obr. 13. A tady to končí. Nikdo tím tunelem doposud nikdo neprošel, alespoň víme o jeho existenci.

Koment:
Nabízí se otázky:
- Lze mýtům věřit natolik, abychom dospěli k prokazatelnému výsledku? Lidové rčení říká "Není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu".
- Umí si někdo představit, že by kvalifikovaný kameník a písař trávili čas a námahu uměleckými výtvory v tvorbě kamenné stély jenom pro kratochvíli panovníka nebo svoji, aniž by měli motiv své činnosti?
- Nachází se skutečně Hall of Records v lokalizovaném místě?

Na tyto otázky můžeme odpovědět, až se podaří do tunelů vstoupit, provést jejich průzkum a nakonec vstoupit do Hall of Records. Poznámka:
Rozbor snu Tuthmosise, který provedli uvedení autoři uvedení v úvodu, je velmi složitý. Pro nás jsou důležité výsledky, ke kterým dospěli. Kdo má zájem o podrobnosti najde je v knize Bart Murphy-Hledání Hall of Records.

Pro náš model je důležité, že závěry badatelů odpovídají výsledkům modelu, který budeme dále rozšiřovat o nové poznatky.

----- Mojmír Štěrba -----