Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy

A

Menu-volba témat

B1
Odkud Egypťané přišli

Motto: J.Douglas Kenyon : Kam až lze posunout brány civilizace?
aneb důkazy o vyspělé pravěké civilizaci nesou další plody

Díl první v levém sloupci A1 vychází z klasického pojetí historie, kdy homo sapiens začal svou dráhu před 80 000 roky a v tomto období probíhá naše pátrání po možných předdynastických civilizací. Na scéně jsou úvahy o možných civilizacích před tímto obdobím.

Současná věda uznává uvedenou geologickou historii, ale neuznává nálezy.
Nálezy se dají historicky určit podle geologické vrstvy, ve ktetré se nacházejí. Oficiálně nebyl vydán seznam nálezů z dávné historie. My uvádíme alespoň některé, abychom viděli, že v každém období se mohou nalézat stopy po člověku.
Uvedeme, k jakým druhům nálezů docházelo. Kompletní souhrn všech existujících nálezů najdete v knize

Klaus Dona-Zakázaná archeologie.


Trocha historie nikoho nezabije:
čísla znamenají počet milionů let před současností
1. Prvohory 252-541
 • karbon - 300-359
  Nálezy: Illionis-zlatý řetízek v uhelné vrstvě

  Nálezy:Nádobka v uhelné sloji

  Nálezy: Calais Francie-zkamenělí lidé zarostlí v uhelné sloji z doby prvohor-karbon
  Pozn. autora: V období karbonu před 300 miliony let je vznik mohutných ložisek černého uhlí. Podle nálezů v tomto období plazi vystupují z vody na pevninu. Přítomnost člověka v uhelných slojích vědci považují za podvrh
 • silur - 419-443
  Nálezy: USA Utah-Zkamenělá podážka s rozšlápnutým trilobitem před 440 mil silur
  Pozn.autora-Vědci se jím nehodlají zabývat a považují to za podvod. Otisk však existuje a je k dispozici k analýzám
 • perm - 299-252
  Na konci prvohor v permu došlo k největšímu vymírání organizmů v dějinách Země a na začátku druhohor všechno začalo znovu.
2. Druhohory
 • trias - 201-252

  Nálezy: lebka

  Pensylvanie-soubor zkamenělých lidských kostí a lebek, zarostlých v horninách. Na snímku ruka na bílé lebce z profilu.
 • jura 145-201
  Nálezy: Ilionys-kámen o hmotnosti 500 kg do kterého je zarostlá lidská lebka. Medical Research Center povrdil-vzorek se skládal z kostí a zaschlé krve. Nakonec musel Center odvolat, aby nepoškodil dobré jméno vědy.

  Odborník na fosilie dr.Zillmer:Zkamenělé pozůstatky lidí, které nezapadají do evoluční teorie musí být prohlášeny za padělky. Pokud by byl nález uznán za autentický, zhroutily by se veškeré představy o historii lidstva.

  Proto laboratoře odmítají zkoumat jakýkoliv vzorek se zkamenělými pozůstatky. -
 • křída 66-145

  Nálezy: Kladivo z Texasu

  Nálezy: Texas-Glen Rose-Dinosauří šlápoty a lidské šlépěje v jedné geologické vrstvě.

  Dinosauři měli tři prsty, člověk i tehdy měl prstů 5.

  Nálezy:Texas-Hanová-Sekera zalitá ve skále.

  Nálezy:Lenková-sploštělé trubky v křídové sloji

Na konci křídy došlo ke katastrofě, kdy došlo k vymírání živočichů a všechno opět začalo znova.

3. Třetihory - před 66 až 2,6 milionem let
 • paleogén - 23-66
  Nálezy: Geolog Whitney nalezl v důlních šachtách pod celistvou vrstvou lávy kamenné nástroje, které byly vyrobeny technicky vyspělým způsobem-oštěpy, hmoždíře a palice.(Uloženo na univerzitě v Berkeley, nafilmování bylo zakázáno.
  Pozn.aut.: Současná věda existenci člověka v třetihorách-paleogénu neuznává, proto zabránila jakémukoliv zkoumání artefaktů. Černé uhlí vnikalo v prvohorách, hnědé uhlí v třetihorách.Takto se dají datovat nálezy ve vzdálené minulosti.
 • neogén - 2,6-23

  Nálezy: Lebka z hnědouhelné sloje před 15 mil let

4. Čtvrtohory - před 2 600 000 lety dosud
 • spodní pleistocén - 2,6 - 0,8
  Nálezy:
 • střední pleistocén - 0,8 - 0,126
  Nálezy:
  Rusko, Ural-Spirála
  Pozn.aut. Mikročipové prvky používané v miniaturních aparaturách-dnes Au,Cu,W,Mo na začátku vývoje. Výzkum proveden v Moskvě, Petrohradu, Helsinkách. Ruské laboratoře narozdíl od USA se nálezům nevyhýbají.

 • svrchní pleistocén - 0,126 - 0,0117 - před 11700 lety
  Nálezy:
  Rusko, Ural-Slitina kovů Au,Ir,Pt,Cu Mikročipové prvky používané v miniaturních aparaturách-dnes na začátku vývoje

  Události v svrchním pleistocénu jsou podrobně uvedeny v levém sloupci A1 webu.
 • holocén 0,0117 - dodnes
  Nálezy:

Nakonec odpověď na otázku "Odkud Egypťané přišli" zatím není jednoznačná odpověď, ale z uvedeného přehledu je patrné, že v každém historickém období je možný rozvoj vyspělé civilizace. Mnohokrát v historii došlo k vymírání živočichů. Geologická historie je pro život člověka nedostupná, proto jsem se zaměřil v levém sloupci A témat na období svrchního pleistocénu, ve kterém mohlo několikrát dojít k rozvoji civilizace, která nám mohla zanechat vědomosti, ke kterým dospěla.
Bohužel současná věda je zaměřena na úzký historický okruh a není ochotná zkoumat artefakty, pro které nemá vysvětlení.

----- Mojmír Štěrba -----