Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy

A

Menu-volba témat

B24
Vývoj architektury pyramid

Motto: Sir Isaac Newton: Toho co víme je kapka. Toho co nevíme je oceán.

Jaké byly začátky
Začalo to příchodem nových obyvatel do údolí Nilu, pravděpodobně ze saharské oblasti, která přestala poskytovat obyvatelům obživu. Bylo to kolem roku 10.000 až 4.500 př.n.l. Podrobnosti A2. Nyní si řekneme kdy se objevily první náznaky pyramid.

Jak se vyvíjela stavba pyramid, resp. technologie
Předkládám serii snímků pyramid od nulté dynastie (3 300 př.n.l.) do 12. dynastie ve Střední říši.
Na každém snímku je uvedeno číslo dynastie a jméno panovníka. Postuně jak se ve které dynastii stavělo.

Hierakonpolis Hrob faraona Dena Ohrada Chasechemuey


Dynastie nultá - Hierakonpolis - bod 0.
Rozvíjela se stavba přízemních mastab ze dřeva a rákosu, začínaly sušené cihly. Na snímku je oválný dvůr vládce, který se díky použité technologii a materiálu rozpadl. Rituální náboženské stavby byly nízké, vytvářeny ze dřeva, které se při prvním doteku archeologů rozpadaly. Viz. A3

Dynastie 1. (3 000 let př.n.l.) - hrobka panovníka Dena v Umm el-Kábu nedaleko Abydos.
Do výšky se nestavělo, pohřební komora panovníka byla pod zemí. Stěny byly vykládány sušenými cihlami a dřevem. Zem byla dlážděna červenou a černou žulou - odkud se žula dovážela a jak, není známo. Existovalo však loďstvo, které sloužilo nejen pro přepravu panovníka na věčnost, ale podle prof. Ward byly lodě úplně funkční poháněbné 30 veslaři. - v okolí byly nalezeny první ohrady z hliněných cihel.

Dynastie 2. (2 800 př.n.l.) - vládce Chasechemuey - pohřební královská ohrada.
První královské stavby stavěné ze sušených cihel dosahovaly výšky 11 m. Chasechemueyova zádušní ohrada je největší stavbou Archaického období. Všechny stěny byly omítnuty. Ohrady se stavěly po více než 300 let až do doby vládce Džosera 20 700 let př.n.l.

Pyramida Džoser Pyramida Cheopsova Pyramida Veserkaf II


Dynastie 3. (2 700 př.n.l.) - vládce Džoser (Necerichet) - první kamenná stupňovitá pyramida
A zde nastal první zlom. Poslední vládce Chasechemuey byl posledním vládcem 2. dynastie, Džoser prvním vládcem 3. dynastie, který postavil stavbu z kamenných kvádrů. Ten zázrak se jmenuje Imhotep, lékař a architekt. Měl k dispozici doklady, věděl, jak to provést. Viz A4

Dynastie 4. (2 630 př.n.l.) - vládce Velké pyramidy Cheops
Tehdy došlo k vyvrcholení. Ve 4. dynastii došlo k vývoji technologie kamenných staveb, vyvrcholením byla Cheopsova pyramida, do konce 4. dynastie se postupně snižovala, ale stále na vysoké úrovni, přechodem do 5. dynastie došlo k pádu. Viz.A12

Dynastie 5. (2 510 př.n.l.) - vládce Veserkaf.
A tady nastal druhý zlom. První vládce 5. dynastie Veserkaf, jakoby byl z jiného světa. Jeho pyramida jakoby ztratila technologii 4. dynastie a stala se hromadou různorodého kamení, původně pokrytá povrchovými kvádry. Sice docházelo pomalu k úpadku společnosti, ale nebyl důvod pro úpadek technologie.

Pyramida Pepi II Pyramida Neferirkare Pyramida Senusret II.

Dynastie 6. (2 360 př.n.l.) - vládce Pepi II.
Pokračoval úpadek architektury. Vládl vládce Pepi II., nejdéle vládnoucí faraon, vládl 90 roků, 4×déle než Cheops, přesto nevybudoval monument, který by se mu alespoň blížil 4. dynastii. Sice se ještě objevují dozvuky stavebních tradic 4. dynastie, ale jakoby ztratil technologickou dokumentaci, je vidět, že materiálu a času měl dostatek.

Dynastie 8. (2 170 př.n.l.) - vládce Neferirkare
Poslední stavby z kamene, následuje období méně významných panovníků.

Dynastie 12. (1 880 př.n.l) - vládce Senusret
Střední říše, došlo k úplnému ukončení stavby kamenných pyramid.
Technologie se vrací do bodu 0 na začátek Staré říše - ke stavbám ze sušených cihel, na kterých to před 1 000 lety začínalo.

Podle egyptologa Miroslava Vernera - kniha Pyramidy - jsou letopočty v dynastiích Staré říše velmi nejisté, dokonce je nejisté i pořadí panovníků, proto jsou letopočty uvedeny jen pro orientaci.


----- Štěrba -----