Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy

A

Menu-volba témat

B12
Stavba Velké pyramidy

Motto:Inventární stéla praví: Chufu „Založil dům Esety, vládkyně pyramidy, vedle domu Sfingy...


Jean-Pierre Houdin architekt - Kniha: Tajemství Velké pyramidy- podrobný architektonický model stavby pyramidy v podmínkách měděného dláta, lámání kvádrů v lomu a přeprava kvádrů na saních.

Model architekta Jean-Pierre Houdina
Architekt Pierre Houdin vytvořil model stavby Velké pyramidy za těchto podmínek:
- technologie měděného dláta a doleritové koule bez znalosti kola a kladky, vlečení i nejtěžších megalitů 63 tun na laně lidskou silou po rampě se sklonem 8,5%,
- jsou k dispozici měděné vybíječky, pily a vrtací trubky spolu s práškovým křemencem, který byl potřebný k řezání vrtáků, pil a broušení, dostatek doleritové horniny pro provoz v žulových lomech v Asuánu,
- je dostatek dřeva pro výrobu saní dovezeného z Libanonu.

Začátek projektu
Při splnění uvedených podmínek projekt začíná v lomech.

Architekt Houdin - lom Tura:
Každý blok bude vytěžen, seříznut na 52° a vyleštěn, geodeti a architekti změří, že všechny úhly a rozměry jsou správné. Každý blok bude očíslován, aby bylo zajištěno správné umístění jeho instalace se vzájemnou návazností. Každý blok musí navazovat na sousední s milimetrovou přesností.

Koment:
Tak si to představuje architekt Houdin. Neuvádí, za jak dlouho takový kvádr bude vyroben. Celkem bude muset být vyrobeno 100 000 15cti tunových obkladových bloků, to znamená že musí vyrobit každou hodinu 1 blok, aby se to stihlo za 20 roků. Není známo, že by byl vytvořen experimentálně jediný obkladový blok o hmotnosti 15 tun měděnými dláty, přesunut k řece a naložen na loď. Podrobně v A22 obložení


Lom Asuán
Měděná dláta nebudou potřeba, protože žula je příliš tvrdá. Z oázy Fajúm a od Nilských kataraktů se přiveze množství doleritových koulí, kterými se budou kvádry těžit a tvarovat a leštit s milimetrovou přesností, jak uvidíme v Králově komoře. Bude se muset lámat a tvarovat 3 500 tun žuly a vytvořit až 63 tunové kvádry. Jakmile budou dokončeny žulové nosníky, budou naloženy na velké sáně ze dřeva, které je také získáváno z Libanonu a tyto sáňky budou vlečeny ke člunům a tam zanechány a až stoupne voda v období záplav Akhet přesunuty na lodě po 20 denní cestě dopravovány do přístaviště Gíza. Kvádry budou přepravovány na velkých lodích po dobu 3 měsíců.

Koment:
Pan Houdin zapoměl uvést, jak budou kvádry nakládány, skládány a opracovány. Těžba bude uskutečněna od začátku stavby, kvádry skladovány 9 let, dokud nebude stavěna Králova komora. Podrobný popis uvádíme viz Těžba žuly A18 a Přeprava žuly A19


Jak budou bloky z Tury a Asuánu transportovány na pyramidu. Cesty vlečení kvádů Vlečení kvádů
Přesun obkladových kvádrů
Z přístaviště byla vytvořena cesta obr. 1 dlouhá 500 m se sklonem 8,5% na začátek rampy (červená obr.1) a po rampě na plošinu pyramidy 300 m (modrá obr. 2), celkem 800 m. Obkladové 15 tunové bloky jsou vlečeny na saních (červená) obr. 2, tažené 20 dělníky.

Koment:
Když odhadneme délku spřežení na 20 m a 20 m mezeru, tedy 40 m na 1 soupravu, vešlo by se na přístupovou cestu 800/40=20 tam a 20 zpět, celkem 40 souprav × 20 dělníků=800 dělníků + 200 na nakládku a vykládku = 1000 dělníků pro přepravu po rampě obkladových kvádrů, žulových kvádrů, velkých vápencových kvádrů pro Královu a Královninu komoru. To znamená, že jenom na přepravu kvádrů na plošinu by se spotřebovalo 1000 tažných dělníků, 24 malých a 24 velkých saní. Velké saně by byly potřeba po celou dobu výstavby, protože velké kvádry byly instalovány podle potřeby v celém rozsahu stavby, jak dále uvidíme.


Přesun žulových kvádrů
Velké 60 tunové kvádry byly vlečeny na kuláncích (kmenech stromů) viz obr.4. Pan Houdin usoudil, že vytažení až 60 tunových kvádrů po 8,5% rampě je nad lidské síly. Rozdělil tažnou sílu na tažení dělníky a tažení kvádru pomoci protizávaží zelená obr. 1 na konci červené rampy, které by se spouštělo do 10 m hluboké jámy a táhlo za lano. Tam by se 60 tunové kvádry otočily o 90° a podobně by se vytahovaly na vnější rampě s protizávažím do Velké galerie pyramidy a ukládaly do zásobníku žulových kvádrů.
Stavební kvádry z místních lomů by se přímo zatahovaly do vnitřní rampy na jihovýchodní straně pyramidy viz obr.1 a 3.

Takto by probíhala stavba až do výšky 43 m, základny Královy komory.
Vlečení kvádů Vlečení kvádůTolik architekt Houdin.

Koment:
Model který předvádí je velmi komplikovaný a nejsou prokázány ani elemntární úkony při stavbě. Není známo vytvoření a opracování jediného obkladového 15 tunového kvádru měděnými dláty, jeho přeprava do Gízy, vytažení po 8,5% svahu k pyramidě. Použitím protizávaží pan Houdin zavádí použití kladky, které bylo známé až o 1000 let později.
Uvedený způsob přepravy na kmenových válcích (použití kola) bylo zavedeno Hyksósy na konci střední říše roku 1700 př.n.l. Do dnešní doby se nenašly náznaky stavby rampy kolem Velké pyramidy. Našly se malé rampy v Sakkáře u pyramidy Sechemcheta ze 3. dynastie. Takové rampy naznačují, že byly používány k výstupu na pyramidu během stavby.

Japonský egyptolog Dr. Jošimura chtěl podobné úkony prokázat a vymohl provedení experimentální stavby 12 metrové zmenšeniny Velké pyramidy. Při pokusu o převezení 2 tunových bloků se dřevěné sáně rozpadaly, proto nechal Dr. Jošimura kvádry opracovat strojními frézami a přepravit je pomoci nákladních automobilů a vrtulníku. Nakonec egyptská vláda stavbu zakázala dokončit.
Podobně dopadl další pokus o stavbu minipyramidy viz A8

egypyptolog Mark Lehner

Podle pořadu BBC Rozluštěné poklady - Cheopsova pyramida ČT2 10.11.2017 došlo k velkému objevu. Byly nalezeny útržky papyru z deníku jednoho ze stavitelů pyramid. Ten dokumentuje existenci přístavu v době 3. a 4. dynastie Wádí al-Jarf, přes který byly dopravovány uvedené suroviny zejména bílý vápenec z lomu Tura, 12 km od Gízy na druhé straně Nilu, údajně jedna cesta trvala 3 dny.

Hlavním protagonistou pořadu byl egyptolog Mark Lehner, který nález považuje za převratný. Pozval si stavitele z Liverpoolu, aby jako stavitel posoudil možnosti stavby Cheopsovy pyramidy. Stavitel usoudil, že normálním stavebním postupem nebylo možné s tehdejšími prostředky pyramidu postavit. Jeho pohled je, že pyramida byla hromada suti, obklopená obalem kvádrů.

Mark Lehner si nechal vyrobit 2 měděná dláta, aby mohl vyzkoušet, jak snadno se vápencové bloky opracovávaly. Dokonce předváděl povrchovou úpravu pomoci brusného písku.

Nyní shrneme, co nám pan Lehner říká a co nikoliv:

- uvádí, že se do přístavu dopravoval vápenec z lomu Tura

Neuvádí v jakém tvaru, jestli kvádry již obroušené, nebo kvádry neobroušené nebo vápenec bez úpravy, vhodný pro geopolymerizaci. V jiném dokumentu Pyramidy uvádí, že se kvádry přepravovaly neupravené a až na pyramidě se seřezávaly do úhlu 52° a leštily.

- stavitel uvádí že pyramida byla hromada suti, obklopená obalem kvádrů.

Ani náznakem neuvádí, jakým způsobem se ta hromada suti postaví, když už by se taková pyramida postavila, neuvádí, jakou by měla stabilitu, jak by vydržela zemětřesení v roce 1 301 n.l., kdy Káhira byla zbořena a pyramida vydržela bez úhony.
Nezmiňuje se jak v té suti byly vytvořeny prostorné dutiny.

- Mark Lehner si nechal vyrobit 2 měděná dláta, aby mohl vyzkoušet, jak snadno se vápencové bloky měděným dlátem opracovávaly.

Bohužel nepředvedl opracování tím, aby opracoval alespoň jeden kvádr a přepravil ho nahoru k pyramidě a vyzvedl do nějaké vyšší vrstvy pyramidy.
Naopak, na obrázku jsou dělníci v lomu s košíky v rukou. Očekávali bychom, že dělníci v lomu budou držet v rukách 10 tunový vápencový blok, zatímco drží košíky ve kterých může být nejvýše suť.
Buď to v košících nosili pro výrobu geopolymeru, čemuž ale pan Lehner nevěří, nebo to skutečně podle architekta sypali na hromadu a tak stavěli pyramidu!?

Pokud shrneme co nám expedice BBC

Rozluštěné poklady - Cheopsova pyramida

přinesla, tak nikoliv Rozluštěné.., ale Nerozluštěné poklady.

O vlastním získávání a úpravě bloků není ani zmínka, proto k tomu problému přistoupíme sami.

Pozn. autora: Vznesl jsem na ČT připomínku ohledně názvu, odpovědí bylo, že je to název BBC, který ČT nemůže měnit z autorských důvodů.

Příště budeme postupovat dále, resp. výše do nitra pyramidy

----- Mojmír Štěrba -----