Cheops stavitelem?

 

Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy

Stavba chodebRobot