Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy

A

Menu-volba témat

B20
Stavba Královy komory podle architekta Houdina

Motto: Galileo Galilei : Zvědavost stojí vždy na začátku problému, který čeká na vyřešení


Pierre Houdin zkoumá Královu komoru.

Doposud jsme sledovali průběh stavby Velké pyramidy podle modelu architekta Pierre Houdina. Dostali jsme se do výšky 43 m pyramidy, kde se buduje Králova komora. Žulové megalitické kvádry byly přepraveny z lomu v Asuánu do přístavu Gíza, odtud jsou na laně s protizávažím vytaženy na začátek rampy, tam otočeny o 90° na rampu a opět na laně s protizávažím přetaženy lidským spřežením na plošinu ve výšce 43 m a tam uskladněny a připraveny ke stavbě Královy komory. Dosavadní fáze jsou postupně popsány v předcházejících dílech. Nyní nastala poslední fáze - vlastní stavba Královy komory.

Alternativní  vstup do KK Králova komora byla jako minipyramida v útrobách Velké pyramidy. Do této mini-pyramidy byl zabudován nákladní výtah, který byl také poháněn systémem protizávaží, které by v další fázi výstavby zmizely do jádra Velké pyramidy.
Podle Pierrre Houdina vedly do Královy komory 2 chodby. Jedna z Velké galerie, druhá-pohřební přímo z hlavního vstupu do Velké pyramidy (fialový), kterou předcházely 2 před-komory (hnědé) pro pohřební výbavu faraona. Jedna chodba vedla přímo od hlavního vchodu do Královniny komory (světle zelená). To je ta podélná chodba se vstupní chodbou viz A14, která je dnes nepřístupná obr. 10.


Dutina za vstupem
Mikrogravimetrický průzkum r.1986 Koment
To se blíží současnému výsledku neinvazivního průzkumu z roku 2017, uvedeném v dílu B17. I na nejnovějším průzkumu je indikována dutina přiléhající k vstupním kvádrům, která vypadá jako chodba. Na horním obrázku je detail mionové analýzy vchodu, indikující dutinu, ale ta zatím nepokračuje dále. Výzkum pokračuje, tak doufejme, že to upřesní. Zatím nejsou výzkumníci schopni říci, jaký charakter dutiny mají.

A červeně - oblasti s nízkou hustotou. Malá horní červená mohla sloužit jako chodba pro vytvoření protiváhy pro vytahování žulových kvádrů.
B černá - oblasti s vysokou hustotou jako zpevnění podloží pod Velkou galerií a pod Královou komorou a dutiny kolem Královniny komory.
C žlutě - oblast nižší hustoty mohla být ovlivněna nedostatkem mikrogravimetrického měření na severozápadní hraně.

Jestli ta chodba byla opravdu pohřební je jenom teorie pana Houdina, za předpokladu, že celá Velká pyramida byla hrobka.


Volný blok1998 Druhý vstup
Podle výzkumu Pierra Houdina byly v severní stěně komory 2 vstupy. Východní je ten, kterým vstupujeme do komory, západní už ve stěně není. Ještě do roku 1998 byl vedle sarkofágu blok (levý obrázek) , který dal tehdejší správce Zahi Hawass odstranit. Na pravém obrázku již blok není.

Pozn. Já jsem tam byl i před rokem 1998, ale ten blok jsem tam neviděl, takže je možné, že již byl odstraněn dříve. To bylo ještě v době, kdy za menší bakšiš i s průvodcem bylo možné vystoupit až na vrchol pyramidy a kdo by odolal..?

Bohužel, takhle se i renomovaní archeologové zbavovali svědectví z dob minulých. Dnes již je v západní straně hladká stěna. Ale ne tak docela. Pierre Houdin provedl podrobný průzkum stěny a zjistil, že mezi sousedícími kvádry mohl vsunout kreditní kartu (červená šipka). To ho přivedlo k tomu, že v místě volného kvádru byl druhý vstup. Tento vstup navazoval na vyústění ztv. pohřební chodby se dvěma předkomorami.

Pozn. Bohužel to svědčí o tom, že nejen ve starověku, ale i v novodobé historii byly prováděny značné zásahy. Viz Královnina komora B14. Všiměte si, že kvádr nad volným je přesazený a leží na sousedním spodním a není s ním spojený a nemá tak přesné lícování, takže nějaká dutina by tam mohla být. Jestli byl někdy ten druhý vchod otevřený není známo.

A to bude předmětem příštího dílu
----- Mojmír Štěrba -----