Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy

A

Menu-volba témat

B21
Stavba Královy komory technologií Jean-Pierre Houdina

Motto: Máhatmá Gandhí : Nejdříve tě ignorují, pak se ti posmívají, potom proti tobě bojují a nakonec zvítězíš


Jak probíhala vlastní stavba Královy komory podle Pierre Houdina
Je to příběh mužů a strojů, výtahů, protizávaží, předřadníků a dokonce i trolejbusových drah. A samozřejmě rampy. Žulové kvádry byly uloženy na skladovací ploše ve výšce 43 m pyramidy. N obrázku dole vlevo jsou patrna lana, kterými byly kvádry vytaženy po rampě a uloženy na zesílenou plochu pyramidy pomoci protizávaží ve Velké galerii.
Pak se postavila mini-pyramida. Tato struktura sloužila jako podpora architektury Královské komory a lešení projektu. Do této mini-pyramidy byl zabudován nákladní výtah, který byl také poháněn systémem protizávaží, které by v další fázi zmizely do jádra Velké pyramidy. Na pravém obrázku je protiváha na vytahování megalitů umístěná ve Velké galerii.
Úložiště žulových kvádrů Protivaha ve Velké galerii

Možné umístění císařské komory

Pan Houdin předpokládá, že mimo Královu komoru se v pyramidě nachází další komora, kterou nazval Císařská komora. Mohla se nacházet ještě nad Královou komorou nebo jižně od Královniny komory pod větrací šachtou z Královniny komory.
Pokud by se budovala Císařská komora, vznikla otázka, jak megality dopravit do tak velké výšky nad Královu komoru. Znamenalo by to budování větší a vyšší vnější rampy a nemožnosti vytáčet megality v rozích pyramidy na vnitřní rampě. Znamenalo by to jinou strukturu odlehčovacích komor a jiné horní krokve nad Královou komorou, jinak by došlo ke zhroucení.

Budování Císařské komory by vyžadovalo další systém protizávaží, v opačném případu by nebylo možné zvednou megality do té výše. Pokud by došlo k objevu tajné místnosti, musel by se celý projekt přepracovat.
Ve výzkumu se nadále pokračuje a předpokládají se další objevy.

Koment
Císařská komora sice již je v dohledu podle posledních výzkumů z roku 2017, ale zatím se vyjádříme k výstavbě Královy komory.
- V minulých dílech jsme uvedli jak si pan Houdin představuje vytažení megalitů z přístavu na rampách na odkladiště na rozestavěné pyramidě ve výšce 43 m.
- Zde to ale nekončí - po vytažení na plošinu musí být dopraveny na parkovací plošinu viz levý obrázek. O tom, jak se bude manévrovat s megality se pan Houdin vůbec nezmiňuje. Prostě konstatuje, že se kvádry uloží na parkovací plošinu. "Přece je to tak jednoduché."
- Králova komora byla jako minipyramida v útrobách Velké pyramidy. Do této mini-pyramidy byl zabudován nákladní výtah, který byl také poháněn systémem protizávaží, se systémem lešení.
Ovšem tímto pan Houdin přisuzuje staviteli systém kladky, která byla vynalezena o 1 500 let později.

V příštím dílu se podíváme, jak byl proveden obklad bílými vápencovými kvádry s přesností na 1 milimetr a dokončena stavba.
----- Štěrba -----