Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy

A

Menu-volba témat

B15
Stavba Královniny komory

Motto: Rochefoucauld: Jednou z tragedií života je smrt krásné teorie brutální rukou faktů

Při stavbě Královniny a Královy komory šlo již do tuhého.
Vstupní brána První dějství se odehrálo již při stavbě vstupu do pyramidy na severní straně. První zatěžkávací zkouškou byla přeprava čtyř 20 tunových bloků vstupní brány do výšky 17 m nad základnou. Tyto obrovské bloky jsou umístěny ve dvou párech, jeden na druhém, přičemž párové bloky spočívají proti sobě v úhlu 120 stupňů. Efekt je impozantní dvojitý štít, který se stal jedním z ikonických obrazů Velké pyramidy.

Tyto megalitické bloky jsou stejné jako ty, které se používají k vytvoření klenutého stropu královniny komnaty a střechy odlehčovacích komor nad Královskou komorou a ty se musely vyzvednou o dalších 40 m výš.
Zde začal problém, který se jeví jako neřešitelný pro vytažení těžkých kvádrů od 20 do 63 tun a jejich manipulace a usazování do stavební pozice.

Z přízemního patra jsme se přesunuli do výšky pyramidy nad 40 m a do té výšky již nebylo možné až 70 tunové kvádry smýkat s lidským spřežením. U Královniny komory se transportovaly vápencové bloky jednak z lomu pod pyramidou a ty velké, zejména pro obklad, z lomu Tura.

Stavbou Královniny komory se architekt Houdin nezabývá, považuje to za součást stavby pyramidy. Tvorbu a přepravu žulových megalitických kvádrů uvedeme v dalších dílech.

Podívejme se na problém stoupání z praktického hlediska.
Francouzský egyptolog Jean-Philipe Lauer předpokládá použití sklonu rampy 26 až 35%.
Navíc by museli táhnout a tlačit blok do výšky až 150 m. Nesmíme zapomenout, že jenom pro stavbu Královniny komory se muselo odtáhnot a vyzvednout 336 bloků hmotnosti 2 až 10 tun. Dále 204 kvádrů od 5,6 do 15 tun do Velké galerie. Dále 100 000 15cti tunových kvádrů z Tury na obložení, 12+12=24 vápencových kvádrů pro sedlovou šikmo seříznutou střechu Královy komory z lomu Tura

Koment:
Bohužel při všech experimentech a úvahách se pořád hovpoří o 1,5 tunových kvádrech. Uvádíme další mohutné kvádry, které je třeba na stavbu vyrobit a dopravit.
Vyslovují s takovou lehkostí, jako by šlo o pouhou slovní hříčku. Bohužel nikdo, nikdy nepředvedl vlečení 14t těžkého kvádru do svahu. Celkem leštěných kvádrů z Tury bylo za 20 roků použito 100 000, to znamená každou hodinu přepravit alespoň 1 kvádr Podrobně jsou obklady rozebrány v dílu A22.

Pan egyptolog Lauer zřejmě neví o čem mluví. Abychom si uvědomili o co jde. U nás v ČR je největší železniční stoupání 5,7% z Tanvaldu do Harrachova, kde jezdí motorová lokomotiva se dvěma vagony. Všechna ostatní stoupání jsou menší. Nejvyšší silniční stoupání v Alpách je až 14%, krátkodobě jen několik metrů je hranice pro osobní automobil 25%, prudší už se nedá dobře zvládnout, buď podkluzuje zadek, nebo se zvedá předek, podle typu automobilu.

Příště se vydáme do stavby Velké galerie.

----- Štěrba -----